Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення від 07.04.2011 року

16.02.2012 18:08:22
View user profile for silverold1
Всього повідомлень: 1

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення від 07.04.2011 року

В правозастосовчій практиці ораганів прокуратури, судів та адвокатів, які займаються захистом по кримінальних справах, виникає питання практичного застосування ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення" від 07.04.2011 року. Щоб питання було більш зрозумілим, наведу приклад з конкретної кримінальної справи:

Відповідно до постанови про притягнення в якості обвинуваченого від "___" липня 2011 року гр. Т. обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених частинами 2 та 5 статті 191 КК України. За висновками органу досудового слідства Т. вчинив суспільно небезпечні протиправні карані діяння шляхом зловживання службовим станови­щем генерального директора ТОВ “В”.

Дії, які ставляться Т за вину, мали місце в 2007 та 2008 роках. На момент вчинення тих дій, про які йде мова в постанові про притягнення якості обвинуваченого, поняття «зловживання службовим становищем» як обов’язкової ознаки складу злочину, передбаченого частинами 2 та 5 статті 191 КК України, було розкрито в ст. 364 КК України, згідно якої зловживання службовим становищем – це умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби.

01 липня 2011 року набув чинності Закон України від 07 квітня 2011 року № 3207-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення». Вказаним Законом, крім іншого, внесено зміни до Кри­мінального кодексу України. Так, ст. 364 КК України викладено в новій редакції і суб’єктом відповідальності за даною нормою кримінального закону тепер є особи, перелік яких наведений в примітці до даної статті. Як видно з вказаного переліку, службові особи юриди­чних осіб приватного права до суб’єктів злочину, передбаченого ст. 364 КК України, з 01 лип­ня 2011 року не входять. Службові особи юридичних осіб приватного права незалежно від організаційно-правової форми з вказаної дати є суб’єктами злочину, передбаченого ст. 3641 КК України, яка передбачає відповідальність за зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень.

Таким чином з 01 липня 2011 року поняття «зловживання службовим становищем» в чинному КК України стосується виключно осіб, зазначених в примітці до нової редакції ст. 364 КК України. Стосовно ж службових осіб юридичних осіб приватного права незалежно від організаційно-правової форми до кримінального закону введено нове поняття – зловживання повноваженнями.

Виходячи з викладеного цілком обґрунтованим є висновок про те, що починаючи з 01 лип­ня 2011 року суб’єктом злочину, передбаченого частинами 2, 5 ст. 191 КК України, а саме розтрата, привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим станови­щем є тільки ті службові особи, які зазначені в примітці до нової редакції ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КК України підставою кримінальної відповідальності є вчинен­ня особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом.

Загальним правилом, встановленим ч. 2 ст. 4 КК України, передбачено, що злочин­ність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. В той же час ч. 1 ст. 5 КК України передбачено, що закон про кримінальну відповідальність, що скасовує зло­чинність діяння, пом’якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує станови­ще особи, має зворотну дію в часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності.

Таким чином, починаючи з 01 липня 2011 року службові особи юридичних осіб приватного права не можуть нести відповідальність за діяння, ознакою складу злочину яких є зловживання службовим становищем, позаяк вони не є суб’єктами такого зловживання. При цьому, у відповідності до ч. 1 ст. 5 КК України, це стосується й дій, вчинених до 01 липня 2011 року.

Виходячи з загального принципу заборони застосування кримінального закону за аналогією, встановленого ч. 4 ст. 3 КК України, не має правових підстав ототожнювати поняття «зловживання службовим становищем», яке застосовується до службових осіб, зазначених в примітці до ст. 364 КК України та «зловживання повноважен­нями», яке стосується виключно службових осіб юридичних осіб приватного права і може бути застосовано лише до діянь, вчинених з 01 липня 2011 року.

За таких обставин Т., як службова особа юридичної особи приватного права – генеральний ди­ректор ТОВ “В” станом на час подій, про які йдеться в постанові про притягнення в якості обвинуваченого від "__" липня 2011 року, починаючи з 01 липня 2011 року не є суб’єктом злочину, перед­баченого частинами 2, 5 ст. 191 КК України, а отже  кримінальна справа в цій частині підлягає закриттю у зв'язку з декриміналізацію діяння.


На жаль, жодної практики застосування вказаних положень законодавства, так само як і праць науковців з цього питання знайти не вдалося. Хотілось би почути думки з викладеної проблеми.

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2020 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua