Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації законодавства та визначення переліку адміністративних послуг, що надаються територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України)»

  1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Євроінтеграційні прагнення України стали невід'ємними реаліями політичного сьогодення, а європейські орієнтири набули практичного втілення в низці рішень та дій Уряду й органів Європейського Союзу.

Так, з метою наближення національного законодавства до законодавства Європейською Союзу, розпорядженням Уряду від 17 вересня 2014 року № 847 схвалено план заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014 2017 роки (далі план заходів з імплементації Угоди про асоціацію).

Зазначеним планом передбачено розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2006/126/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 грудня 2006 року про посвідчення водія (далі Директива 2006/126/ЄС).

З метою виконання завдань, спрямованих на імплементацію положень Директиви 2006/126/ЄС та недопущення порушень зобовязань України за Угодою про асоціацію, розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації законодавства та визначення переліку адміністративних послуг, що надаються територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України) (далі законопроект).

Підвищення безпеки керування транспортними засобами та впровадження єдиного типового посвідчення водія, що відповідає європейським вимогам, потребує реалізації комплексу організаційних та нормотворчих заходів, упровадження нових підходів регулювання в цій сфері.

Основоположним нормативно-правовим актом, що регулює суспільні відносини у сфері дорожнього руху та його безпеки, є Закон України «Про дорожній рух» (далі Закон). Так, для потреб спільної транспортної політики і як внесок у покращення безпеки дорожнього руху необхідно: гармонізувати категорії транспортних засобів; запровадити поступовий доступ до категорій двоколісних транспортних засобів і категорій транспортних засобів, що використовуються для перевезення пасажирів і вантажів; унормувати мінімальний та максимальний вік для допуску осіб до керування певними категоріями транспортних засобів.

Ураховуючи зазначене, законопроектом передбачено внести зміни до статті 15 Закону України «Про дорожній рух» у частині приведення категорій транспортних засобів у відповідність до статті 4 Директиви 2006/126/ЄС із максимальним відображенням технічних характеристик відповідних транспортних засобів; посилення дії принципу поступового доступу до керування транспортними засобами відповідних категорій з урахуванням вимог статті 6 Директиви 2006/126/ЄС; встановлення відповідно до норм пункту 2 статті 7 Директиви 2006/126/ЄС нових строків адміністративної дійсності посвідчень водія від 5 до 15 років у залежності від категорій транспортних засобів; визначення основних умов для допущення осіб до керування транспортними засобами.

Такі зміни до Закону узгоджуються з вимогами Конвенції про дорожній рух (Відень, 1968 рік), статтею 41 якої передбачено, що Договірні сторони приймають на себе зобов'язання забезпечити, щоб водійські посвідчення видавалися тільки після перевірки компетентними органами наявності у водія необхідних знань і навичок. У національному законодавстві повинні бути передбачені вимоги для отримання водійського посвідчення, зокрема в ньому повинні визначатися мінімальний вік для отримання водійського посвідчення, стан здоров'я і умови для успішної здачі теоретичного і практичного іспитів. Національне законодавство також може обмежувати термін дії національного посвідчення водія.

Гармонізація категорій транспортних засобів національного законодавства із приписами Директиви 2006/126/ЄС призводить до необхідності внесення змін у статтю 29 Закону щодо відомостей про категорію транспортних засобів, які вносяться до свідоцтва про реєстрацію. Законопроектом передбачено, що категорія транспортного засобу у свідоцтві про реєстрацію зазначається виходячи з його конструкції, а не категорій посвідчень водія. Запропоновані зміни відповідають Європейській практиці, Зведеній резолюції стосовно конструкції транспортних засобів (СР.3) та Угоді про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року.

На рівні закону існує потреба в унормуванні питань формування і використання інформаційних даних Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ України (далі Реєстр). На даний час, відповідно до положень статті 34 Закону Реєстр функціонує тільки для ведення автоматизованого обліку транспортних засобів та їх власників. Законопроектом пропонується доповнити Закон статтею 349, якою закріплюється визначення Реєстру та унормовується питання формування і використання інформаційних ресурсів Реєстру. Визначено перелік складових частин Реєстру відповідно до напрямків діяльності сервісних центрів МВС.

Із набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання», практичне застосування запроваджених цим законом норм повязаних із забороною відчуження боржниками транспортних засобів, а також перереєстрацією і зняттям з обліку показало на необхідність їх доопрацювання. Законопроектом передбачено внесення змін до статей 30 та 34 Закону з урахуванням особливостей переходу права власності на рухоме майно визначених Цивільним кодексом України. Крім того, урегульовується питання перереєстрації транспортних засобів право власності на які перейшло згідно Закону України «Про фінансовий лізинг».

Крім того, з метою забезпечення можливості застосування вимог Директиви 2006/126/ЄС у повному обсязі, законопроектом пропонується запровадити мікрочіп (електронний носій), як складову частину посвідчення водія, покликану підвищити рівень захисту від підробок.

З огляду на незворотність дії закону в часі законопроектом також передбачено, що посвідчення водія, оформлені до дня набрання чинності цим законом, є чинними до закінчення строку їх адміністративної дійсності та не підлягають обов'язковому обміну, крім випадків, передбачених законодавством. Водійські посвідчення, які були виданні терміном на 30, 50 років, є дійсними до закінчення терміну їх дії. Дійсність також застосовується і для безстрокових водійських посвідчень.

Окрему увагу необхідно звернути на Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», яким посвідчення водія віднесено до переліку документів, що підтверджують особу чи її спеціальний статус. Перелік документів, що міститься в зазначеному законі, у своїй більшості пов'язаний безпосередньо зі сферою міграції та громадянством. Натомість посвідчення водія є документом, що підтверджує право особи на керування транспортними засобами і за своєю правовою природою не відповідає цим документам.

Окрім цього, Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» передбачено централізовану персоналізацію документів у Державному центрі персоналізації документів, але надання адміністративних послуг з оформлення та обміну посвідчення водія відповідно до Закону здійснюється в територіальних органах Міністерства внутрішніх справ України.

Отже, з метою усунення невідповідності між нормами законодавства та забезпечення ефективного надання адміністративних послуг з оформлення та обміну посвідчення водія на право керування транспортними засобами законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», виключивши з нього норми, що стосуються посвідчення водія.

Законопроектом також пропонується закріпити на законодавчому рівні повноваження територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України в частині реєстрації та обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, іншої техніки (далі машини) та видачі посвідчення тракториста-машиніста, а також визначити основні аспекти реєстрації таких машин та умов видачі відповідних посвідчень. Зазначені зміни до Закону обумовлені тим, що 10 вересня 2014 року з метою підвищення ефективності роботи центральних органів виконавчої влади, зменшення повязаних із цим бюджетних витрат та адміністративного тиску на субєктів господарювання Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», згідно з якою,

З-поміж іншого, було ліквідовано Державну інспекцію сільського господарства України, а її повноваження із здійснення реєстрації та обліку машин покладено на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що є непритаманним для такого органу. У той же час залишається неврегульованим питання щодо визначення компетентного органу, який буде здійснювати видачу посвідчення тракториста-машиніста.

Оцінюючи ступінь готовності до провадження реєстраційної діяльності, а також можливі затрати бюджетних коштів для налагодження належного процесу, необхідно зважити на відсутність у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів необхідної матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу та широкої мережі територіальних органів з урахуванням зручності транспортної інфраструктури та доступності, що наразі є в територіальних органах Міністерства внутрішніх справ України. Крім того, відсутність необхідних змін законодавства на цей час призводить до неможливості виконання Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів своїх функцій та повноважень, покладених на неї державою.

Ураховуючи зазначене, у разі реалізації запропонованих змін до Закону в частині реєстрації машин та видачі посвідчення тракториста-машиніста буде забезпечено здійснення реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку машин за місцем звернення власника або його уповноваженої особи незалежно від реєстрації місця проживання фізичної особи чи місцезнаходження юридичної особи, а також проведення реєстрації машин безпосередньо за їх місцезнаходженням завдяки існуючій матеріально-технічній базі, наявності пересувних мобільних сервісних центрів та надання послуг за принципом екстериторіальності.

Окрім цього, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року № 688-р «Деякі питання реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» затверджено план заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (далі План щодо Концепції реформування). Пунктом четвертим розділу 2 Плану щодо Концепції реформування Уряд доручив МВС розробити проект Закону України про делегування органам місцевого самоврядування (через центри надання адміністративних послуг) ряду повноважень з надання деяких адміністративних послуг, повязаних, у тому числі, з державною реєстрацією транспортних засобів та видачею посвідчень водія.

Розроблення і подання до Уряду такого законопроекту передбачено також підпунктом 5 пункту 23 плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474-р.

З огляду на те, що процедура державної реєстрації транспортних засобів (установлена Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року № 1388), з метою захисту інтересів власників транспортних засобів від злочинних посягань передбачає комплекс дій, що потребує участі фахівців, які мають відповідну освіту та кваліфікацію, доступ та навички користування рядом інформаційно-пошукових реєстрів, а також відповідної матеріально-технічної бази, передача центрам надання адміністративних послуг (далі ЦНАП) повноважень з реєстрації транспортних засобів у повному обсязі на сьогоднішній день є неможливою.

Водночас технічно можливим є прийняття ЦНАП заяв про реєстрацію нових транспортних засобів, перереєстрацію транспортних засобів у звязку зі зміною найменування чи адреси юридичних осіб, прізвища, імені чи по батькові, місця проживання фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, вибракування їх у цілому та видачу реєстраційних документів, номерних знаків (після проведення територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України відповідних реєстраційних операцій, закріплення номерних знаків та оформлення реєстраційних документів).

Аналогічна ситуація з порядком отримання посвідчення водія, що визначений Положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 року № 340. Для прийняття теоретичного і практичного іспитів, які складаються для отримання права на керування транспортними засобами, необхідна відповідна матеріально-технічна база, у тому числі спеціально обладнані транспортні засоби та оснащені згідно з вимогами законодавства майданчики, а також комісія фахівців, які мають відповідну освіту та право керувати транспортними засобами всіх категорій. Зазначені обставини унеможливлюють передачу ЦНАП усіх повноважень Міністерства внутрішніх справ України щодо видачі посвідчень водія. Разом з тим як і в питанні реєстрації транспортних засобів є можливість надати ЦНАП повноваження приймати заяви про обмін посвідчення водія у зв'язку зі зміною особистих даних власника (прізвище, ім'я та по батькові) або непридатного для користування (зіпсоване, записи в якому не читаються тощо), а також видачі в результаті такого обміну нових посвідчень водія, оформлених у територіальних органах Міністерства внутрішніх справ України.

Таким чином, з метою виконання доручень Уряду в законопроекті передбачено норми з питань реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів та обміну посвідчення водія через ЦНАП.

Також законопроектом, на виконання вимог статті 5 Закону України «Про адміністративні послуги», на законодавчому рівні закріплені основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг, які надаються територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України.

Окремо слід зазначити, що у звязку з прийняттям 7 грудня 2017 року Верховною Радою України Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», у законодавстві запроваджуються нові засоби примусового виконання рішень, які можуть вживатися тільки до боржника, в якого наявна заборгованість зі сплати аліментів, зокрема, тимчасове обмеження боржника у праві керування транспортними засобом. Ураховуючи наведене, законопроектом передбачається введення норми щодо призупинення дії посвідчення водія у звязку з тимчасовим обмеженням у праві керування транспортними засобами. До того ж однією з підстав для відмови у наданні адміністративних послуг, повязаних із допуском до керування транспортними засобами, визначається наявність тимчасового обмеження у керування транспортними засобами.

Прикінцеві положення законопроекту передбачають, що він набирає чинності через шість місяців з дня, наступного за днем його опублікування, з огляду на те, що з прийняттям законопроекту його реалізація потребуватиме розробки низки нормативно-правових актів та запровадження нових технічних можливостей для видачі громадянам посвідчення водія з мікрочіпом (електронним носієм).

2. Цілі та завдання прийняття проекту Закону

Законопроект розроблено з метою гармонізації категорій транспортних засобів, запровадження в інтересах безпеки на дорозі поступового доступу до категорій двоколісних транспортних засобів і категорій транспортних засобів, що використовуються для перевезення пасажирів і вантажів, шляхом унормування мінімального та максимального віку для допуску осіб до керування певними категоріями транспортних засобів, встановлення нових термінів дії посвідчень водія для різних категорій транспортних засобів з подальшою можливістю продовження терміну їх адміністративної дії шляхом підтвердження відповідності водіїв транспортних засобів установленим медичним вимогам, а також підвищення рівня захисту посвідчення водія від підробок шляхом запровадження в ньому як складової частини мікрочипу.

Реалізація законопроекту створить належне нормативне підґрунтя для подальшої імплементації Директиви 2006/126/ЄС та належного виконання Україною міжнародних зобовязань.

Окрім цього, прийняття законопроекту дозволить урегулювати актуальне на разі питання реєстрації машин та видачі посвідчень тракториста-машиніста, поклавши відповідні функції на територіальні органи Міністерства внутрішніх справ України.

З реалізацією законопроекту на законодавчому рівні буде також визначено вичерпний перелік адміністративних послуг, які надаються територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України, встановлено розмір їх вартості, строків надання, перелік необхідних документів та підстави для відмови в наданні цих послуг, а також запроваджено початок реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в частині розширення переліку послуг, які надаються через ЦНАП.

  1. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується імплементувати деякі норми законодавства Європейською Союзу у національне законодавство.

Так, змінами до Закону України «Про дорожній рух» надається юридичне підґрунтя для впровадження нових підходів регулювання сфери безпеки керування транспортними засобами та впроваджується єдине типове посвідчення водія, що відповідає європейським вимогам.

Законопроектом гармонізуються категорії транспортних засобів; запроваджується поступовий доступ до категорій двоколісних транспортних засобів і категорій транспортних засобів, що використовуються для перевезення пасажирів і вантажів; унормовується мінімальний та максимальний вік для допуску осіб до керування певними категоріями транспортних засобів; запроваджуються нові строки адміністративної дійсності посвідчень водія від 5 до 15 років у залежності від категорій транспортних засобів. Також передбачається, що категорія транспортного засобу у свідоцтві про реєстрацію зазначається виходячи з його конструкції, а не категорій посвідчень водія.

Законопроектом, серед іншого, пропонується узгодити статті Закону України «Про дорожній рух» в частині ведення Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ України. На даний час, відповідно до положень статті 34 Закону Реєстр функціонує тільки для ведення автоматизованого обліку транспортних засобів та їх власників. Законопроектом пропонується доповнити Закон статтею 349, якою закріплюється визначення Реєстру та унормовується питання формування і використання інформаційних ресурсів Реєстру. Визначено перелік складових частин Реєстру відповідно до напрямків діяльності сервісних центрів МВС.

А саме, з метою запобігання відчуження транспортних засобів боржниками встановлено заборони укладення відповідних договорів у субєктів господарювання, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею транспортними засобами (в тому числі комісійна торгівля) та в присутності адміністраторів територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України.

Зокрема, законопроектом з метою запобігання відчуження транспортних засобів боржниками пропонується заборонити підприємствам, установам, організаціям та іншим суб'єктам господарювання незалежно від форм власності, які мають право здійснювати оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери приймати на реалізацію транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, відомості щодо власників яких містяться у Єдиному реєстрі боржників. В тому числі, встановлюється заборона на укладення договорів у присутності адміністраторів територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України, якщо власник транспортного засобу продавець внесений до Єдиного реєстру боржників.

Також, запропонованими змінами передбачається, що уразі наявності відомостей щодо лізингодавця у Єдиному реєстрі боржників, перереєстрація транспортного засобу право власності на який перейшло до особи відповідно до Закону України «Про фінансовий лізинг», територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України проводиться лише за умови надання дозволу органу державної виконавчої служби або приватного виконавця, зазначеного у Єдиному реєстрі боржників.

Проектом акта впроваджується мікрочіп як складова частина посвідчення водія, покликана підвищити рівень захисту від підробок. А сам документ виключається з тексту Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» як такий, що підтверджує право особи на керування транспортними засобами і за своєю правовою природою не відповідає характеристикам документів, про які йде мова у зазначеному Законі.

Законопроектом також закріплюються повноваження територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України в частині реєстрації та обліку машин та видачі посвідчення тракториста-машиніста, і визначаються основні аспекти реєстрації таких машин та умов видачі відповідних посвідчень.

Крім зазначеного, документом передбачено норми, які дозволяють здійснювати реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку транспортних засобів та обміну посвідчення водія через ЦНАП, а також визначається перелік та вартість адміністративних послуг, які надаються територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України.

З урахуванням нещодавно прийнятих змін до законодавства України передбачається:

введення норми щодо призупинення дії посвідчення водія у звязку з тимчасовим обмеженням у праві керування транспортними засобами;

зазначається, що однією з підстав для відмови у наданні адміністративних послуг, повязаних із допуском до керування транспортними засобами, є наявність тимчасового обмеження у керування транспортними засобами;

Також пропонується врегулювати питання боржників щодо перереєстрації і зняття з обліку з метою відчуження транспортних засобів.

  1. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

Правовими аспектами розроблення проекту акта є нормативно-правові акти, що діють у відповідній сфері суспільних відносин:

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»;

Директива 2006/126/ЄС Європейського парламенту та Ради від 20 грудня 2006 року про посвідчення водія, що замінює Директиву Ради 91/439/ЄЕС від 29 липня 1991 року про посвідчення водія;

Директива 2002/24/ЄС Європейського парламенту і Ради від 18 березня 2002 року про затвердження типів дво- або триколісних моторизованих транспортних засобів, що припиняє дію Директиви Ради 92/61/ЄЕС;

Директива 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 року про внутрішні перевезення небезпечних вантажів;

Угода про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року;

Конституція України;

Закон України «Про дорожній рух»;

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів»;

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про приєднання України до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)»;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання»;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів»;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів»;

постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474-р «Деякі питання реформування державного управління України»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року № 688-р «Деякі питання реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні».

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів України, а навпаки сприятиме надходженню коштів до них.

  1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Реалізація законопроекту забезпечить створення нормативного підґрунтя для подальшої імплементації Директиви 2006/126/ЄС шляхом встановлення на законодавчому рівні основних вимог для отримання посвідчення водія зокрема, визначення мінімального віку для отримання права на керування транспортним засобом відповідної категорії, приведення категорій транспортних засобів у відповідність до вимог Директиви 2006/126/ЄС з максимальним відображенням технічних характеристик відповідних транспортних засобів, запровадження поступового доступу до керування транспортними засобами відповідними категоріями, встановлення терміну дії посвідчення водія та основних вимог щодо його обміну. Реалізація таких змін сприятиме створенню транспортної політики щодо отримання водійських посвідчень, підвищенню безпеки дорожнього руху і вільному пересуванню осіб шляхом максимального наближення норм національного законодавства до норм законодавства Європейського Союзу.

Крім того, з прийняттям законопроекту на законодавчому рівні буде врегульовано питання реєстрації машин та видачі посвідчень

тракториста-машиніста, а також визначено перелік адміністративних послуг, які надаються територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України, встановлення розміру їх вартості та розширення кола субєктів, до яких матимуть можливість звертатися громадяни з питань реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів та обміну посвідчення водія.

Народний депутат України А.Ю. Геращенко

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2020 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua