Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS


veterynar 

Сторінка англійською мовою Сторінка російською мовою Сторінка французькою мовою Сторінка німецькою мовою Сторінка  іспанською мовою Версія для друку
09.03.2009

Прем’єр-міністрові України

Азарову Миколі Яновичу

01008 м.Київ, вул. М.Грушевського, 12/22

Щодо перенесення терміну внесення препарату «Кетамін», який є універсальним наркозом для собак, кішок та інших свійських тварин, до переліку психотропних речовин, на застосування яких необхідно отримувати ліцензію, вирішення питання щодо надання можливості використання «Кетаміну» ветеринарами, що займаються приватною практикою як фізичні особи, а також відміну для ветеринарів обов’язку оплачувати отримання ліцензії на використання ними «Кетаміну» для проведення операцій

Шановний Миколо Яновичу!

У більшості з людей вдома живуть якісь свійські тварини – коти, собаки тощо, які з часом стають майже членами родини. І тому таку увагу, в останній час, привернуто до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 №4, що доповнює переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратом «Кетамін», оскільки 12 січня 2011 року набуло чинності, обіг цього препарату обмежено. А це, у свою чергу, практично зупинило проведення всіх операцій з тваринами, бо іншого наркозу для тварин в Україні не існує.

«Кетамін» - це універсальний наркоз для собак, кішок, кроликів та інших свійських тварин. І без нього не можуть проводитися такі операції, як, наприклад, кесаревій перетин, ампутація тощо. Внаслідок цього тварина помирає на очах хазяїв, а допомогти їй неможливо. Препарат «Кетамін» давно використовується у ветеринарній практиці і, оскільки, альтернативи йому в Україні не існує, то тепер будь-яке проведення важких операцій буде прирівнюватися до жорстокого обігу із тваринами. Бо якщо зараз проводити операцію без «Кетаміну», то тварина буде відчувати біль. І жоден нормальний ветеринар чи власник тварини не погодиться на таке, бо це буде садизмом.

Після того, як «Кетамін» був включений у перелік психотропних речовин, на його застосування необхідно придбати додаткову ліцензію. До того ж, ліцензію видають тільки юридичним особам. А оскільки більшість ветеринарів працює як приватні підприємці, то їм, як фізичним особам, ліцензії видавати не можуть.

Крім того, для багатьох ветеринарних клінік, не кажучи вже для ветеринарів, які займаються приватною діяльністю, скажімо у сільській місцевості, одержання ліцензії (майже 900 гривень), і те, що для зберігання препарату необхідно обладнати спеціальну кімнату за стандартами, що відповідають нормам законодавства, стає занадто дорогим.

До того ж, для оформлення ліцензії необхідно декілька місяців, ще десять днів потім чекати відповідь про те, чи дадуть ліцензію, чи ні. І весь цей час тварин не можна оперувати. Оскільки ті препарати, що залишилися в списку дозволених – «Ромітар», «Ксіла», «Бутомідор» - застосовуються лише для підготовки до загальної анестезії. Тобто вони лише обездвиживают, але не знеболюють. Використовувати ж анестетики, призначені для людей, ветеринари не мають права, бо у них є список дозволених до застосування препаратів, де ці анестетики не значаться.

Виходячи з вищенаведеного,

ПРОШУ ВАС:

1. Внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України щодо відтермінування введення в дію підпунктів 2 і 3 пункту 1 та пункту 2 змін, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 4 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 і від 10 жовтня 2007 р. № 1203», які набирають чинності, щодо юридичних осіб через три місяці з дня опублікування, а щодо фізичних осіб через шість місяців з дня опублікування».

2. Внести до Верховної Ради України проект закону про внесення змін щодо ліцензування діяльності фізичних осіб – підприємців у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, яким дозволялося б використання препарату «Кетамін» фізичними особами – суб’єктами господарювання, що надають ветеринарні послуги і потребують використання наркотичних засобів.

3. Вирішити питання щодо зменшення вартості ліцензій на використання препарату «Кетамін» для ветеринарів, які надають такі послуги, як фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, або взагалі відмінити сплату за ліцензію, виходячи з того, що дана ліцензія видається зв’язку із необхідністю для держави забезпечити контроль за обігом цих речовин, а не бажанням ветеринарів користуватися саме цим препаратом. До того ж, вони сплачують податки на які існують контролюючи органи, а для держави важливішим є саме соціальні наслідки роботи, яку здійснюють ветеринари, у тому числі, і у сільській місцевості.

З повагою,

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

Запропонована редакція закону

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

( Відомості Верховної Ради України, 07.03.1995, № 10)

Первинний законодавчий акт №60/95-ВР від 15.02.1995

Розділ II.  Загальний порядок здійснення діяльності  з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин  і прекурсорів та особливості ліцензійних вимог та умов

Стаття 7. Загальний порядок здійснення діяльності з обігу  наркотичних засобів, психотропних речовин і  прекурсорів

Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку ( 589-2009-п ), що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.

Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку, в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку N 3 таблиці I Переліку, в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.

Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється юридичними особами всіх форм власності,а також фізичними особами – суб’єктам господарювання, що надають ветеринарні послуги і потребують використання наркотичних засобівза наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається юридичній особі, до складу керівників якої включений спеціаліст, який має професійну підготовку, що відповідає виду діяльності, на який видається ліцензія, а також фізичній особі – суб’єкту господарювання, що надає ветеринарні послуги і потребує використання наркотичних засобів, та має професійну підготовку, що відповідає виду діяльності, на який видається ліцензія. Відповідальність за неналежне виконання положень, передбачених цим Законом та відповідною ліцензією, несе керівник зазначеної юридичної особи або відповідна фізична особа – суб’єкт господарювання.

Перелік медичних психіатричних протипоказань, інших протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України встановлює Перелік інструментів та обладнання, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та підлягають контролю, і Правила розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, розподілу, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення інструментів та обладнання, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та підлягають контролю.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається та анулюється центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Переліки суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, щоквартально надсилаються центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, Міністерству внутрішніх справ України і Службі безпеки України.

Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редіректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .
Система Orphus Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Теми

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

Заходьте до нас на Facebook


Про фінансування сайту

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2021 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua