Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS


Експерти Ради вважають, що проект Закону щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків можна приймати у першому читанні 

Сторінка англійською мовою Сторінка російською мовою Сторінка французькою мовою Сторінка німецькою мовою Сторінка  іспанською мовою Версія для друку
10.08.2012

Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків).Узагальнюючий висновок: законопроект за результатами розгляду у першому читанні може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій. www.Zakonoproekt.Org.UA Увага до законопроекту щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків варта того, щоб розпочати його обговорення.

Пропонуємо долучитися до цього, як представників Національного банку України, так і тих, кого цей закон торкнеться у першу чергу, а це і тих, хто працює в сфері інтернет-бізнесу чи просто роздрібної торгівлі, так і банківських працівників.

Ми також виставили на сайті www.Zakonoproekt.Org.UA в системі "Обговорення законопроектів" текст законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків)" , і залучемо до цього, як тих народних депутатів, що зараз займаються цим законопроектом, та і тих фахівців, що мають свою професійну думку і оцінки цього проекту.

Висновок ГНЕУ на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків) №10656 від 21.06.2012 р, що подав Національний банк України.

У законопроекті шляхом внесення змін до законів України «Про Національний банк України», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про фінансові послуги та державне рулювання ринків фінансових послуг України», «Про захист прав споживачів», «Про державну податкову службу в Україні», «Про електронний цифровий підпис», Цивільного та Кримінального кодексів України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, пропонується:

визначити порядок ведення Національним банком України реєстру платіжних систем і систем розрахунків в Україні;

врегулювати порядок випуску та використання електронних грошей;

надати Державній податковій службі право здійснювати контроль за дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) та вимог щодо забезпечення суб’єктами господарювання можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що запропоновані у проекті зміни до законодавчих актів України у разі їх прийняття дадуть змогу вдосконалити правові засади у сфері безготівкових розрахунків, запровадити єдиний підхід до державного регулювання діяльності платіжних систем в Україні, створених як банками, так і небанківськими установами, та підвищити рівень економічної безпеки країни та громадян – користувачів платіжних систем.

Головне управління підтримуючи в цілому пропозиції законопроекту, у той же час вважає доцільним зауважити наступне.

До Закону України «Про Національний банк України»

У законопроекті до функцій Національного банку України пропонується віднести ведення «реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури». На наш погляд, пропозиція щодо віднесення до функцій Національного банку України ведення реєстру учасників платіжних систем, потребує додаткового обґрунтування з огляду на досить широке коло таких учасників (п.10 стаття 7).

2. Згідно з новим пунктом 27 статті 7 Національний банк України може створювати засвідчувальний центр «для забезпечення реєстрації, засвідчення чинності відкритих ключів та акредитації центрів сертифікації ключів, визначає порядок застосування електронного підпису, у тому числі електронного цифрового підпису, для засвідчення електронного документа на переказ». У той же час у проекті закону питання статусу, структури та порядку діяльності такого центру залишилося поза межами законодавчого регулювання.

До Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»

1. У новому пункті 1.18-3 статті 1 надається визначення поняттю «міжнародні стандарти нагляду (оверсайта) за платіжними системами», під яким розуміються «документи, прийняті Комітетом з платіжних і розрахункових систем Банку міжнародних розрахунків та Технічним комітетом Міжнародної організації комісій по цінним паперам, що визначають стандарти оверсайта платіжних систем та систем розрахунків». Вважаємо недостатньо обґрунтованим використання у визначенні понять вітчизняного законодавства власні назви міжнародних організацій. До того ж, текст законопроекту не містить відповідних вимог або положень, які прийняті в зазначених документах цих міжнародних організацій.

2. У пункті 1.19-4 статті 1, в якому визначається термін «нагляд (оверсайт) за платіжними системами», як «діяльність Національного банку України з метою забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжних систем, яка включає: моніторинг платіжних систем; оцінювання їх на відповідність вимогам законодавства України та міжнародним стандартам нагляду (оверсайта) за платіжними системами; у разі необхідності надання вказівок та рекомендацій щодо удосконалення діяльності відповідних систем та застосування заходів впливу», пропонуємо вилучити словосполучення «у разі необхідності», яке не повною мірою відповідає вимогам законопроектної техніки щодо юридичної визначеності правових норм.

3. У пункті 9.3 статті 9 передбачається, що «Національний банк України здійснює внесення до Реєстру відомостей щодо: внутрішньодержавної платіжної системи та міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, після узгодження правил цієї платіжної системи; міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, після узгодження умов та порядку діяльності цієї платіжної системи в Україні». Проте законопроект не визначає механізму такого узгодження.

4. Згідно з пунктом 11.1 статті 11 «Національний банк України має право створювати системи міжбанківських розрахунків, системи роздрібних платежів та інші види платіжних систем». З метою уникнення неоднозначного трактування законодавчої пропозиції доцільно визначити використане у ній поняття «системи роздрібних платежів», яке відсутнє у чинному законодавстві. Також у пункті 11.4 використовується поняття «Розрахунковий центр з обслуговування угод на фінансових ринках», проте у Законі відсутні положення щодо умов та завдань діяльності такого центру.

5. У пункті 11.5 статті 11 передбачається, що «порядок функціонування створених Національним банком України платіжних систем, прийняття і виключення з них учасників, проведення переказу за їх допомогою та інші питання, пов’язані з їх діяльністю, визначаються Національним банком України». Зважаючи на те, що у пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що запропоновані у проекті зміни до законодавчих актів «дадуть змогу вдосконалити правові засади у сфері безготівкових розрахунків, запровадити єдиний підхід до державного регулювання діяльності платіжних систем в Україні, створених як банками, так і небанківськими установами», то, очевидно, зазначений вище порядок слід визначати не нормативними документами Національного банку України, а саме у Законі України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

6. Потребують конкретизації положення пункту 14.11 статті 14, згідно з якими «Банк під час використання користувачем електронного платіжного засобу зобов’язаний інформувати його про випадки підвищеного ризику збитків для користувача і пов’язані із цим обов’язки сторін, що включають будь-які обґрунтовані обмеження щодо способів та місць використання». Зокрема, неясно, про які «випадки підвищеного ризику збитків для користувача» йдеться та у який спосіб має здійснюватися таке інформування.

7. Недостатньо обґрунтованою виглядає пропозиція, згідно з якою «вимоги до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)» визначатиме Кабінет Міністрів України, а не Національний банк України.

8. Потребує уточнення пропозиція пункту 15.3 статті 15, згідно з якою «Банк має право випускати електронні гроші на суму, яка не перевищує суму отриманих ним грошових коштів», оскільки вона у запропонованому вигляді може трактуватися неоднозначно.

9. Згідно з пропозицією пункту 24.6 статті 24 «банк, який залучає комерційного агента для приймання готівки для подальшого її переказу банком, визначає необхідність створення страхового (резервного) фонду для забезпечення безперебійної роботи». Звертаємо увагу на те, що законопроект не містить вимог щодо порядку створення та використання цього страхового фонду. Крім того, поняття «визначає необхідність створення» у правовому відношенні є недостатньо визначеним, у зв'язку з чим при застосуванні цієї норми можуть виникати певні проблеми.

10. У пункті 24.7 статті 24, згідно з яким «банки та учасники платіжних систем, які приймають готівку (у тому числі за допомогою платіжних пристроїв) для подальшого її переказу зобов’язані: видати після здійснення операції (у тому числі за допомогою платіжного пристрою) касовий документ (квитанцію/чек тощо), який відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України з питань ведення касових операцій банками України містить усі обов’язкові реквізити касового документа; забезпечити створення архівів електронних документів (збереження інформації про прийняту готівку, реєстри тощо), пропонуємо вилучити слово «тощо», оскільки його наявність у законодавчій нормі призведе до її розширеного тлумачення при її застосуванні.

11. Потребують уточнення положення пункту 28.6, згідно з якими «учасники платіжних систем мають право формувати гарантійні депозити, а також використовувати гарантії, акредитиви та інші документарні форми забезпечення зобов’язань під час здійснення переказів із застосуванням електронних платіжних засобів. Гарантійні депозити учасників платіжних систем для виконання переказів у межах України формуються в гривнях та розміщуються на рахунках у Національному банку України або в банках України відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України». Зокрема, проект не містить вимог щодо порядку створення та функціонування гарантійних депозитів.

12. Згідно з пунктом 41.3 статті 41 Національний банк України має право встановлювати категорії важливості платіжних систем, зокрема «системно важливі, важливі та соціально важливі платіжні системи, а також вимоги до таких систем. Критеріями визначення важливості платіжних систем є обсяги операцій і види послуг, які надаються платіжними системами» та здійснювати оцінювання цих систем «на відповідність вимогам законодавства України та міжнародним стандартам нагляду (оверсайта) за платіжними системами для мінімізації ризиків, які властиві платіжним системам». На нашу думку, така класифікація платіжних систем на «системно важливі, важливі та соціально важливі» є незрозумілою та характеризується юридичною незавершеністю, оскільки не супроводжується визначенням юридичних наслідків поділу платіжних систем на відповідні види. Тому з метою уникнення прийняття суб’єктивних рішень було б доцільним саме у проекті визначити чіткі критерії віднесення платіжних систем до відповідних видів та вимоги, яким вони мають відповідати, оскільки поняття «на відповідність вимогам законодавства України» є недостатньо визначеним, і при практичному застосуванні може тлумачитися неоднозначно.

13. Певні непорозуміння виникають за змістом статті 41, в якій пропонується врегулювати питання нагляду (оверсайта) за платіжними системами та системами розрахунків і контролю за проведенням переказу з боку Національного банку України. Зокрема, недостатньо виваженою вважаємо віднесення до заходів впливу з боку Національного банку України на об’єкти нагляду (оверсайта), які порушили законодавство з питань діяльності платіжних систем «проведення переговорів з особами, які є об’єктами нагляду (оверсайта), стосовно необхідності приведення їх діяльності у відповідність до встановлених вимог», оскільки проведення відповідних переговорів не належить за наслідками відповідного нагляду до заходів адміністративного впливу. Проведення таких переговорів можна розцінювати як захід переконання. Зазначене стосується і такого заходу впливу як «письмове застереження щодо усунення порушень», оскільки в адміністративному праві для відповідних цілей використовується термін «попередження». Крім того, доцільно було б в проекті чітко визначити, за які саме види порушень мають застосовуватися такі заходи впливу, як «виключення платіжної системи/учасника платіжної системи з Реєстру» та «заборона здійснення діяльності в Україні». Також доцільно обґрунтувати, в чому полягатимуть такі заходи впливу, як «обмеження, зупинення чи припинення надання окремих видів послуг у платіжних системах в Україні».

Узагальнюючий висновок: законопроект за результатами розгляду у першому читанні може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

Керівник Головного управління В.І.Борденюк

Вик. В.Костюк, Н.Чечетова

 

Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редіректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .
Система Orphus Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Теми

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

Заходьте до нас на Facebook


Про фінансування сайту

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2021 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua