Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS


Meinl Bank AG. Австрійський досвід: Як вкрасти 9 млн. доларів  

Сторінка англійською мовою Сторінка російською мовою Сторінка французькою мовою Сторінка німецькою мовою Сторінка  іспанською мовою Версія для друку
12.06.2016

Генеральна Прокуратура України м.Київ, вул. Різницька 13/15

№05-160-10 від 09.06.2015 р.

Повідомляємо, що відповідно до постанови Правління Національного банку України від 30.05.14 р. №320 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОКРАЗБАНК» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 30.05.2014 р. прийнято рішення №40 про запровадження з 30.05.2014    р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в Банку.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від

28.08.2014    № 537 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «АВТОКРАЗБАНК» виконавчою дирекцією фонду ґарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення вид 29.08.2014 № 76 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «АКБ Банк». На виконання рішень виконавчої дирекції Фонду від 08.10.2014р. №106 призначено Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ Банк».

Зазначена інформація відображена на офіційному сайті Фонду (http://www.fg.gov.ua).

Процедура щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків врегульована Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», який є спеціальним законом у даних правовідносинах.

Статтею 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» врегульовані наслідки запровадження тимчасової адміністрації. Так, зокрема, з дня призначення уповноваженої особи Фонду призупиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів,  спостережної ради і правління (ради директорів) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Уповноважена особа Фонду від імені Фонду набуває всі повноваження органів управління банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до її припинення.

Відповідно до пп.1.22 п.1 розділу Ш «Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку» затвердженого Рішенням №2 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.07.2012 р., Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію вживає заходів за результатами інвентаризації активів і зобов’язань неплатоспроможного банку щодо врегулювання виявлених розбіжностей відповідно до нормативно-правових актів НБУ з питань бухгалтерського обліку в банках. У разі відсутності документів, які необхідні для проведення інвентаризації, уживаються заходи щодо їх відновлення.

Згідно п.1 ст.38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Уповноважена особа Фонду зобов’язана забезпечив збереження активів та документації банку.

15.12.2011р. ПАТ «АКБ Банк» відкрив кореспондентські (НОСТРО) рахунки № АТ461924000000463083 в Євро та № АТ201924000100463082 в доларах США в Meinl Bank A.G. (Австрія) з метою забезпечення розрахунків клієнтів Банку з нерезидентами та розрахунків за власними зобов’язаннями через мережу коррахунків, а також забезпечення залучення та розміщення міжбанківських валютних кредитів та депозитів.

Управлінням Національного банку в Полтавській області 16.01.2012 року було зареєстровано зазначені кореспондентські рахунки, відповідно до вимог Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджених Постановою правління Національного банку України від 15.08.2001 року № 343.

За період з 16.01.2012 р. по 16.06.2014 р. на кореспондентський рахунок в доларах США у Meinl Bank AG   за № АТ201924000100463082 було зараховано кошти на загальну суму 9 735 531,26 доларів США.

За період 16.01.2012 р. по 16.06.2014 р. з кореспондентського рахунку в доларах США у Meinl Bank AG  за № АТ201924000100463082 було списано кошти на загальну суму 732 125,33 доларів США.

Таким чином, за даними ПАТ «АКБ Банк», залишок коштів по рахунку в доларах США у Meinl Bank AG A.G. за №АТ201924000100463082 станом на 16.06.2014        р. склав 9 003 405,93 доларів США.

12 червня 2014 р. від Meinl Bank AG A.G. надійшли SWIFT - повідомлення за №140612AZV163 та №140612AZV164 в яких було зазначено про настання обставин, які можуть спричинити списання, не пізніше

12.06.2014    року, коштів з рахунку ПАТ «АКБ Банк» №АТ201924000100463082 в рахунок погашення заборгованості клієнта - AGALUSKO INVESTMENT LTD на підставі п.7.09. Договору застави та зберігання, укладеного між ПАТ «АКБ Банк» та Meinl Bank AG A.G. (Австрія), в зв’язку з невиконанням AGALUSKO INVESTMENT LTD своїх зобов’язань за договором позики, укладеним з Meinl Bank AG A.G.

Офіційний лист від Meinl Bank AG A.G з попередженням про списання коштів з коррахунку банку надійшов до ПАТ «АКБ Банк» 13 червня 2014 року.

16 червня 2014 року засобами міжнародної платіжної системи SWIFT ПАТ «АКБ Банк» було направлено платіжне доручення Meinl Bank AG A.G. на суму 9 003 405,93 доларів СІЛА щодо перерахування коштів на інший кореспондентський рахунок банку.

Зазначений платіж не був виконаний Meinl Bank AG A.G. в строк. Натомість, ПАТ «АКБ Банк» 16 червня 2014 року отримав від Meinl Bank AG A.G. виписку про рух коштів по коррахунку №АТ201924000100463082, яка свідчить про зарахування на рахунок 05.06.2014 року коштів в сумі 27 789,66 доларів США, в якості сплати нарахованих на залишок коштів відсотків та списання 12.06.2014 року доларів СІЛА.

17 червня 2014 р. по запиту ПАТ «АКБ Банк» Meinl Bank AG A.G. надіслав SWIFT - повідомлення з розшифровкою фактичного зарахування та списання коштів з коррахунку ПАТ «АКБ Банк» із зазначенням дат, сум та рахунків. .Відповідно до зазначеного повідомлення Meinl Bank AG A.G. списав кошти в сумі' 9 031 189,66 доларів СІЛА з кореспондентського рахунку ПАТ «АКБ Банк» на рахунок №АТ271924000100463538, який належить AGALUSKO INVESTMENTS LTD.

На момент, як введення тимчасової адміністрації в ПАТ «АКБ Банк» - 30.05.2014р. так і на дату списання коштів з коррахунку - 12.06.2014р., документи, що підтверджують правомірність цього списання та на які посилається Meinl Bank AG A.G. в SWIFT - повідомленнях, а саме: Договір застави та зберігання від 18 квітня 2012 року, укладеного між ПАТ «АКБ Банк» (Україна) та Meinl Bank AG A.G. (Австрія) та Договір позики від 18 квітня 2012 року, укладеного між AGALUSKO INVESTMENT LTD. та Meinl Bank AG A.G. (Австрія) в ПАТ «АКБ Банк» були відсутні.

Для розуміння правомірності списання коштів з рахунку та можливості звернення до банку-контрагенту та/або AGALUSKO INVESTMENTS LTD з вимогами про відшкодування збитків ПАТ «АКБ Банк» надіслав:

-           17.06.2014р., 18.06.2014р., 24.06.2014р. SWIFT - повідомлення до Meinl Bank AG A.G. з проханням надати копії відповідних документів,

-           27.06.2014р. офіційний лист Члену Правління Meinl Bank AG A.G. Петеру Вайнцирлю з проханням надати копії відповідних документів.

На вищевказані запити ПАТ «АКБ Банк» відповіді та документів, на підставі яких були списані кошти с кореспондентського рахунку, від Meinl Bank AG A.G. не надходило.

Під час з’ясування фактичних обставин справи було встановлено наступне.

Відповідно до Протоколу Спостережної ради ПАТ «АКБ Банк» було прийнято рішення щодо необхідності підписання договору застави та зберігання з Meinl Bank AG A.G (Відень, Австрія) , згідно якого ПАТ «АКБ Банк» мав виступити майновим поручителем по кредиту, який надав Meinl Bank AG A.G. юридичній особі AGALUSKO INVESTMENT LTD (головний офіс у Spyrou Kyprianou, 61, SK House, 4003, Limassol, Cyprus). В якості забезпечення за вказаним кредитом ПАТ «АКБ Банк» передав в заставу кредитовий залишок на кореспондентському рахунку в доларах СІЛА № АТ201924000100463082, відкритий в Meinl Bank AG A.G., на умовах, визначених в Договорі застави та зберігання.

Підписання вищевказаного Договору застави та зберігання між ПАТ «АКБ Банк» та Meinl Bank AG A.G цим же протоколом було доручено Заступнику голови Правління ПАТ «АКБ Банк» Корольову Вадиму Михайловичу.

Окремо звертаємо Вашу увагу на те, що в ПАТ «АКБ Банк» відсутній оригінал вищезазначеного Протоколу Спостережної Ради, наявна лише його сканкопія, при чому датований різними датами ( 17.04.2011р., 17.04.2012р.), а також наявний факт того, що даний Протокол не зареєстрований в Журналі реєстрації Протоколів Спостережної Ради банку, що дає підстави вважати його недійсним.

Таким чином, існують обґрунтовані підстави сумніватися, в існуванні вищевказаного Договору застави та зберігання взагалі, а також в існуванні будь-яких договірних зобов’язань ПАТ «АКБ Банк» перед Meinl Bank AG A.G. на підставі яких могло б бути здійснено подібне списання грошових коштів з кореспондентського рахунку банку.

Доводимо до Вашого відома, що в балансі ПАТ «АКБ Банк» зазначені кошти не обліковувались як надана застава та поручительство, оскільки в ПАТ «АКБ Банк» відсутні оригінали чи копії документів, на які посилається Meinl Bank AG A.G. в SWIFT - повідомленнях, а саме: Договору застави та зберігання від 18 квітня 2012 року, укладеного між ПАТ «АКБ Банк» (Україна) та Meinl Bank AG A  (Австрія) та Договору позики від 18 квітня 2012 року, укладеного між AGALUSKC BANK A.G. (Австрія) та Meinl Bank AG A  (Австрія).

Отже враховуючи, що списання з кореспондентського рахунку ПАТ «АКБ Банк» грошових коштів у сумі 9 031 189,66 доларів США відбулось без законних на те підстав, враховуючи те, що в ПАТ «АКБ Банк» відсутній оригінал Договору застави та зберігання та те, що Meinl Bank AG A.G. залишає без уваги та не відповідає на численні звернення ПАТ «АКБ Банк», що ставить під сумнів взагалі існування будь-яких договірних зобов’язань перед вказаним банком, вважаємо, що ПАТ «АКБ Банк» завдано збитків в особливо великих розмірах, порушуються права кредиторів, в тому числі й держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (який є кредитором 3 черги відповідно до ст.52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»).

Враховуючи вищевикладене, прошу:

1.         Зареєструвати в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань дану заяву про вчинення кримінального правопорушення та розпочати досудове розслідування за фактом нанесення ПАТ «АКБ БАНК» збитків в особливо великих розмірах (9 031 189,66 доларів ЄТІІА);

2.         Визнати Банк потерпілою стороною;

3.         Про прийняті рішення, в тому числі про прийняття цієї заяви і її реєстрацію в Єдиному реєстрі досудових розслідувань прошу поінформувати письмово в якнайкоротші строки, надіславши витяг з ЄРДР та пам’ятку щодо 

прав та обов’язків потерпілої сторони за юридичною адресою Банку (39631, м. Кременчук Полтавської області, вул. Київська, 6.8).

З повагою,

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ Банк  І.І.Костенко

 
Щоб додати коментар, Ви повині зареєструватися на сайті.
Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редіректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .
Система Orphus Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Теми

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

Заходьте до нас на Facebook


Про фінансування сайту

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2021 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua