Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS


Припинення валютних афер нинішньої влади - це курс на стабільність гривні 

Сторінка англійською мовою Сторінка російською мовою Сторінка французькою мовою Сторінка німецькою мовою Сторінка  іспанською мовою Версія для друку
30.07.2014

За даними «Монетарного огляду за 1 квартал 2014 року» (http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?іd=7682362) Національного банку України, зростання грошової маси відбулося виключно за рахунок збільшення коштів в іноземній валюті (на 19,0% – до 294,6 млрд. грн.), що насамперед пов’язано з їх курсовою переоцінкою. Натомість, сукупний обсяг коштів у національній валюті за цей період зменшився на 1,7% – до 650,2 млрд. грн., що зокрема обумовлено відпливом депозитів з банків. Загальний обсяг депозитів у національній валюті за І квартал 2014 року зменшився на 10,1% – до 379,8 млрд. грн., у іноземній валюті – на 13,7% – до 26,6 млрд. дол. США (в еквіваленті). Рівень доларизації депозитів за цей період збільшився на 6,6 процентного пункту – до 43,4%, що зокрема пов’язано з курсовою переоцінкою. Зафіксоване зменшення депозитів як населення, так і юридичних осіб. Зокрема загальний обсяг депозитів населення в національній валюті за І квартал 2014 року зменшився на 12,7%, в іноземній валюті – на 13,6% (у доларовому еквіваленті). Депозити юридичних осіб у національній валюті за цей період зменшилися на 6,1%, тоді як в іноземній – на 14,1% (у доларовому еквіваленті). Питома вага довгострокових депозитів у їх загальному обсязі станом на початок квітня становила 41,7%, тоді як на початок 2014 року – 41,1%. Відплив депозитних коштів з банківської системи обумовив прискорене збільшення готівкових коштів в обігу. Так обсяг готівки поза банками за І квартал 2014 року збільшився на 13,0% – до 268,6 млрд. грн. У результаті питома вага готівки в грошовій масі за цей період збільшилася з 26,2 % до 28,4%.  Все це означає, що лише за офіційними даними НБУ, за межами банків знаходиться до 268,6 млрд. грн., або по курсу НБУ - біля 22 839 273 755 дол. США Також, не менше 3,1 млрд. дол. США, що вилучили з депозитів. І вже ніким офіційно не врахована сума тої готівкової гривні і валюти, що давно лежить у громадян, бо вони не довірять Уряду і НБУ.  Тому Верховна Рада України та Національний банк України повинні спільно розглянути і вирішити питання про зняття не професійно введених обмежень прав власності вкладників, які незаконно ввів Національний банк України, що очолювало попереднє керівництво, а також - щодо введення жорстких санкцій до власників банків, які самі повинні вирішувати проблеми банків за власні кошти, а не за рахунок рефінансування НБУ.  Спільно з Кабінетом Міністрів України слід розглянути відміну введення оподаткування депозитів з 01.07.2014 року. Тим більше, що введення цього оподаткування було зроблено не с початку наступного року, а в його середині, коли усі банки і вкладники вже уклали договори щодо депозитних вкладів на рік. Бо саме це порушення і викликало масове розірвання договорів і величезний відтік депозитів з банківської системи та масове переведення національної валюти в іноземну. Хоча в інтересах Держави було б навпаки, сприяти зв’язуванню грошей в банківській системі, переведення з іноземної валюти в національну. І тим самим зменшення курсу іноземної валюти і процентних ставок по кредитах для виробництва і підприємництва. Щоб не тягнути за цим масову інфляцію і необхідність збільшення соціальних виплат і компенсацій.Щодо чергової банківської афери, через яку різко було зірвано курс гривні на користь іноземних спекулянтів.

З моменту приходу до влади і до цього часу, нинішня влада, яку ніхто не контролює і не примушує працювати в інітересах не себе, а України, зацікавлена в цих аферах, бо замороження соцвиплат дає їй змогу не займатися підсиленням національної економіки, а лише підвищувати податки на себе кохану і брати валютні кредити та продавати за безцінь державні стратегічні об'єкти. Це коли в Україні грошей більше ніж достатньо для того, щоб економіка почала працювати.

30.05.2014 року Національний банк України прийняв Постанову №328 «Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій».

В преамбулі Постанови №328 «Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій» від 30.05.2014 року Національний банк України послався на те, що діє, керуючись статтею 99 Конституції України, статтями 6, 7, 15, 33, 55 та розділами IV, V, VIII Закону України «Про Національний банк України», статтями 66, 67 та главою 11 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статтями 4, 6 та 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».

Пунктом 4 Постанови визначено, що «Постанова набирає чинності з 01 червня 2014 року та діє до 01 вересня 2014 року. Підпункт 6 пункту 1 цієї постанови діє до моменту набрання чинності постановою Правління Національного банку України від 30 квітня 2014 року № 249 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 07 травня 2014 року за № 480/25257». Зазначені у Преамбулі Постанови норми не відміняють дію норм Цивільного кодексу України, а у Національного банку України немає на це законних повноважень, а ці норми не надають право Правлінню Національного банку України приймати нормативно-правовий акт щодо порушення прав права, свободи й законні інтереси громадян – вкладників поточних рахунків і депозитів в банках України.

Постанова №328 від 30.05.2014 року зачіпає права, свободи й законні інтереси громадян – вкладників поточних рахунків і депозитів в банках України, оскільки вона протиправно позбавляє їх права отримати у строки, встановлені в договорах, що були укладені між вкладниками і банками, їхні вклади у національній чи іноземній валюті, а також проценти по них.

Так, підпунктом 7 пункту 1 цієї Постанови Національний банк України протиправно визначив, що «уповноважені банки зобов'язані обмежити видачу (отримання) готівкових коштів в іноземній валюті з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в межах до 15000 гривень на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України... Зазначена вимога поширюється на видачу (отримання) готівкових коштів як у межах України, так і за її межами незалежно від кількості рахунків клієнта в одному банку».

А підпунктом 8 пункту 1 цієї Постанови Національний банк України незаконно визначив, що банки зобов'язані обмежити видачу готівкових коштів в національній валюті з поточних (у тому числі карткових) та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в межах до 150000 гривень на добу на одного клієнта…».

Таким чином, Національний банк України, перевищивши свої, визначені Законом України «Про Національний банк України» повноваження, заборонив банкам дотримуватися умов угод, що були укладені між вкладниками і банками, чим порушив права, свободи й законні інтереси громадян – вкладників поточних рахунків і депозитів в банках України, протиправно позбавляючи їх права отримати у строки, встановлені в договорах, що були укладені між вкладниками і банками, їхні кошти з вкладів у національній чи іноземній валюті та відсотків по них.

Цим самим, Національний банк України порушив вимоги ст.ст. 316-319, 321 Цивільного кодексу України.

Тобто Постанова Національного банку України є протиправною, оскільки обмежує вкладників банків - громадян і юридичні особи у здійсненні їхнього права власності і вільного володіння та використання належними їм коштами у національній чи іноземній валюті, і нікчемною, з моменту її прийняття.

Підтвердженням незаконності дій Національного банку України є і той факт, що його постанова №328 від 30.05.2014 року не пройшла реєстрацію в Міністерстві юстиції України. Хоча пунктом першим Указу Президента України «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» від 03.10.1992 р. №493/92 встановлено, що з 1 січня 1993 року нормативно-правові акти, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського управління та контролю і які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації.

Такі дії Національного банку України не лише порушують права юридичних і фізичних осіб, але й збільшують недовіру до банківської системи в цілому.

На жаль Міністр юстиції України не відреагував на це порушення і невідкладно не здійснив перегляд відомчого нормативно-правового акту - Постанови Національного банку України від 30.05.2014 р. №328 «Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій», який не подавався на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України, але підлягав державній реєстрації, у зв’язку із тим, підпункти 7-8 пункту 1, що містяться у цій Постанови містять норми, що порушують права, свободи й законні інтереси громадян – вкладників поточних рахунків і депозитів в банках України, протиправно позбавляючи їх права отримати у строки, встановлені в договорах, що були укладені між вкладниками і банками, їхні кошти з вкладів у національній чи іноземній валюті та відсотків по них.

І не оприлюднив інформацію про те, що дана Постанова є нікчемною. А, оскільки такий відомчий нормативно-правовий акт, який відповідно до Указу Президента України «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» від 03.10.1992 р. №493/92 підлягає державній реєстрації, але на державну реєстрацію не подавались, то він є нікчемним і підлягає приведенню у відповідність до чинного законодавства. Причому:

1) перш за все, слід враховувати, що такі акти не є чинними, оскільки не пройшли державну реєстрацію і не набрали чинності, про що Міністерству юстиції України слід негайно оприлюднити для відома комерційних банків, і інших юридичних осіб, а також і фізичних осіб;

2) такі акти підлягають скасуванню наказом органу виконавчої влади. При необхідності цю Постанову слід переглянути, привести у відповідність до чинного законодавства, затвердити новою Постановою та подати на державну реєстрацію. У цьому випадку у новій Постанові слід вказати, що попередній акт скасовується.

Як наслідок напруженої економічної та суспільно-політичної ситуації, яку не можна покращати без підвищення довіри громадян через рух орланів влади до стабільності і не порушення прав власності зі сторони держави, відбувся відплив величезних сум коштів з банківських рахунків фізичних і юридичних осіб.

За даними «Монетарного огляду за 1 квартал 2014 року» (http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?іd=7682362) Національного банку України, зростання грошової маси відбулося виключно за рахунок збільшення коштів в іноземній валюті (на 19,0% – до 294,6 млрд. грн.), що насамперед пов’язано з їх курсовою переоцінкою. Натомість, сукупний обсяг коштів у національній валюті за цей період зменшився на 1,7% – до 650,2 млрд. грн., що зокрема обумовлено відпливом депозитів з банків. Загальний обсяг депозитів у національній валюті за І квартал 2014 року зменшився на 10,1% – до 379,8 млрд. грн., у іноземній валюті – на 13,7% – до 26,6 млрд. дол. США (в еквіваленті). Рівень доларизації депозитів за цей період збільшився на 6,6 процентного пункту – до 43,4%, що зокрема пов’язано з курсовою переоцінкою. Зафіксоване зменшення депозитів як населення, так і юридичних осіб. Зокрема загальний обсяг депозитів населення в національній валюті за І квартал 2014 року зменшився на 12,7%, в іноземній валюті – на 13,6% (у доларовому еквіваленті). Депозити юридичних осіб у національній валюті за цей період зменшилися на 6,1%, тоді як в іноземній – на 14,1% (у доларовому еквіваленті). Питома вага довгострокових депозитів у їх загальному обсязі станом на початок квітня становила 41,7%, тоді як на початок 2014 року – 41,1%. Відплив депозитних коштів з банківської системи обумовив прискорене збільшення готівкових коштів в обігу. Так обсяг готівки поза банками за І квартал 2014 року збільшився на 13,0% – до 268,6 млрд. грн. У результаті питома вага готівки в грошовій масі за цей період збільшилася з 26,2 % до 28,4%.

Все це означає, що лише за офіційними даними НБУ, за межами банків знаходиться до 268,6 млрд. грн., або по курсу НБУ - біля 22 839 273 755 дол. США Також, не менше 3,1 млрд. дол. США, що вилучили з депозитів. І вже ніким офіційно не врахована сума тої готівкової гривні і валюти, що давно лежить у громадян, бо вони не довірять Уряду і НБУ.

Тому Верховна Рада України та Національний банк України повинні спільно розглянути і вирішити питання про зняття не професійно введених обмежень прав власності вкладників, які незаконно ввів Національний банк України, що очолювало попереднє керівництво, а також - щодо введення жорстких санкцій до власників банків, які самі повинні вирішувати проблеми банків за власні кошти, а не за рахунок рефінансування НБУ.

Спільно з Кабінетом Міністрів України слід розглянути відміну введення оподаткування депозитів з 01.07.2014 року. Тим більше, що введення цього оподаткування було зроблено не с початку наступного року, а в його середині, коли усі банки і вкладники вже уклали договори щодо депозитних вкладів на рік. Бо саме це порушення і викликало масове розірвання договорів і величезний відтік депозитів з банківської системи та масове переведення національної валюти в іноземну. Хоча в інтересах Держави було б навпаки, сприяти зв’язуванню грошей в банківській системі, переведення з іноземної валюти в національну. І тим самим зменшення курсу іноземної валюти і процентних ставок по кредитах для виробництва і підприємництва. Щоб не тягнути за цим масову інфляцію і необхідність збільшення соціальних виплат і компенсацій.

Також необхідно розробити більш прозорий і рівний доступ до грошей, що виділяються на рефінансування, оскільки в засобах масової інформації з’являються самі різні списки банків і сум, які їм були виділені для рефінансування, а також умов такого видалення. І тут навіть розмов про те, що це комерційна таємниця, просто не повинно бути – це державні кошти виділяються. Хто не погоджується із цим, той може брати кредити на міжбанку.

І виділення кошті повинно здійснюватися не для стабілізації, бо це повинен бути обов’язок власників банків – мільярдерів, та мультимільйонерів, а як в ринкових державах, лише на компенсацію в касових розривах, коли банк має зобов'язання позачергово сплатити, але в часі надходження сум для цього дещо від терміновано (тут заборона дострокового розривання повинна бути в договорі для усіх, або із санкцією., що рівна вартості усього тіла вкладу). Тоді б ці гроші виділялися під потрійну облікову ставку НБУ та під гарантію 100% обов'язкового резерву банку, але в обсязі 70% від нього. Тобто, щоб банк не натворив, Національний банк України завжди собі поверне із %., а банк не буде зайвий раз звертатися до Національного банку України за кредитами і буде вести більш виважену кредитну політику.

Такі рішення б стабілізували ситуацію з довірою до банківської системи, а повернення мотивації громадян до збереження коштів в національній гривні, а не в іноземній валюті, сприяло б різкому укріпленню курсу гривні та падінню курсу долару, і реальній де доларизації, що потягнуло б за собою початок оживлення виробництва та підприємництва в Україні, особливо середнього і дрібного.

У зв’язку із вищенаведеним, доцільно вимагати від Премєр-Міністра України А.Яценюка:

І. Надати пояснення, яким чином, підпорядкований йому Міністр юстиції України не відреагував на оприлюднення Національним банком України, введення в дію та направлення до комерційних банків для виконання, без реєстрації в цьому міністерстві Постанови Національного банку України від 30.05.2014 р. №328 «Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій», а також робило такі протиправні дії у Постановах Національного банку України № 104 від 27.02.2014 р., №172 від 28 березня 2014 р., №245 від 29.04.2014 р. іна звернення стосовно цього тисяч громадян;

2. Зобов’язати Міністра юстиції України невідкладно:

1)       здійснити перегляд відомчого нормативно-правового акту - Постанови Національного банку України від 30.05.2014 р. №328 «Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій», і визнати, що він є нікчемним з моменту його прийняття;

2)       негайно оприлюднити і довести до відома комерційних банків, і інших юридичних осіб, а також і фізичних осіб, про факт визнання Постанови Національного банку України від 30.05.2014 р. №328, а також №104 від 27.02.2014 р., №172 від 28 березня 2014 року, №245 від 29.04.2014 нікчемними з дня їхнього постановлення;

3)       провести службове розслідування по факту того, що Правління Національного банку України таким актом, при потуранні цьому Міністерством юстиції України, могло дуже довгий час протиправно порушувати права сотень тисяч фізичних і юридичних осіб;

4)       внести до нормативно-правових актів Міністерства юстиції України та наявних в ньому технологічних процедур перевірок відповідні зміни, які б унеможливили б у подальшому появу таких актів, що порушують права сотень тисяч фізичних і юридичних осіб, і ініціювати притягнення до дисциплінарної та адміністративної відповідальності посадових осіб Національного банку України та Міністерства юстиції України, внаслідок дій чи бездіяльності яких, ця Постанова, як і попередні, з аналогічними порушеннями, не лише були прийняті і направлені до комерційних банків, але й протягом тривалого часу виконувалися і безкарно порушували права сотень тисяч фізичних і юридичних осіб.

3. Внести до Верховної Ради України законопроекти стосовно змін до відповідних законодавчих актів про:

1)       відміну введення оподаткування депозитів з 01.07.2014 року, введення комплексу дій по зв’язуванню гривні в банківських і фондових інститутах, посиленню гривні та тотальній дедоларизації фінансової системи України;

2)       заборону дострокового розриву угод між вкладниками і банками - головну причину дострокового відтоку капіталів з банків, яка тягне за собою витрати на рефінансування, інфляцію тощо, але може бути ліквідована через закон;

3)       встановлення вимоги щодо того, що власники банків несуть повну відповідальність за стан банку, а не лише в межах статутного капіталу, аби не перекладали на державу свої проблеми із неякісним керуванням банків;

4)       підвищення відповідальності за приховування від Національного банку України інформації стосовно невиконання вимог вкладників про повернення вкладу (депозиту) або його частини (документ на переказ/заява про повернення коштів та невідкладене надання їм, у разі невиконання цих вимог, належним чином оформленого письмового повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням причини, дати взяття вимоги на облік, дати видачі повідомлення, прізвища, ім'я та по батькові уповноважених осіб і відбитка печатки банку, оскільки це формально приховує інформацію про стан справ у банку, і примушує вкладників надмірно завантажувати судову систему;

5)       обов’язкове оприлюднення на офіційному веб-сайті Національного банку України переліку банків, що від нього отримують рефінансування, умови отримання і повернення, суми, що були виділені, дати виділення цих коштів та можливого повернення.

І ось коли це буде зроблено. то тоді і курс гривні стабілізується, а не буде працювати на іноземних спекулянтів та офшорників із подвійним громадянством, і виробництво почне розвиватися, бо ставки в банках різко впадуть.

Євген Костенко, шеф-редактор www.Zakonoproekt.Org.UA .

Щоб додати коментар, Ви повині зареєструватися на сайті.
Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редіректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .
Система Orphus Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Теми

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

Заходьте до нас на Facebook


Про фінансування сайту

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2021 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua