Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

ДОДАТОК

до проекту Закону України «Про внесення змін до розділу XX

«Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо

стимулювання цифровізації та інвестиційної привабливості

підприємств легкої промисловості»

Алгоритм розрахунків компенсації втрат та додаткових надходжень Державного бюджету від впровадження проекту Закону України

І. Розрахункові середньорічні ненадходження до Державного бюджету від впровадження законопроекту (на основі даних за 2018-2019 рр.):

1. У 2018 році розрахункові втрати бюджетних надходжень по обох заходах законопроекту становили б 546 млн.грн., у тому числі:

- середньорічні втрати через звільнення від сплати ПДВ на імпорт обладнання 332 млн.грн.

61млн.дол. 20% ПДВ = 12,2 млн.дол. або 332 млн.грн.

- втрати через звільнення від сплати податку на прибуток 214 млн.грн.

1182 млн.грн. 18% = 214 млн.грн.

- сумарні втрати: 332 млн.грн. + 214 млн грн. = 546 млн.грн.

2. У 2019 році за експертною оцінкою та аналогічним підходом обсяг ПДВ при закупівлі обладнання не перевищить 210 млн.грн., а податок на прибуток 108 млн.грн.

Оскільки, у 2018-2019 рр. зафіксовано сповільнення обсягів виробництва (-3,2% у 2018 р. та -10,3% за 9 місяців 2019 р.), відповідно зменшилися капітальні вкладення виробничих підприємств (-28,2% за І півріччя 2019 р.), у т.ч. і на закупівлю новітнього обладнання.

Фінансовий результат до оподаткування галузевих підприємств за І півріччя 2019 р. 298,2 млн.грн., за оптимістичним сценарієм на кінець 2019 р. цей показник не перевищить 600 млн.грн.

Слід наголосити, що, наразі, частка підприємств легкої промисловості ˗ з виробництва одягу, взуття, виробів зі шкіри та інших матеріалів незначна у формуванні бюджетних надходжень від податку на прибуток - за І півріччя 2019 р. лише 0,22% від загального обсягу фінансового результату прибуткових промислових підприємств та 0,1% від даного показника великих та середніх прибуткових підприємств по економіці.

Таким чином, розрахункові втрати державного бюджету від впровадження обох заходів законопроекту становили б у 2018 р. 546 млн.грн., а за оцінкою у 2019 р. 308 млн.грн.

ІІ. Компенсація втрат і розрахункові додаткові надходження Державного бюджету та позитивний мультиплікативний ефект від впровадження законопроекту для розвитку вітчизняної легкої промисловості

Прийняття законопроекту сприятиме залученню інвестицій та впровадженню новітнього обладнання, цифровізації технологічних виробничих процесів, ощадливого виробництва, підвищенню його ефективності й конкурентоспроможності та зумовить:

1) підвищення продуктивності праці у галузі

У 2018 році підприємствами текстильної та модної індустрії з виробництва одягу, взуття, виробів зі шкіри та інших матеріалів (КВЕД 13-15) було реалізовано продукції на 30 662,8 млн.грн., при чисельності працівників у секторі 85 тис.осіб

Розрахункова річна продуктивність праці на 1 працюючого:

30662,8 млн.грн / 85 тис.осіб = 360,7 тис.грн.

У 2019 році за оцінкою та з урахуванням спаду виробництва за 9 місяців 2019 р. на -10,7% до відповідного періоду 2018 р. та відтоку кадрів із галузі 6 тис.осіб, обсяг реалізованої продукції складе 28288 млн.грн.:

Розрахунково річна продуктивність праці на 1 працюючого:

28288 млн.грн. / 79 тис.осіб = 358,1 тис.грн.

Очікується, що за перший рік дії законопроєкту продуктивність праці зросте щонайменше на 7%, що дасть можливість відновити позитивний тренд обсягів виробництва, зростання реальної заробітної плати у галузі та повернути кадри, тобто розрахунково у 2020 р.:

Річна продуктивність праці на 1 працюючого: 358,1 107% = 383,1 тис.грн.,

Обсяг реалізованої продукції: 383,1 85 тис.осіб = 32567 млн.грн.

За 5 років продуктивність праці зросте удвічі, а за 10 років - у чотири рази, що дасть можливість у 3-4 рази збільшити обсяги виробництва продукції як для внутрішнього споживання, так і для експорту.

Зростання обсягів виробництва та реалізації продукції, у свою чергу, збільшить обсяги надходжень до бюджету від сплати податку на додану вартість.

2) зростання заробітної плати працівників

У 2018 р. середньомісячна заробітна плата працівників на підприємствах легкої промисловості ˗ з виробництва одягу, взуття, виробів зі шкіри та інших матеріалів (КВЕД 13-15) становила 6735 грн. (124,4% до 2017 р.)

За даними 2018 р. річний фонд заробітної плати (ФЗпл) розрахунково:

6 735 грн./міс. 12 міс. 85 тис.осіб. = 6869,7 млн.грн.

Соціальні відрахування за рік 41,5% від ФЗпл (у т.ч. ПДФО - 18%, ЄСВ 22%, військовий збір - 1,5%) по галузі:

6869,7 млн.грн 41,5% = 2850,9 млн.грн

Або середньорічні соцвідрахування на кожного працівника

2850,9 млн.грн. / 85 тис. прац. = 33,54 тис.грн.

На кінець 2019 року за оцінкою заробітна плата складе 7500 грн., а кількість працівників 79 тис.осіб, з урахуванням того, що за 9 місяців 2019 р. середньомісячна заробітна плата працівників у секторі становила 7364 грн. (лише 112,1% до відповідного періоду 2018 р.), та зазначеного вище відтоку кадрів.

Очікуваний річний фонд заробітної плати (ФЗпл) у 2019 р. розрахунково

7 500 грн/міс 12 міс. 79 тис.осіб = 7110 млн.грн.

Соціальні відрахування галузі за рік ( 41,5% від ФЗпл)

7110 млн.грн. 41,5% = 2950,7 млн.грн.

Або середньорічні соцвідрахування на кожного працівника

2950,7 млн.грн. / 79 тис. прац. = 37,35 тис.грн.

Очікується, що за перший рік дії законопроекту середньомісячна заробітна плата працівників сектору зросте щонайменше на 25-30%, завдяки інвестиціям у модернізацію, інноваційні перетворення на виробництві та зростання продуктивності праці, тобто досягне від 9375 грн./міс. до 9750 грн./міс.

Тоді, у 2020 р. річний фонд заробітної плати (ФЗпл) відповідно складе:

9375 12 міс. 85 тис.прац. = 9562,5 млн.грн. або 9945,0 млн.грн.

Соціальні відрахування галузі за рік (41,5% від ФЗпл)

9562,5 млн.грн. 41,5% = 3968,4 млн.грн. або 4127,2 млн.грн.

Або середньорічні соцвідрахування на кожного працівника

3968437,5 тис.грн. / 85 тис.прац. = 46,69 тис.грн. або 48,56 тис.грн.

Таким чином, завдяки зростанню заробітної плати у секторі приріст доходів Державного бюджету лише від соціальних відрахувань працівників очікувано складуть у 2020 році від 1017,8 млн грн. до 1176,5 млн.грн., що не лише повністю покриває втрати, а й збільшує доходну частину бюджету.

Сподіваємося, що завдяки впровадженню законопроекту обсяги імпорту обладнання зростуть щонайменше утричі, тоді втрати ПДВ наблизяться до 1 млрд. грн. Однак, зростання наведених вище інших показників (зайнятості, зарплати, соцвідрахувань, продуктивності праці тощо) не лише покриє втрати, а й збільшить бюджетні надходження.

- детінізації ринку праці та зростанню зайнятості у секторі

Прийняття закону у довгостроковій перспективі, окрім зростання продуктивності праці, нарощування обсягів виготовлення продукції та інших виробничих показників, сприятиме детінізації ринку праці та збільшенню присутності вітчизняної продукції на внутрішньому ринку, легалізації і створенню до 200 тис. робочих місць, зростанню заробітної плати у виробництві текстильних матеріалів, одягу, взуття ˗ у 3-3,5 рази, та збільшенню щорічних відрахувань до соціальних фондів до 36,6 млрд.грн. щороку (за наведеними нижче розрахунками).

1) Очікується, що до 2029 р. при легалізації та створенні ще 200 тис. робочих місць соціальні фонди додатково отримають від галузі:

200тис.прац. 130,7 тис.грн. = 26 140 млн.грн.

2) А зростання заробітної плати працівників у 3,5 рази (до 26250 грн/міс.) призведе відповідно і до збільшення річного фонду зарплати та відрахувань до соціальних фондів з урахуванням чисельності зайнятих у 280 тис.осіб:

Річний фонд заробітної плати (ФЗпл)

26 250 грн/міс 12 міс. 280 тис.осіб = 88 200 млн.грн.

Соціальні відрахування галузі за рік (41,5% від ФЗпл)

88 200 млн.грн. 41,5% = 36 603 млн.грн.

3) Отже, запровадження заходів Законопроекту не призведе до втрат Державного бюджету, а навпаки у довгостроковій перспективі матиме значний позитивний мультиплікативний ефект для розвитку галузі та економіки держави.

В результаті прийняття законопроекту підвищиться інвестиційна привабливість легкої промисловості України, збільшиться притік інвестицій, в тому числі прямих іноземних, що дасть змогу створити нові види смарт-виробництв, здійснити оновлення і модернізацію технологічного обладнання, запровадити цифровізацію виробництв, підвищити продуктивність праці й конкурентоспроможність та створити сотні тисяч нових робочих місць в українському виробництві текстилю, одягу, взуття, що забезпечить додаткові регулярні податкові надходження до державного та місцевих бюджетів.

Народні депутати України Задорожній М.М.

Пуртова А.А.

Васильєв І.С.

Дирдін М.Є.

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2020 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua