Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS


Наявність подвійних громадянств потрібно присікти 

Сторінка англійською мовою Сторінка російською мовою Сторінка французькою мовою Сторінка німецькою мовою Сторінка  іспанською мовою Версія для друку
28.05.2011

Статтею четвертою Конституції України передбачено, що в Україні існує єдине громадянство. Підстави його набуття та припинення визначаються законом. Отже, зазначені положення прямо вказують на неприпустимість одночасної наявності в особи громадянства України та громадянства іншої держави, тобто є визнанням за особою лише громадянства України.

Також, з положення статті 3 Конвенції, що регулює деякі питання, пов’язані з колізією законів про громадянство, від 12 квітня 1930 року, зокрема випливає що особа, яка має громадянство двох чи більше держав, може розглядатися кожною з держав, громадянство яких вона має, в якості свого громадянина.

А укладена в рамках Ради Європи Конвенція про скорочення випадків множинного громадянства та про виконання військового обов’язку у випадках множинного громадянства 1963 р. у статті 1 прямо передбачає, що громадянин, який шляхом вільного волевиявлення набув громадянство іншої держави, втрачає попереднє громадянство, йому не дозволяється його зберігати.

Незважаючи на те, що сторонами Конвенції є провідні європейські держави: Велика Британія, Італія, Німеччина, Франція тощо, Україна до цього часу не приєдналася до цього міжнародного договору.

Хоча у 2006 році Верховною Радою України було ратифіковано Європейську конвенцію про громадянство 1997 р., у статті 7 якої визначено можливість законодавчого передбачення втрати громадянства, і серед іншого, у випадку добровільного набуття особою іншого громадянства. А у преамбулі цієї Конвенції зазначено, що «кожна держава може вільно вирішувати, які наслідки має в її внутрішньодержавному праві факт набуття її громадянином іншого громадянства або його належності до іншого громадянства».

На цей час в Україні існує проблема, у тому числи й довіри до державної влади, посадові особи якої, іноді одночасно із громадянством України, мають громадянство (підданство) іншої держави, а іноді, і громадянства (підданства) інших держав, або таке громадянство мають їхні близькі родичі (подружжя та діти), що, на думку суспільства, не дає їм можливості діяти в інтересах саме України, а не інших держав.

До чого це може призвести, видно на прикладі сусідньої Російської Федерації, у якій нещодавно відбувся скандал щодо зради посадових осіб Служби зовнішньої розвідки, внаслідок якої відбулося розкриття групи російських шпигунів, що діяли в США. Про шкоду ж від існування в країнах, у тому числі й Україні, так званих «агентів впливу», які діють в інтересах інших держав, громадяни можуть лише передбачати.

Нерідкі випадки, коли високопоставлені чиновники, або члени їхніх родин переїжджали на постійне місце проживання до інших держав. Наприклад, одним з відомих прикладів цього є випадок із переїздом до Французької Республіки колишнього Міністра Кабінету Міністрів України Лобова А.К., якого пов’язують із нанесенням шкоди Україні в особливо великих розмірах, і який після звільнення, переїхав на постійне місце проживання до Французької Республіки.

Отримання права на громадянство інших країн можливе і внаслідок народження за кордоном дітей, про що їхні батьки, які мають доступ до державної таємниці, не зобов’язані ставити до відома компетентні органи, які зобов’язані захищати державну таємницю.

Чинне законодавство не передбачає мотивації для отримання громадянства України не високопрофесійними спеціалістами, як, наприклад, у Королівстві Нідерландів, де, наприклад, підвищено необхідний мінімальний чистий дохід для запрошення своєї родини з 1100 до 1800 євро. Такі рішення там прийняті для того, аби в країну, з метою стати громадянами, приїжджали лише фахівці з вищою освітою. В Україні з 1 грудня прожитковий мінімум у розрахунку на одну людину буде становити 953 гривні. Дбаючи щодо того, що соціальними пільгами за кошт громадян України можуть користуватися громадяни інших країн, які не сплатили на це, і утримання державних чиновників, у Королівстві Нідерландів, лише для одержання посвідки на проживання необхідно сплатити до Державного бюджету країни 250 євро.

Пропонується і встановити і ценз проживання в країні для того, аби мати право отримати громадянство України, а також жорсткіші умови, які не дозволятимуть скорочену процедуру отримання громадянства громадянами з інших країн, у наданні яким свого громадянства Україна не зацікавлена спеціально, бо для тих осіб є певні преференції, які визначені законом. Як це зроблено в країнах ЄС.

Наприклад, у Німеччині, для того, щоб отримати громадянство країни, потрібно прожити не менше 8 років, знати німецьку мову, політичну систему, культуру Німеччини, не мати судимості й самостійно забезпечувати своє утримання. Мати подвійне громадянство в Німеччині не дозволено. А діти іноземців, які народилися у ФРН, автоматично отримують громадянство країни але з 18 до 23 років повинні визначитися, громадянином якої країни хочуть бути. В нас же ситуація набагато простіша, що може призвести до перетворення України в гетто для тих, хто не зміг переїхати до ЄС з країн третього світу.

Враховуючи небезпеку розвитку державної мови, Уряд Російської Федерації об’явив що невдовзі введе обов’язок тих, хто хоче стати громадянином цієї країни або працювати в ній, при отриманні дозволу на проживання в Росії, здавати іспит на володіння російською мовою. Для цього, найближчим часом, для оцінки потенційних кандидатів на отримання посвідки на проживання в Росії може бути введено бальну систему.

Українським законодавством не продумана і процедура скасування рішень про встановлення чи оформлення належності до громадянства України за невиконання такою особою зобов'язання про припинення іноземного громадянства (підданства), зобов'язання про повернення паспорта іноземної держави до уповноважених органів цієї держави, чи в разі прийняття судом рішення про скасування рішення суду про встановлення юридичного факту, на підставі якого особа набула громадянство України.

Сама система контролю передбачає, що особа, яка вже отримала громадянство України, роками може залишатися громадянином (підданим) іншої держави й не виконувати свого зобов’язання (декларації) про припинення громадянства (підданим) іншої держави, що призводить до збільшення витрат на здійснення контролю. Хоча є доцільним просто відміняти рішення, оскільки, коли воно приймалося, то передбачалося що особа, яка подавала прохання про надання їй громадянство України, буде чесно виконувати своїх обов’язки, які були передбачені під час надання такого громадянства.

Чи необхідно внесення змін до законодавчих актів України щодо неприпустимості одночасного з громадянством України громадянства (підданства) іншої держави? Які його завдання і цілі?

Закон потрібен для:

1) створення умов, коли Українська держава зможе забезпечити виконання вимоги Конституції України щодо єдності громадянства України і, у першу чергу, захистити національні інтереси країни шляхом заборони допуску на державну службу осіб, які одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України й можуть діяти й інтересах цих держав, а не України;

2) зменшення витрат державного бюджету на контроль за виконанням вимог щодо недопущення подвійного громадянства, як при отриманні його громадянами України, так і особами, які отримали громадянство України, але своєчасно не відмовилися від громадянства (підданства) інших держав.

Що повинен досягнути такий закон:

ввести обмеження роботи органах державної влади та органах місцевого самоврядування осіб, які одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України, не володіють державною мовою, включаючи здатність читати, писати й розмовляти державною мовою в обсязі, достатньому для усного й письмового спілкування. Для цього вводиться вимога в Законі України «Про державну службу» відсутній до цього часу для державних службовців обовязок володіти державною мовою, включаючи здатність читати, писати й розмовляти державною мовою в обсязі, достатньому для усного й письмового спілкування;

для служби в спеціальних органах (СЗР, СБУ, ГПУ тощо) - введення обов’язків і обмеження на роботу для осіб, які можуть мати близьких родичів, що є громадянами (підданими) інших держав або дозвіл на постійне там проживання, а також тих, хто був засуджений за вчинення злочину, за винятком реабілітованих, хто був звільнений з попереднього місця роботи за вчинки, що дискредитують звання рядового й начальницького складу органів внутрішніх справ та військових підрозділів;

ввести обов’язок для осіб, що хочуть отримати громадянство України, мати диплом закладу освіти України, встановленого законодавством України зразку про здачу іспитів щодо володіння державною мовою, включаючи здатність читати, писати та розмовляти державною мовою, знання історії, політичного та економічного устрою України, основних традицій українського народу та проведення співбесіди з представником спеціально уповноваженого органу виконавчої влади України;

положення стосовно іспитів, порядку її вивчення, рівня володіння державною мовою та підтвердження цього рівня, знання історії, політичного та економічного устрою України й основних традицій українського народу й видачі відповідного документа та порядку проведення співбесіди з особою, яка клопоче про отримання громадянства, пропонується встановлювати Кабінетом Міністрів України. Це сприятиме і підтримці навчальних закладів України. Обов’язок мати сертифікат на рівень знання державної мови вже давно існує в США і країнах ЄС;

Запропоновані рішення покладають обов’язок на особу, яка хоче отримати громадянство України або вже його має, відразу ж, у визначений законом скорочений строк, самій відмовитися від громадянства (підданства) іншої держави. Державі не потрібно витрачати зайвий час і кошти на контроль та перевірку виконання обов’язку такими особами, і умовляти таких осіб виконувати закон. Крім того, це дозволить дотриматися вимог Конституції України щодо Конституцією України про єдність громадянства.

Доцільно аби Кабінет Міністрів України і Комітети Верховної Ради України з питань національної безпеки й оборони, з питань правової політики, з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики та з питань свободи слова та інформації - протягом одного місяця розробили й подали до Верховної Ради України проекти законів про внесення змін до деяких законів України щодо заборони громадянам інших держав входити в керівні органи комерційних банків та участі іноземних фізичних та/чи юридичних осіб в акціонерному або статутному фонді телерадіоорганізації та установчих і статутних документів телерадіоорганізації», оскільки чинним Законом України «Про телебачення і радіомовлення» забороняється заснування телерадіоорганізацій, а обмеження щодо їхньої участі в телерадіоорганізаціях було вилучено під час внесення нової редакції цього закону і не врегульовано в інших законах. Оскільки, на сьогодні контроль над більшістю телеканалів України здійснюють компанії, що зареєстровані за кордоном, і до того ж, в офшорні зонах, що створює суттєву небезпеку для національної безпеки України.

Нормативно-правові акти, що регулюють зазначені відносини: Конституція України, Кримінальний кодекс України, Митний кодекс України та Закони України «Про Антимонопольний комітет України», «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», «Про Вищу раду юстиції», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про громадянство України», «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», «Про державну податкову службу в Україні», «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України», «Про державну службу», «Про Державну спеціальну службу транспорту», «Про державну таємницю», «Про Кабінет Міністрів України», «Про міліцію», «Про місцеві державні адміністрації», «Про Національний банк України», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», «Про прокуратуру», «Про Рахункову палату», «Про Службу безпеки України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про Службу зовнішньої розвідки України», «Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про Центральну виборчу комісію».

Прийняття Закону сприятиме дотриманню громадянами України законодавства про громадянство та дасть можливість уникнути випадкам подвійного громадянства, а тим більше в осіб, які виконують обов’язки від імені Держави України.

Для даного повідомлення коментарі заборонені.
Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редіректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .
Система Orphus Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Теми

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

Заходьте до нас на Facebook


Про фінансування сайту

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2021 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua