Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS


Meinl Bank AG:Як безкарно красти через Австрію із МВС 

Сторінка англійською мовою Сторінка російською мовою Сторінка французькою мовою Сторінка німецькою мовою Сторінка  іспанською мовою Версія для друку
12.06.2016

Міністру внутрішніх справ України Авакову А.Б.

01601, м. Київ, вул. Ак. Богомольця, 10

ЗАЯВНИК: Публічне акціонерне товариство

«Всеукраїнський Акціонерний Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» Славкіної М. А.

Ідентифікаційний код: 19017842 Адреса реєстрації:

04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 т Адреса листування:

02096, м. Київ, Харківське шосе, 49

тел. (044) 481-22-36

09.12.2014 р.

ЗАЯВА про злочин

Постановок) Правління Національного банку України від 20 листопада 2014 року № 733 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (надалі - «Банк», «ПАТ «ВіЕйБі Банк») до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 20 листопада 2014 року № 123 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «ВіЕйБі Банк», згідно з яким з 21 листопада 2014 року запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в Публічне акціонерне товариство «Всеукраїнський Акціонерний Банк».

Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17 лютого 2015 року № 35 продовжено строки здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «ВіЕйБі Банк» по 20 березня 2015 року включно.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 19.03.2015 № 188 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 63 від 20.03.2015 року «Про початок ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» та призначено уповноважену особу Фонду на ліквідацію Славкіну Марину Анатоліївну (додаток 1).

У зв’язку з призначенням уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та відповідно до частини першої пункту 2 статті 46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з 20 березня 2015 року всі повноваження органів управління (загальних зборів, спостережної ради і правління) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК) припинились.

Згідно ч. З ст. 47 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» на виконання своїх повноважень уповноважена особа Фонду діє без довіреності від імені банку, що ліквідується.

Відповідно до частини першої пункту 1 статті 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та наказу Тимчасової адміністрації ПАТ «ВіЕйБі Банк» № 1-п від 20.03.2015 року, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Банку Славкіна М.А. з 20 березня 2015 року виконує повноваження органів управління банку (додаток 2).

Спеціальним законом, який має пріоритет перед іншими нормами законодавства під час тимчасової адміністрації та ліквідації банків в питаннях регулювання правовідносин у

сфері гарантування вкладів фізичних осіб, є Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі за текстом - Закон про систему гарантування, Закон).

Основною метою діяльності Уповноваженої особи Фонду відповідно до визначеного вище Закону є захист прав і законних інтересів вкладників банку, забезпечення ефективної процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та збереження активів.

На виконання вимог Закону, Уповноваженою особою Фонду було вжито заходи щодо перевірки стану банківських активів і зобов'язань, під час якої вивчено взаємовідносини ПАТ «ВіЕйБі Банк» з Банком «Meinl Bank AG AG», Австрія.

Під час проведення перевірки встановлено, що 26 квітня 2012 року Банк відкрив у Meinl Bank AG AG, Австрія кореспондентські рахунки № AT 831924000100463694 у доларах США та № АТ121924000000463695 в евро з метою здійснення міжбанківських операцій та інших операцій, не заборонених законодавством України на підставі Загальних положень га умов, розміщених на офіційному сайті Meinl Bank AG AG, Австрія (додаток 3).

При цьому, слід зазначити, що двостороння угода між Банком та Meinl Bank AG AG, Австрія не укладалася, керівниками банківських установ не підписувалася, відбитками печаток не завірялася.

26 квітня 2012 року на підставі Заяви-розпорядження про відкриття рахунку «Ностро» (додаток 4) було відкрито в балансі Банку рахунки: 1500520000007 в доларах США та 1500530000007 в евро.

01 липня 2015 року за результатами перевірки складено Акт перевірки матеріалів справи по відкриттю кореспондентських рахунків ПАТ «ВіЕйБі Банк» у Meinl Bank AG AG, Австрія та аналізу руху коштів за період з 29 березня 2012 року по 01 липня 2015 року (додаток 5).

З початку відкриття рахунку, а саме в період часу з 26 квітня 2012 року по 01 липня 2015 року, руху коштів за кореспондентським рахунком №АЛТ 21924000000463 695 в євро не було.

Поповнення та списання з кореспондентського рахунку Банку №АТ831924000100463694 в доларах США за той же період часу, здійснювалися на підставі платіжних документів, використовуючи міжнародну платіжну систему СВІФТ.

За період з 26 квітня 2012 року по 01 липня 2015 року на кореспондентський рахунок Банку, відкритий в доларах США було зараховано коштів на загальну суму 48 397 387 (сорок вісім мільйонів триста дев’ятсот сім тисяч триста вісімдесят сім) доларів США 38 центів та списано таку ж суму. Даний факт підтверджується Випискою по рахунку (додаток 6).

Кошти, зараховані в вище зазначеній сумі в доларах США складаються з:

32 000 000 (тридцяти двох мільйонів) доларів США - здійснено 17 операцій з поповнення рахунку в період з 20 червня 2012 року по 06 грудня 2013 року шляхом перерахування коштів з кореспондентського рахунку Банку, відкритого в Deutsche Bank Trus Company Americas, USA;

15 000 000 (п’ятнадцяти мільйонів) доларів США - здійснено 2 операції за рахунок отриманих міжбанківських кредитів від ПАТ «Укргазбанк», згідно угод № 55451 від 21 червня 2012 року та 55501 від 21 червня 2012 року, відповідно до Генеральної угоди від 23 квітня 2004 року б/н;

1 397 387 (одного мільйона триста дев’яносто семи тисяч триста вісімдесяти семи) доларів США 38 центів - здійснено 53 операцій з поповнення рахунку шляхом отримання процентів по залишку на кореспондентському рахунку Банку, відкритому у Meinl Bank AG AG, Австрія зі ставкою 2% у період з 21 грудня 2012 року по 04 квітня 2014 року.

Кошти, які були списані з кореспондентського рахунку №АТ831924000100463694 в доларах США на загальну суму 48 397 387 (сорок вісім мільйонів триста дев’ятсот сім тисяч триста вісімдесят сім) доларів США 38 центів складаються з:

5 500 000 (п яти мільйонів п’ятиста тисяч) доларів США — поповнення кореспондентських рахунків, відкритих Commerzbank AG, Germany (дві операції на загальну суму 2 000 000,00 (два мільйони) доларів США та Deutsche Bank Trust Company American, USA (4 операції на загальну суму 3 500 000,00 (три мільйони п’ятсот тисяч) доларів США) з кореспондентського рахунку ПАТ «ВіЕйБі Банк» у Meinl Bank AG AG, Австрія за період з

27       листопада 2012 року по 06 грудня 2013 року;

З 380 552 (трьох мільйонів трьохсот восьмидесята тисяч п’ятиста п’ятдесята двох) доларів СІЛА 61 центів - здійснено 19 операцій в період з 31 січня 2013 року по 06 грудня 2013

року як проплата платежів клієнтів Банку на підставі платіжних доручень в іноземній

валюті;

144 (ста сорока чотирьох) доларів США — здійснено 4 операції як списання комісії MEINL BANK, AG (Австрія) за перекази клієнтських платежів в період з 22 серпня 2013 року по 29 жовтня 2013 року.

Водночас, 20 листопада 2014 року з коррахунку №АТ831924000100463694 в доларах США в Meinl Bank AG AG, Австрія на рахунок 371068001 на підставі меморіального ордеру списано 39 516 137 (тридцять дев’ять мільйонів п’ятсот шістнадцять тисяч сто тридцять сім) доларів США 36 центів (додаток 7). Підтверджуючі документи, які свідчили би про законність списання зазначеної вище суми коштів з рахунку ПАТ «ВіЕйБі Банк», відсутні, призначення платежу невідоме.

З часу введення в ПАТ «ВіЕйБі Банк» тимчасової адміністрації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, для з’ясування ситуації Банком були направлені запити до Meinl Bank AG AG, Австрія з проханням надати інформацію, на підставі яких документів відбулося списання з кореспондентського рахунку № AT 831924000100463694 в доларах США, відкритого в їх Банку, на загальну суму 39 516 137 (тридцять дев’ять мільйонів п’ятсот шістнадцять тисяч сто тридцять дев’ять! доларів США 36 центів, а саме: запит від 16.01.2015 MT299REF.MEDT150112INV001 та лист від 11.03.2015 № 05-2992 (додаток 8). Станом на 01.07.2015 року від Meinl Bank AG AG, Австрія не отримано жодної відповіді на запити Банку.

12 грудня 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк» від Meinl Bank AG AG, Австрія отримано свіфт-повідомлення на запит Банку від 11 грудня 2014 року про підтвердження закриття рахунків, зазначених вище (додаток 9). Датою закриття рахунків визначено 25 листопада 2014 року.

Слід зазначити, що Meinl Bank AG AG, Австрія має негативну репутацію по незаконному виведенню за кордон грошових коштів та їх привласненню.

Вважаємо, що внаслідок зазначених вище дій, вчинених невстановленими особами. Банк отримав збитки в розмірі 39 516 137 (тридцяти дев’яти мільйонів п’ятиста шістнадцяти тисяч ста тридцяти дев’яти) доларів США 36 центи.

Фінансові збитки в такому розмірі суттєво вплинули на фінансовий стан ПАТ «ВіЕйБі Банк» та лишили його можливості спрямувати відповідні кошти на задоволення вимог вкладників Банку та інших кредиторів, серед яких особливо великими кредиторами є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за рахунок якого здійснюються виплати вкладникам) та Національний банк України (який надав Банку низку кредитів рефінансування та стабілізаційних кредитів).

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що в діях невстановлених осіб, вбачаються ознаки злочинів, передбачених частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особлива) великих розмірах) та частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах!.

Слід зазначити, що вищезазначені злочинні дії невстановлених осіб завдали шкоди не тільки ПАТ «ВіЕйБі Банк», а й інтересам держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Фонд є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, а тому дії вищезазначених осіб перешкоджають виконанню Фонду своїх законних функцій, зокрема щодо організації виведення неплатоспроможного банку з ринку, здійснення тимчасової адміністрації в банку, виплат вкладникам коштів за вкладами та реалізації процедури задоволення законних вимог кредиторів ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Відповідно до п. 6 ст. 37 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб має право звертатися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення в разі виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій працівників банку або інших осіб стосовно банку.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 10 Закону України «Про міліцію», ст.ст. 55, 56, 60, 214, 215 Кримінального процесуального кодексу України, ст.ст. 191, 364 Кримінального Кодексу України, -

ПРОШУ:

1.         Внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, розпочати розслідування за фактом вчинення злочину.

2.         Визнати ПАТ «ВіЕйБі Банк» потерпілою стороною та надати представнику потерпілого пам’ятку про процесуальні права та обов’язки потерпілого.

3.         Відповідно до ст. 60 КПК України повідомити ПАТ «ВіЕйБі Банк» письмово рекомендованим листом з повідомленням про внесення відповідних відомостей до ЄРДР та надати Витяг з ЄРДР за адресою: 02096, м. Київ, Харківське шосе, 49.

1.         Копія Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20.03.2015 року № 63 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку».

2.         Копія наказу № 1-п від 20.03.2015 р.

3.         Копія Загальних положень та умов, взятих з офіційного сайту Meinl Bank AG AG, Австрія.

4.         Копія листа за № 08/3/3903 від 26.04.012 року.

5.         Копія Акту перевірки матеріалів справи по відкриттю кореспондентських рахунків ПАТ «ВіЕйБі Банк» у Meinl Bank AG AG, Австрія та аналізу руху коштів за період з 29.03.2012 року по 01.07.2015 року.

6.         Копія виписки з рахунку.

7.         Копія меморіального ордеру від 20.11.2014 року.

8.         Копія листа № 05-2992 від 11.03.2015 року.

9.         Копія світ-повідомлення про закриття коррахунків від 12.12.2014 року.

10.      Копія Виписки від 04.0.3.2014.

М.А. Славкіна 

Щоб додати коментар, Ви повині зареєструватися на сайті.
Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редіректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .
Система Orphus Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Теми

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

Заходьте до нас на Facebook


Про фінансування сайту

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2020 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua