Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS


Підготовлено звіт про стан виконання Україною зобов'язань перед ПАРЄ 

Сторінка англійською мовою Сторінка російською мовою Сторінка французькою мовою Сторінка німецькою мовою Сторінка  іспанською мовою Версія для друку
26.08.2011

 

Виконано.

В стані виконання

Не виконано.

Невідомо про стан виконання

 

Указ Президента України

Про План заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи {Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента №505/2011  від 27.04.2011}

З метою забезпечення належного виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, досягнення відповідності політичній складовій Копенгагенських критеріїв щодо набуття членства в Європейському Союзі та беручи до уваги Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи 1466 (2005), 1755 (2010) і Рекомендацію Парламентської Асамблеї Ради Європи 1722 (2005),п о с т а н о в л я ю:

1. Затвердити План заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи (далі - План заходів), що додається.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити координацію роботи центральних органів виконавчої влади з виконання Плану заходів та контроль за додержанням визначених ним строків.

3. Міністерству юстиції України подавати щоквартально Кабінету Міністрів України звіти про виконання Плану заходів для проведення аналізу та інформування Президента України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 20 січня 2006 року №39 «Про План заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи».

 Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 12 січня 2011 року

 №24/2011

 

Міністерство юстиції України,

Первинний законодавчий акт

Джерело

Орган -виконавець

Відповідальна особа

Термін виконання

Стан виконання

Затверджено Указом Президента України від 12 січня 2011 року №24/2011

 

 

 

 

 

План заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи

 

 

 

 

 

1. Для сталого функціонування демократичних інститутів та утвердження верховенства права:

 

 

 

 

 

1) забезпечити після завершення роботи з комплексного і системного вдосконалення законодавчого регулювання питань проведення виборів і референдумів в Україні підготовку з урахуванням висновків Європейської Комісії «За демократію через право» (далі - Венеціанська Комісія) і Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи 1755 (2010) (далі - Резолюція ПАРЄ 1755 (2010) та подати в установленому порядку Президентові України проект Виборчого кодексу України;

 

Міністерство юстиції України

Лавринович О.В.

протягом шести місяців після завершення роботи із комплексного і системного вдосконалення законодавчого регулювання питань проведення виборів і референдумів в Україні.

Не виконано.

Не подано.

2) розробити з урахуванням європейських стандартів та подати в установленому порядку для внесення Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» (щодо фінансування діяльності політичних партій);

(підпункт 7.1.5 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010)

Міністерство юстиції України.

Лавринович О.В.

1 серпня 2013 року.

Не виконано.

Не подано

3) забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроектів:

 

 

 

 

 

- про громадські організації (реєстраційний №7262);

(підпункт 7.5.1 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010)

Міністерство юстиції України.

Лавринович О.В.

до прийняття законів.

Не виконано.

В стані виконання Прийнято в першому читанні (17.05.2011)

- про порядок організації і проведення мирних заходів (реєстраційний №2450);

(підпункт 7.5.2 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010)

Міністерство юстиції України.

Лавринович О.В.

до прийняття законів.

Не виконано.

Вручено таблицю поправок-2 (04.06.2010)

- про внесення змін до Закону України «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» (реєстраційний №7241);

(підпункт 12.4 Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи 1466 (2005) (далі - Резолюція ПАРЄ 1466 (2005)

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Курдінович О.В.

до прийняття законів .

Не виконано.

В стані виконання Вручено подання комітету про розгляд у 1 читанні (23.12.2010)

- про реформу державної та комунальної преси (реєстраційний №6468);

(підпункт 12.4 Резолюції ПАРЄ 1466(2005)

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Курдінович О.В.

до прийняття законів .

Не виконано.

В порядок денний не включено (01.02.2011)

- про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації (реєстраційний №0890);

(підпункт 12.4 Резолюції ПАРЄ 1466 (2005), пункт 13 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010)

Міністерство юстиції України,

Лавринович О.В.

до прийняття закону.

Не виконано.

В порядок денний не включено (01.02.2011)

 

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України,

Курдінович О.В.

до прийняття закону.

 

 

 

за участю Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України.

Манжосов В.А.

до прийняття закону.

 

4) забезпечити незалежність та ефективність системи правосуддя, завершення судової реформи, для чого:

 

 

 

 

 

розробити з урахуванням висновків Венеціанської Комісії та подати в установленому порядку для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;

(підпункт 7.3.4 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010)

Міністерство юстиції України,

Лавринович О.В.

1 серпня 2011 року.

Не виконано.

Не подано

 

 

Комісія зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права

Головатий С.П.

1 серпня 2011 року.

 

забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту закону про судовий збір (реєстраційний №0891);

(Доповідь ПАРЄ)

Міністерство юстиції України.

Лавринович О.В.

до прийняття закону.

Виконано.            30.12.2010 р. Проект Закону про судовий збір. Повернуто з підписом від Президента (28.07.2011). Мірошниченко Ю.Р., Пилипенко В.П., Писаренко В.В.

Не виконано.

№7530, в порядок денний не включено (16.12.2008).

 

 

забезпечити з метою створення відповідно до стандартів Ради Європи професійного самоврядного інституту адвокатури України, посилення гарантій діяльності адвокатури супроводження у Верховній Раді України проекту закону про адвокатуру (реєстраційний №1430); {Підпункт 4 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента №505/2011 від 27.04.2011}

(Висновок Парламентської Асамблеї Ради Європи №190 (1995) далі - Висновок ПАРЄ №190 (1995), підпункт 7.3.6 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010)

Міністерство юстиції України.

Лавринович О.В.

до прийняття закону.

Не виконано.

Повернуто на доопрацювання ініціатору внесення (19.04.2011). Новий проект не внесено.

5) вжити необхідних заходів для наближення правових засад діяльності правоохоронних органів до європейських стандартів, посилення демократичного контролю у цій сфері, для чого:

 

 

 

 

 

розробити концепцію реформування правоохоронних органів;

(Доповідь ПАРЄ)

Міністерство юстиції України,

Лавринович О.В.

протягом року після прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу України.

Не виконано.

№5446 від 17.12.2009 р. Сівкович В.Л., проект відкликано (11.03.2010). Новий проект не внесено.

 

 

Міністерство внутрішніх справ України

Могильов А.В.

протягом року після прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу України.

 

 

 

Комісія зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права

Головатий С.П.

протягом року після прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу України.

 

підготувати за участю Генеральної прокуратури України відповідно до висновків Венеціанської Комісії та подати в установленому порядку для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» (нова редакція) ;

Висновок ПАРЄ №190 (1995), підпункт 13.4 Резолюції ПАРЄ 1466 (2005), підпункти 7.2.1 - 7.2.3 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010)

Міністерство юстиції України

Лавринович О.В.

протягом року після прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу України

Не виконано.

Не внесено

 

 

Комісія зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права

Головатий С.П.

протягом року після прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу України

 

подати в установленому порядку для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України» (нова редакція); {Підпункт 5 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента №505/2011  від 27.04.2011}

(підпункт 13.5 Резолюції ПАРЄ 1466 (2005), пункт 8 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010)

Служба безпеки України

Хорошковський В.І.

протягом року після прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу України

Не виконано.

Проект не внесено

 

 

Міністерство юстиції України

Лавринович О.В.

протягом року після прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу України

 

6) завершити реформування пенітенціарної системи та здійснити дальшу гуманізацію кримінального законодавства і системи виконання покарань, для чого:

 

 

 

 

Не виконано.

 

забезпечити розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчого регулювання питань кримінального судочинства;

(Висновок ПАРЄ №190 (1995), підпункт 13.6 Резолюції ПАРЄ 1466 (2005), підпункт 7.3.7 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010)

Міністерство юстиції України,

Лавринович О.В.

30 грудня 2011 року

Не виконано.

 

 

 

Комісія зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права

Головатий С.П.

30 грудня 2011 року

 

забезпечувати виконання рекомендацій Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, та продовжити практику надання дозволу на оприлюднення доповідей цього Комітету і звітів Кабінету Міністрів України в частині інформації про Україну;

(підпункт 13.7 Резолюції ПАРЄ 1466 (2005)

Міністерство юстиції України

Лавринович О.В.

постійно

Невідомо про стан виконання

 

 

 

Міністерство внутрішніх справ України

Могильов А.В.

постійно

 

 

 

Служба безпеки України

Хорошковський В.І.

постійно

 

 

 

за участю Генеральної прокуратури України

Пшонка В.П.

постійно

 

проводити систематично за участю Генеральної прокуратури України інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо необхідності використання попереднього ув'язнення лише у виняткових випадках та пріоритетності застосування альтернативних запобіжних заходів;

(Доповідь ПАРЄ)

Міністерство юстиції України

Лавринович О.В.

постійно

Невідомо про стан виконання

 

 

 

Міністерство внутрішніх справ України

Могильов А.В.

постійно

 

 

 

Служба безпеки України

Хорошковський В.І.

постійно

 

завершити підготовку та подати в установленому порядку для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України проект закону про ратифікацію Європейської конвенції про відшкодування збитків жертвам насильницьких злочинів та законопроект щодо приведення законодавства України у відповідність із положеннями Європейської конвенції); {Підпункт 6 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента №505/2011  від 27.04.2011}

(Доповідь ПАРЄ

Міністерство закордонних справ України

Грищенко К.І.

1 лютого 2011 року

Не виконано.

Не внесено

 

 

Міністерство юстиції України

Лавринович О.В.

1 лютого 2011 року

 

7) вжити заходів, спрямованих на подолання корупції та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, для чого:

 

 

 

 

 

розробити та затвердити державну програму щодо запобігання та протидії корупції на період до 2015 року;

(Доповідь ПАРЄ)

Кабінет Міністрів України

Азаров М.Я.

протягом місяця після затвердження антикорупційної стратегії

Не виконано.

Не затверджено

забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроектів:

 

 

 

 

 

- про засади запобігання і протидії корупції в Україні (реєстраційний №7487);

(підпункт 7.4.2 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010)

Міністерство юстиції України

Лавринович О.В.

до прийняття законів

Виконано. Повернуто з підписом від Президента (07.06.2011)

- про правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів (реєстраційний №4420-1).

(підпункт 7.4.3 Резолюції ПАРЄ 1755(2010)

Міністерство юстиції України

Лавринович О.В.

до прийняття законів

Не виконано.

В стані виконання

Передано на доопрацювання в комітет (02.11.2010)

2. З метою належного захисту прав і свобод людини:

 

 

 

 

 

1) створити умови для виконання рішень Європейського Суду з прав людини, гарантування права на подання індивідуальної заяви, для чого:

 

 

 

 

 

забезпечувати належне виконання рішень Європейського Суду з прав людини проти України в частині індивідуальних та загальних заходів;

(підпункт 13.10 Резолюції ПАРЄ 1466 (2005) та підпункт 2.4.2 Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи 1722 (2005)

Міністерство юстиції України

Лавринович О.В.

постійно

Невідомо про стан виконання

 

 

інші центральні органи виконавчої влади України

 

постійно

 

забезпечувати дружнє врегулювання із заявниками до Європейського Суду з прав людини спорів, що є предметом розгляду Суду, в повторюваних (аналогічних) справах;

(Доповідь ПАРЄ)

Міністерство юстиції України

Лавринович О.В.

постійно

Невідомо про стан виконання

2) вживати заходів щодо забезпечення участі України у міжнародних договорах Ради Європи;

 

Міністерство юстиції України,

Лавринович О.В.

постійно

 

 

 

Міністерство закордонних справ України

Грищенко К.І.

постійно

 

 

 

інші центральні органи виконавчої влади

 

постійно

 

3) внести в установленому порядку Президентові України пропозиції щодо утворення національного превентивного механізму відповідно до статті 3 Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання  ; {Підпункт 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента №505/2011 від 27.04.2011}

(підпункт 13.7 Резолюції ПАРЄ 1466 (2005)

Лавринович О.В.

30 грудня 2011 року

Не виконано.

 

 

 

Міністерство внутрішніх справ України

Могильов А.В.

30 грудня 2011 року

 

 

 

Служба безпеки України

Хорошковський В.І.

30 грудня 2011 року

 

 

 

Комісія зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права

Головатий С.П.

30 грудня 2011 року

 

4) активізувати інформаційно-роз'яснювальну роботу серед працівників правоохоронних органів щодо необхідності неухильного додержання принципу презумпції невинуватості та процесуальних гарантій прав підозрюваних (обвинувачених);

(підпункт 13.12 Резолюції ПАРЄ 1466 (2005)

Міністерство внутрішніх справ України

Могильов А.В.

постійно

Невідомо про стан виконання

 

 

Служба безпеки України

Хорошковський В.І.

постійно

 

 

 

Міністерство юстиції України

Лавринович О.В.

постійно

 

5) вжити додаткових заходів для гарантування справедливого судового розгляду справ, для чого забезпечити супроводження у Верховній Раді України:

 

 

 

 

Не виконано.

 

- проекту Кодексу господарського судочинства України (реєстраційний №2777);

(Доповідь ПАРЄ)

Міністерство юстиції України

Лавринович О.В.

до прийняття Кодексу

Не виконано.

В стані виконання

Вручено пропозиції (03.11.2009)

- проекту закону про безоплатну правову допомогу (реєстраційний №4406);

(підпункт 13.13 Резолюції ПАРЄ 1466 (2005), підпункт 7.2.5 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010)

Міністерство юстиції України

Лавринович О.В.

до прийняття закону

Виконано.

Повернуто з підписом від Президента (30.06.2011)

6) забезпечити зміцнення правових засад свободи світогляду та віросповідання в Україні, для чого подати в установленому порядку Кабінету Міністрів України для наступного внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекти:

 

 

 

 

 

- про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (нова редакція);

(Доповідь ПАРЄ)

Міністерство культури України

Кулиняк М.А.

1 лютого 2011 року

Не виконано.

Проект не подано

 

 

Міністерство юстиції України

Лавринович О.В.

1 лютого 2011 року

 

- про повернення культових будівель релігійним організаціям;

(Висновок ПАРЄ №190 (1995), підпункт 13.18 Резолюції ПАРЄ 1466 (2005)

Міністерство культури України

Кулиняк М.А.

1 лютого 2011 року

 

 

 

Міністерство юстиції України

Лавринович О.В.

1 лютого 2011 року

 

7) забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроектів щодо доступу до публічної інформації (реєстраційні №№7321, 2763);

(підпункт 13.17 Резолюції ПАРЄ 1466 (2005), підпункт 7.4.3 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010)

Міністерство юстиції України

Лавринович О.В.

до прийняття законів

Виконано.

№7321. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення доступу до публічної інформації) Повернуто з підписом від Президента (03.02.2011), №2763. «Про доступ до публічної інформації». Повернуто з підписом від Президента (03.02.2011)

8) забезпечити реалізацію додаткових заходів щодо вдосконалення правового регулювання міжнаціональних відносин, для чого:

 

 

 

 

 

підготувати з урахуванням висновків Венеціанської Комісії  та консультативного комітету, утвореного відповідно до Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин, та внести в установленому порядку Кабінету Міністрів України проект закону про внесення змін до Закону України «Про національні меншини в Україні» (нова редакція);

(підпункт 13.20 Резолюції ПАРЄ 1466 (2005)

Міністерство культури України

Кулиняк М.А.

протягом трьох місяців після прийняття закону про Концепцію державної етнонаціональної політики

Не виконано.

Не подано

 

 

Міністерство юстиції України

Лавринович О.В.

протягом трьох місяців після прийняття закону про Концепцію державної етнонаціональної політики

 

забезпечувати виконання резолюції Комітету Міністрів Ради Європи ResCMN(2003)5 щодо імплементації Україною Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин.

(Доповідь ПАРЄ)

Міністерство культури України

Кулиняк М.А.

постійно

Невідомо про стан виконання

Глава Адміністрації  Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

 

 

 

 

 

Для даного повідомлення коментарі заборонені.
Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редіректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .
Система Orphus Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Теми

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

Заходьте до нас на Facebook


Про фінансування сайту

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2021 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua