Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS


ГПУ і НПУ не заповнили Єдину базу адрес, бо Луценко, Аваков і Деканоідзе не мають ЕЦП 

Сторінка англійською мовою Сторінка російською мовою Сторінка французькою мовою Сторінка німецькою мовою Сторінка  іспанською мовою Версія для друку
26.09.2016

Виявилося, що більшість керівників  підрозділів правоохоронних органів, які займаються ІТ-технологіями та документообігом  не можуть похвалитися кмітливістю та швидкою реакцією і за 6 років виконати Закон.

Бо вже шостий рік керівники практично усіх держаних органів України, в порушення вимоги Закону не розміщають адреси електронної пошти своїх органів у спеціальній Єдиній базі даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень.

Тобто грубо і цинічно порушують п.10, ч.1, ст.146 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в редакції від 07.07.2010 р., статті 38 Кодексу адміністративного судочинства України стосовно створення і ведення Реєстру електронних адрес органів державної влади, їх посадових та службових осіб, Постанови Кабінету Міністрів України вiд 05.01.2011 № 5 "Про затвердження Положення про Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень" та Постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 №3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», у Єдиній  базі даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень та на їхніх сайтах. І внаслідок цієї службової недбалості посадових осіб більшості державних органів України,  відсутній доступ суддів і взагалі громадян до чинних на цей момент офіційних адрес електронної пошти більшості суб'єктів владних повноважень.

В першу чергу це стосується керівників Кабінету міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та їхніх територіальних та відокремлених підрозділів, що неналежне виконують свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, завдають істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, що, в першу чергу, тягне за собою створення перешкод в діяльності судів та забезпечення правосуддя в Україні.

Підтвердженням системного і цинічного ігнорування вимог Закону посадовими особами цих державних органів – Кабінету міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України, свідчить те, що попри те, що вищезазначені закони і постанови Кабінету міністрів України  прийняті вже багато років тому, неодноразові усні та письмові звернення стосовно цього до посадових осіб цих державних органів – Кабінету міністрів України  Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України, посадові особи цих державних органів не реагують на ці звернення та продовжують грубо, цинічно і нагло порушувати Закон, не розміщують передбачену законом інформацію в Єдиній  базі даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень (http://email.court.gov.ua ), і відповідно до постанов Кабінету міністрів України на сайтах своїх державних органів, територіальних і відокремлених підрозділів, - чинні на цей момент офіційні адреси електронної пошти відповідних суб'єктів владних повноважень.

Так до цього часу в Єдиній  базі даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень (http://email.court.gov.ua ) відсутні офіційні адреси електронної пошти відповідних суб'єктів владних повноважень - Кабінету міністрів України  Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України. Стосовно територіальних підрозділів Національної поліції України свої офіційні адреси електронної пошти розмістили лише Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області та у місті Києві. Не розміщені офіційні адреси електронної пошти більшості територіальних та відокремлених підрозділів Національної поліції України і на сайті Національної поліції України. А ті, що розміщені, часто, в порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 № 5, зареєстровані суб'єктом владних повноважень не в доменній зоні gov.ua, а на приватних чи іноземних хостингах.

Але результат аналізу вміщеної в базі інформації показав, що  там вже є адреси електронних пошт усіх судів та територіальних підрозділів Служби безпеки України.

На сайті Генеральної прокуратури України офіційні адреси електронної  пошти є на сторінках кожної районної прокуратури. Розмістити нові ( з 2011 року) адреси вони не можуть, бо виявляється це повинні зробити усі прокурори автономно і окремо та й ще по смішній технології:

«6. Створення Єдиної бази даних здійснюється на підставі відомостей, поданих суб'єктом владних повноважень.

7. Суб'єкт владних повноважень або визначена ним відповідальна особа заповнює розміщену на офіційному веб-сайті ДСА форму повідомлення (далі - повідомлення), у якому зазначаються:

1) повне найменування суб'єкта владних повноважень;

2) ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

3) юридична адреса;

4) поштова адреса;

5) електронна адреса та номер факсу (телефаксу), на які може бути надісланий текст повістки;

6) тип повідомлення (первинне, повідомлення про внесення змін);

7) інформація про відповідальну особу (прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади, номер телефону, поштова адреса);

8) дата заповнення.

8. Для підтвердження факту надходження повідомлення адміністратор надсилає на електронну адресу суб'єкта владних повноважень лист, що містить адресу веб-сторінки (далі - лист-підтвердження), на якій розміщено опрацьоване адміністратором повідомлення (далі - картка).

У разі відсутності у суб'єкта владних повноважень електронної адреси лист-підтвердження надсилається адміністратором засобами факсимільного зв'язку.

9. Суб'єкт владних повноважень або відповідальна особа перевіряє протягом одного робочого дня з дати надсилання адміністратором листа-підтвердження достовірність зазначеної у повідомленні інформації.

У разі виявлення недостовірної інформації суб'єкт владних повноважень або відповідальна особа невідкладно здійснює анулювання повідомлення та повторно заповнює відповідно до пункту 7 цього Положення форму повідомлення, розміщену на офіційному вебсайті ДСА.

10. Картка роздруковується, підписується керівником суб'єкта владних повноважень, скріплюється печаткою та надсилається на поштову адресу адміністратора, зазначену в листі-підтвердженні, протягом трьох робочих днів з дати його надходження.

11. Адміністратор проводить протягом одного робочого дня з дати надходження картки порівняльний аналіз інформації, що міститься у повідомленні, та відомостей, що містяться у картці, робить за його результатами реєстраційний запис про внесення до Єдиної бази даних відповідної інформації та повідомляє про це суб'єктові владних повноважень.

У разі виявлення невідповідності до Єдиної бази даних вносяться зазначені відомості.

12. Суб'єкт владних повноважень повідомляє протягом одного робочого дня адміністраторові про зміну відомостей, передбачених підпунктами 1-5 пункту 7 цього Положення.

13. Внесення змін до інформації про суб'єкта владних повноважень, що міститься в Єдиній базі даних, здійснюється в порядку, визначеному пунктами 7-12 цього Положення.

Якщо протягом 20 календарних днів з дати надходження повідомлення про внесення змін адміністраторові не буде надіслана картка, зазначеній інформації присвоюється статус "не актуально".

14. Держатель Єдиної бази даних має право на підставі даних офіційних друкованих видань доручити адміністраторові присвоїти статус "не актуально" інформації про суб'єкта владних повноважень.

15. Інформація про суб'єкта владних повноважень, що має статус "не актуально", не може використовуватися судами для надсилання такому суб'єктові тексту повістки електронною поштою або засобами факсимільного зв'язку.

16. Суб'єкти владних повноважень несуть відповідальність за достовірність відомостей, що подаються для внесення до Єдиної бази даних, і своєчасність їх подання.

17. Адміністраторові забороняється виключати з Єдиної бази даних інформацію про суб'єктів владних повноважень, що не втратила актуальність, або вносити до неї зміни.

18. Право доступу та користування інформацією про суб'єктів владних повноважень, що міститься у Єдиній базі даних, мають усі заінтересовані особи.»

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 05.01.2011 № 5 "Про затвердження Положення про Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень"

Прокурори могли б зробити це централізовано, відправивши файл із усіма адресами по електронній пошті із використанням ЕЦП, але там повинен бути підпис Генерального прокурора України Юрія Луценко. А той не має свого електронного цифрового підпису. Як виявилося, начальник Департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення Генпрокуратури Костянтин Іванович Моргун та його підлеглі кажуть, що на отримання Ю.Луценкою електронного цифрового підпису у власному Центру сертифікації ключів Генеральної прокуратури України йому слід витратити мінімум 2 тижні. Хоча ми усі, хто хоч раз отримував ЕЦП, знаємо, що на це іде максимум 3-5 хвилин. Ну це якщо хотіти.

А поки що в Єдиній базі більшість адрес прокуратур інші – з доменами приватних структур, і частіше за все іноземних – від США до РФ. А де розміщена зазначена в Єдиній базі офіційна адреса електронної  пошти Генеральної прокуратури України - ops@gp.gov.ua , у Генеральній прокуратурі України не знає ніхто.

Хоча, і МВС України ще у 2014 році розміщав на своєму сайті адресу з домену ru. А сьогодні, наприклад, на сайті Національної поліції України відсутні дані про офіційні адреси електронної  пошти територіальних та відокремлених підрозділів ГУНП у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Львівській, Харківській, Чернівецькій, Чернігівській, Черкаській областях та ряду інших областей України. А стосовно офіційної адреси електронної  пошти ГУНП в Дніпропетровській області слід зазначити, що вона розміщується на приватному хостингу dnepr.ursdz@ukr.net, хоча це заборонено, оскільки може привести до витоку конфіденційної інформації.

У той же час на сайті Національної поліції України присутні дані про офіційні адреси електронної  пошти територіальних та відокремлених підрозділів Національної поліції України в місті Києві, Київській, Одеській областях.

Така службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою Кабінету міністрів України  Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, завдає істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, в першу чергу тягне за собою створення перешкод в діяльності судів та забезпечення правосуддя в Україні і кваліфікується як вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.367 Кримінального кодексу України.

А відповідно до п.1 ч. 4 ст.216 та ч.1 розділу XI КК України передбачено, що досудове розслідування злочинів вчинених Прем’єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, працівником правоохоронного органу здійснюють слідчі органів прокуратури до того моменту, поки не почне працювати Державне бюро розслідувань.

Керівник Національної поліції України Хатія Деканоїдзе, якби знала і поважала ці українські закони, то могла б легко зобов’язати підлеглих головних облуправлінь та департаментів розмістити в Єдиній базі свої офіційні адреси електронної  пошти, ну а  відокремлених підрозділів Національної поліції України  - у розділі цих підрозділів на сайті Національної поліції України. Але навіть ледь більше 3 десятків адрес в НПУ розмістити все рівно не здатні.

Не краще питання із адресами Кабінету Міністрів України та його Секретаріату. Там вже стільки грошей заплатили ізраїльським власникам Софтлайну, що і досі не можуть навіть організувати перевірку тотожності ЕЦП на листах, що приходять до Кабінету Міністрів України поштою. І саме тому там досі відсутня корпоративна електронна адреса. Громадяни направити лист можуть на адресу для звернень громадян, а от юридичні особи чи народні депутати України ні.

Хоча і при усьому бажанні Національна поліція України не зможе розмістити в Єдиній базі офіційні адреси електронної  пошти усіх відокремлених підрозділів Національної поліції України в місті Києві, Київській, Одеській областях. Бо недолугі автори Постанови Кабінету Міністрів України не розуміючи хто цесуб'єкти владних повноважень, прописав обов’язок розміщати в Єдиній базі саме код ЄДРПОУ, а як відомо, нині відокремлені підрозділи Національної поліції України не є юридичними особами. А усі суб'єкти владних повноважень і тим паче.

Так само, як Президент України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України не є юридичними особами, і замість них права юридичної особи мають Адміністрація та Управління справами Президента України, Апарат Верховної Ради України та Секретаріат Кабінету Міністрів України.

Колись народний депутат України Олександр Карпов стосовно публічно висловленого жарту: «Де працює Президент Леонід Кучма? Президент Леонід Кучма працює в Адміністрації Президента Дмитра Табачника» отримав жорстку оцінку від Кучми. Але насправді, в довідці про  його зарплати він було написано, що його роботодавець саме Адміністрація. Бо саме бухгалтерії апаратів були зареєстровані в податковій. В Голови Верховної Ради України Володимира Литвина було написано ще крутіше – Управління справами Апарату Верховної Ради України. І навіть зміни в Конституції України це ще довго не могло чиновників Управління справами Апарату Верховної Ради України підпорядкувати Апарату і примусити подавати проект кошторису ВР через Апарат ВР.

Євген Костенко

 
Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редіректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .
Система Orphus Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Теми

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

Заходьте до нас на Facebook


Про фінансування сайту

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2021 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua