Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS


Глава держави підписав указ № 1111/2011 про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2011 року 

Сторінка англійською мовою Сторінка російською мовою Сторінка французькою мовою Сторінка німецькою мовою Сторінка  іспанською мовою Версія для друку
09.12.2011
Глава держави підписав указ № 1111/2011 про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2011 рокуГлава держави підписав указ № 1111/2011 про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2011 року, зазначається на сайті www.zakonoproekt.org.ua із посиланням на прес-службу Президента України.

В документі зазначено:

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити щорічні премії Президента України для молодих вчених 2011 року:

- за роботу «Розробка та вдосконалення способів прогнозу та запобігання газодинамічним явищам при розробці вугільних пластів»:

ВОЛОШИНІЙ Наталії Ігорівні - кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту фізики гірничих процесів НАН України
КОЛЬЧИКУ Івану Євгеновичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізики гірничих процесів НАН України
МЕЛЬНИКОВУ Денису Валерійовичу - молодшому науковому співробітникові Інституту фізики гірничих процесів НАН України
БОЙКУ Олексію Миколайовичу - головному технологові підрозділу «Шахта «Торецька» державного підприємства «Дзержинськвугілля»;

- за роботу «Розрахунок на міцність та довговічність композитних пластинчастих елементів конструкцій складної форми з тріщинами»:

МАКСИМОВИЧ Олесі Володимирівні - докторові технічних наук, професорові Луцького національного технічного університету;

- за роботу «Конструктивні особливості рідинної двигунної установки, що забезпечують керованість автономного космічного буксира»:

ДІБРІВНОМУ Олександру Валерійовичу - начальникові групи державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К.Янгеля»;

- за роботу «Розробка новітніх інформаційно-технічних систем моніторингу стану сільськогосподарських угідь»:

БРОВАРЦЮ Олександру Олександровичу - кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного університету біоресурсів і природокористування України;

- за роботу «Формування ресурсозберігаючих технологій доставки вантажів на базі логістичних принципів»:

НАУМОВУ Віталію Сергійовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
ШРАМЕНКО Наталі Юріївні - кандидатові технічних наук, доцентові Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

- за роботу «Розвиток теорії твердіння та технології розливання сталі на машинах безперервного лиття заготовок»:

ШТЕПАНУ Євгену Вікторовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Донецького національного технічного університету
КРАВЧЕНКУ Артему Вадимовичу - аспірантові Донецького національного технічного університету
УХІНУ Володимиру Євгеновичу - аспірантові Донецького національного технічного університету
ВЕРЗІЛОВУ Олексію Павловичу - студентові Донецького національного технічного університету;

- за цикл наукових праць «Створення матеріалів з новими властивостями шляхом формування твердих розчинів Bi-Sb та штучних клатратних систем С60-Bi»:

ДРОЗДОВУ Антону Миколайовичу - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
ДРОЗДОВІЙ Ганні Анатоліївні - кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

- за роботу «Методи і засоби зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах від власних, взаємних і транзитних перетікань»:

БУРИКІНУ Олександру Борисовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Вінницького національного технічного університету
КОМАРУ Вячеславу Олександровичу - кандидатові технічних наук, доцентові Вінницького національного технічного університету
ЛЕСЬКУ Владиславу Олександровичу - кандидатові технічних наук, доцентові Вінницького національного технічного університету
РУБАНЕНКО Олені Олександрівні - кандидатові технічних наук, асистентові Вінницького національного технічного університету;

- за роботу «Збалансований еколого-економічний розвиток регіону через вирішення проблем у сфері поводження з твердими побутовими відходами (на прикладі Полтавської області)»:

ОНИЩЕНКО Світлані Володимирівні - кандидатові економічних наук, доцентові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
САМОЙЛІК Марині Сергіївні - кандидатові економічних наук, доцентові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
ГОЛІК Тетяні Юріївні - асистентові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

- за роботу «Новітні технології водопостачання та водовідведення: науково-технічне обгрунтування»:

МЕЛЬНИКОВІЙ Оксані Сергіївні - кандидатові економічних наук, доцентові Донбаської національної академії будівництва і архітектури
РОЖКОВУ Віталію Сергійовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Донбаської національної академії будівництва і архітектури
САХНОВСЬКІЙ Вікторії Миколаївні - асистентові Донбаської національної академії будівництва і архітектури
КАРАГЯУРУ Андрію Степановичу - кандидатові технічних наук, доцентові Харківського національного університету будівництва та архітектури;

- за роботу «Математичне моделювання динаміки та аеродинаміки вертикально-осьових вітроенергетичних установок «:

РЕДЧИЦЮ Дмитру Олександровичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту транспортних систем і технології НАН України
ТАРАСОВУ Андрію Сергійовичу - молодшому науковому співробітникові Інституту транспортних систем і технології НАН України
ДЕГТЯРЬОВУ Дмитру Андрійовичу - провідному інженерові Інституту транспортних систем і технології НАН України;

- за цикл наукових праць «Мікроморфологічні дослідження викопних і сучасних грунтів України»:

КАРМАЗИНЕНКУ Сергію Петровичу - кандидатові географічних наук, науковому співробітникові Інституту географії НАН України;

- за роботу «Розробка нанокомпозиційних градієнтних покриттів триботехнічного призначення»:

КОРНІЄНКУ Анатолію Олександровичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного авіаційного університету;

- за роботу «Оптимізація параметрів сучасних телекомунікаційних мереж»:

БОНДАРЧУКУ Андрію Петровичу - старшому викладачеві Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій;

- за роботу «Стратегія збереження біорізноманіття автотрофної компоненти річкових екосистем Полісся»:

КОРНІЙЧУК Наталії Миколаївні - кандидатові біологічних наук, завідувачеві кафедри Житомирського державного університету імені Івана Франка
ШЕЛЮК Юлії Святославівні - кандидатові біологічних наук, доцентові Житомирського державного університету імені Івана Франка;

- за цикл наукових праць «Нанодисперсні та наноструктуровані люмінесцентні матеріали багатоцільового застосування»:

ГУРАЛЬЧУКУ Глібу Ярославовичу - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України
БЕСПАЛОВІЙ Ірині Ігорівні - кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України
ЄРМОЛАЄВІЙ Юлії Володимирівні - молодшому науковому співробітникові Інституту монокристалів НАН України
КОСІНОВІЙ Анні Володимирівні - молодшому науковому співробітникові Інституту монокристалів НАН України;

- за роботу «Синтез окислювальних барвників на текстильних матеріалах»:

ГАРАНІНІЙ Ользі Олександрівні - кандидатові технічних наук, доцентові Київського національного університету технологій та дизайну
РЕДЬКО Яні Володимирівні - кандидатові технічних наук, доцентові Київського національного університету технологій та дизайну;

- за роботу «Прогнозування ефективності системного лікування метастатичного раку молочної залози у хворих в менопаузі»:

АСЄЄВУ Олексію Ігоровичу - кандидатові медичних наук, асистентові Дніпропетровської державної медичної академії;

- за роботу «Дослідження компонентів сигнальних каскадів клітини в нормі та при поширених патологіях»:

ГОРБЕНКО Олені Миколаївні - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології та генетики НАН України
НІКОЛАЄНКУ Олексію Валентиновичу - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології та генетики НАН України
ГРИШКОВІЙ Віталіні Сергіївні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту молекулярної біології та генетики НАН України;

- за цикл наукових праць «Властивості та модуляція хлорних каналів у нейронах головного мозку»:

РОЗУМНІЙ Наталії Миколаївні - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України
ФЕДОРЕНКО Олені Андріївні - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України;

- за цикл наукових праць «Ензиматичні та біосенсорні підходи для контролю якості харчових продуктів»:

СМУТКУ Олегу Володимировичу - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту біології клітини НАН України
ДЕМКІВ Ользі Михайлівні - інженерові II категорії Інституту біології клітини НАН України
ПЄШКОВІЙ Вікторії Миколаївні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту молекулярної біології та генетики НАН України
ГОРЮШКІНІЙ Татьяні Борисівні - кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології та генетики НАН України;

- за роботу «Розробка новітніх методів діагностики, профілактики та терапії дифтерії із застосуванням генно-інженерних підходів»:

КАБЕРНЮКУ Андрію Аркадійовичу - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України
ОЛІЙНИК Олені Сергіївні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України;

- за цикл наукових праць «Похідні планарних гетероциклічних систем як перспективні противірусні агенти широкого спектру дії та індуктори інтерферону»:

КАРПЕНКУ Олександру Сергійовичу - кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського НАН України
ШИБІНСЬКІЙ Марині Олегівні - молодшому науковому співробітникові Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського НАН України;

- за роботу «Хірургічні методи лікування захворювань порожнини носа і глотки у дітей з використанням електрозварювальних технологій»:

КОСАКІВСЬКІЙ Ілоні Анатоліївні - кандидатові медичних наук, асистентові Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика;

- за роботу «Гігієнічна оцінка біобезпеки при одержанні та застосуванні наносрібла»:

МІНЧЕНКУ Дмитру Олександровичу - кандидатові медичних наук, асистентові Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
ЗІНЧЕНКО Тетяні Олександрівні - аспірантові Національного медичного університету імені О.О.Богомольця;

- за цикл наукових праць «Роль фосфоліпаз c та d клітин рослин в реалізації біологічної дії цитокінів та абсцизової кислоти»:

КОЛЕСНИКОВУ Ярославу Сергійовичу - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
ЯКОВЕНКО Оксані Миколаївні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України;

- за цикл наукових праць «Керування спрямованістю та селективністю перетворень поліфункціональних органічних сполук за допомогою сучасних методів активації»:

ГОРОБЦЮ Миколі Юрійовичу - кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України
САХНО Яні Ігорівні - кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України
МУРАВЙОВІЙ Олені Олександрівні - кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України
ЄРМОЛАЄВУ Сергію Андрійовичу - інженерові II категорії державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України;

- за цикл наукових праць «Отримання фармацевтично-цінних білків у рослинах та вивчення стійкості трансгенних рослин до фітопатогенних вірусів»:

СІНДАРОВСЬКІЙ Яні Рудольфівні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України
ВАСИЛЕНКУ Максиму Юрійовичу - молодшому науковому співробітникові Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України
ГУЗИК Ользі Йосипівні - аспірантові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України
ДЕМЧЕНКУ Олександру Анатолійовичу - провідному інженерові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України;

- за роботу «Еліта Слобідської України»:

ПОТАПЕНКО Світлані Петрівні - кандидатові історичних наук, науковому співробітникові Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України;

- за цикл наукових праць «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства»:

ПІДДУБНІЙ Людмилі Іванівні - докторові економічних наук, доцентові Харківського національного економічного університету;

- за роботу «Промислові агломерації України: суспільно-географічне дослідження господарської ефективності формування та розвитку»:

ГЛАДКОМУ Олександру Віталійовичу - докторові географічних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

- за роботу «Система сертифікації земель (грунтів) сільськогосподарського призначення»:

ЛАЗЕБНІЙ Марині Євгенівні - завідувачеві сектору Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського»;

- за цикл наукових праць «Бухгалтерське відображення еколого-економічних процесів у контексті сталого розвитку: теорія, методологія, організація»:

ЗАМУЛІ Ірині Валеріївні - докторові економічних наук, професорові Житомирського державного технологічного університету;

- за цикл наукових праць «Актуальні проблеми інноваційного права в Україні»:

АТАМАНОВІЙ Юлії Євгенівні - докторові юридичних наук, заступникові директора Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку;

- за цикл наукових праць «Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: проблеми теорії і практики»:

ВОЛОШИНУ Юрію Олексійовичу - докторові юридичних наук, проректорові Маріупольського державного університету;

- за роботу «Інвестиційний потенціал регіону: використання та непродуктивний відтік капіталу»:

ЛАЙКУ Олександру Івановичу - кандидатові економічних наук, докторантові Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України;

- за роботу «Розробка теорії, методів розрахунку і технології створення гумотросових канатів шахтних підйомних установок нового покоління»:

КОЛОСОВУ Дмитру Леонідовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного гірничого університету;

- за роботу «Підвищення якості та продуктивного потенціалу культурних рослин на основі фізіолого-генетичних та агрохімічних заходів»:

ПОЧИНКУ Віталію Михайловичу - кандидатові біологічних наук, завідувачеві лабораторії Інституту фізіології рослин і генетики НАН України
ГРУШІ Віктору Володимировичу - кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і генетики НАН України
ОКСЬОМ Людмилі Леонідівні - кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і генетики НАН України
ПАЛАНИЦІ Марії Павлівні - кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і генетики НАН України;

- за роботу «Розробка технологій генетичного поліпшення якості кукурудзяного крохмалю для створення джерел імпортозамінної сировини»:

ДІДЕНКО Світлані Юріївні - кандидатові сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітникові Інституту рослинництва імені В.Я.Юр'єва
НІКОЛЕНКО Ірині Анатоліївні - молодшому науковому співробітникові Інституту рослинництва імені В.Я.Юр'єва
ТИМЧУКУ Дмитру Сергійовичу - аспірантові Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна;

- за роботу «Сучасні методи діагностики, профілактики та лікування змішаних інвазій однокопитних тварин в Україні»:

ГАЛАТ Марині Владиславівні - кандидатові ветеринарних наук, асистентові Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

9 грудня 2011 року


Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редіректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .
Система Orphus Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Теми

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

Заходьте до нас на Facebook


Про фінансування сайту

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2022 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua