Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України про внесення змін до

Закону України «Про автомобільний транспорт»

(щодо визначення електричних автомобільних транспортних засобів, зарядних станцій під них та створенню умов для переходу на екологічний транспорт до 2030 року)

  1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

За офіційними даними Державної служби статистики України (Статистичний бюлетень «Використання палива») за 2016 рік в Україні було використано для кінцевого споживання 2 229 372 т., бензинів та 4 952 853 т., газойлів (дизельного палива). Також, з огляду Статистичних даних за попередні роки спостерігається тенденція до зростання споживання нафтопродуктів. Імпорт нафтопродуктів становить більше 5% ВВП (в цінах 2016 р.)

Тенденція до зростання споживання нафтопродуктів не є виключно українською проблемою, а є завданням для всього світу по її уповільненню. Мотиви до таких дій міжнародної спільноти стали не тільки екологічні (як збільшення викидів парникових газів і як наслідок зміни клімату, що призводить до руйнівних явищ, від яких страждають, інфраструктура, та економіка від зменшення врожаїв) а й економічні, оскільки розробка нових родовищ ведеться на межі можливостей технологічного рівня людей і подальше зростання попиту спричинить дефіцит, який призведе до зростання цін, або неможливості забезпечити потреби всіх країн.

Розвинуті економіки світу впроваджують заходи з енергоефективності, зменшення споживання та переходу на альтернативні джерела. В собівартості будь-якого товару чи послуги, завжди будуть нафтопродукти які використовувались для перевезення вантажів та людей. Тому, ті економіки які швидше знизять витрати на нафтопродукти перейшовши на електричні авто будуть мати апріорі меншу собівартість будь-якого свого товару чи послуги. В довгостроковій перспективі це питання Національної Безпеки, адже держави які не створять умов для такого переходу отримують неконкурентні економіки і в умовах глобального світу та відкритих ринків опиняться на межі свого існування.

Більше того в умовах, коли економіка України забезпечує різке зростання військових витрат, потрібні дієві механізми по скороченню інших видатків. Нафтопродукти є складовою імпорту, а електрична енергія є національним продуктом, тому перехід на використання електричних авто є достатньо вмотивованим.

Для порівняння наведені основні заохочувальні заходи впроваджені окремими країнами світу, які стимулюють перехід на електричні авто (Повний перелік країн, та заходів з наведенням джерел інформації доступно в статті https://en.wikipedia.org/wiki/Government_incentives_for_plug-in_electric_vehicles):

-Місто Церматт, Швейцарія. На території всього міста заборонено використання будь-яких транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння. Для руху містом використовуються виключно електричні авто.

-Норвегія (Світовий лідер з переходу на електричні авто, у 2016 році 51% від загальних продажів). Звільнення від всіх податків і зборів, враховуючи ПДВ. Безкоштовне паркування, знижка на страхування, пільгове кредитування, рух смугами міського транспорту, безкоштовний проїзд платними дорогами та паромними переправами спрощений порядок підєднання зарядних станцій до електричних мереж та звільнення їх від оподаткування.

-Нідерланди. Звільнення від всіх реєстраційних і дорожніх податків.

-Ісландія. Електричні авто, вартістю до 52600 доларів США звільняються від сплати ПДВ.

-Швеція. Грант від Уряду на придбання електричного авто у розмірі 4500 доларів США.

-Франція. Грант від Уряду на придбання електричного авто у розмірі 5600 доларів США.

-Великобританія. Грант від Уряду на придбання електричного авто у розмірі 6000 доларів США.

-Китай. Грант від Уряду на придбання електричного авто у розмірі 9300 доларів США.

-США. Податкова знижка від Федерального Уряду у розмірі 7500 доларів США. Також окремі Штати мають власні програми заохочення.

-Естонія. Грант від Уряду на придбання електричного авто у розмірі 17800 доларів США.

-Німеччина. Грант від Уряду на придбання електричного авто у розмірі 5400 доларів США.

При розробці даного законопроекту авторами використовувався вже впроваджений в дію досвід зазначених країн, розуміючи реальний стан економіки були використані всі відомі механізми заохочення ринку, які не потребують додаткових видатків.

Утилізація акумуляторних батарей не потребує законодавчого регулювання, тому що такий ринок відсутній. Гарантійний строк служби батареї становить не менше 8 років. Перше масове електричне авто зійшло з конвеєру виробництва у 2012 році, тому до 2020 року ринку переробки батарей не існуватиме як такого, а законодавчо можливо регулювати ті відносини, що вже склались. Тому дане питання потребуватиме окремого законодавчого регулювання після 2020 року.

Розвиток електричного транспорту не можливий без створення інфраструктури зарядних станцій. За розрахунками учасників ринку, що вже побудували мережі зарядних станцій в Україні їх проекти не є рентабельними і не можуть бути такими, через високу вартість самих таких пристроїв, відсутності доданої вартості на електричну енергію, яку вони використовують, та малого попиту. Тому нові і існуючі мережі можуть розвиватись в найближчі роки виключно за рахунок прибутку від продажів цими компаніями електричних авто. Слід зазначити, що без зарядних станцій попит на такі авто був би значно меншим, тому поряд із законодавчим стимулюванням попиту на електричні авто слід одночасно стимулювати розвиток інфраструктури для них.

Компанії, що вже діють на ринку зарядних станцій в Україні, через умови ліцензування, постачання та підєднання до електричних мереж, фактично позбавлені можливості надавати послуги по зарядці авто із дотримання вимог законодавства. На ринку вироблено декілька підходів до виходу з такої ситуації, це пошук партнерів які будуть надавати послуги зарядки безкоштовно, інший шлях, це продаж послуги доступу до зарядних станцій похвилинно, без фактичної продажі кВт, або продаж умовних одиниць доступу, які прирівняні до кількості кВт, або взаємний обмін кВт між власниками індивідуальних зарядних станцій. Авторами законопроекту запропоновані зміни до законодавства для врегулювання зазначеного питання і надання можливості учасникам ринку для ведення своєї діяльності у законний спосіб.

2.Мета та завдання законопроекту

Даний законопроект розроблений з метою створення на законодавчому рівні сприятливих умов для стимулювання попиту на екологічний транспорт, який не спричиняє викидів в атмосферу та не використовує будь-які нафтопродукти, та розвитку мереж зарядних станцій.

Основними завданнями законопроекту є розвиток мереж зарядних станцій через створення прозорих умов приєднання їх до мереж та виділення земель під них.

3.Загальна характеристика та основні положення Законопроекту

Законопроектом вносяться зміни до Законів України:

  1. Про автомобільний транспорт;
  2. Про джерела фінансування дорожнього господарства України;
  3. Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних обєктів;
  4. Про благоустрій населених пунктів;
  5. Про обовязкове державне пенсійне страхування;
  6. Про ринок електричної енергії.

Законопроект передбачає:

-Пропозиції Кабінету Міністрів України та Центральним органам виконавчої влади, внести певні преференції для розвитку попиту на електричні транспортні засоби, внести зміни до своїх нормативно-правових актів.

4.Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами, що регулюють зазначені правовідносини є Конституція України, Закон України «Про автомобільний транспорт», Закон України “Землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних обєктів”, Закон України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Закон України «Про обовязкове державне пенсійне страхування», Закон України “Про ринок електроенергії”.

Оскільки Україна взяла на себе зобовязання у напрямку обмеження викидів в атмосферу парникових газів приєднавшись та ратифікувавши такі міжнародно-правові угоди:

- Рамкова конвенція ООН зі змін клімату (від 9.05.1992 р., м.Нью-Йорк)

- Кіотський протокол (від 11.12.1997 р., м.Кіото)

- Паризька кліматична угода (від 12.12.2015 р., м.Париж)

Згідно ст.9 Конституції України: “Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.”

Таким чином, приймаючий цей законопроект, держава Україна робить кроки на виконання умов зазначених у міжнародно-правових Угодах.

5.Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень даного законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету.

6.Прогноз соціально-економічних результатів прийняття законопроекту:

Авторами законопроекту досліджено думку про те, що така кількість електричних авто буде потребувати додаткової генерації електричної енергії, тому в перехідних положеннях законопроекту запропоновано НКРЄКП та Міністерству енергетики та захисту довкілля України розробити диференційовану тарифну сітку для мереж зарядних станцій таким чином, щоб стимулювати зарядку електрокарів в години, коли споживання електричної енергії найменше, таким чином отримати додатково позитивні наслідки для всієї енергетичної системи, вирівнявши споживання.

За даними ДП “Укренерго” середньодобова різниця погодинного споживання між піковим та найменшим навантаженням складає від 2,000 МВт (влітку) до 5,000 МВт (взимку). Для одночасного заряджання всіх проданих до 2025 року електричних авто, за умови використання однофазного току по стандарту Type1/J1772 (Використовується в 90% проданих в Україні електрокарів), складає в піку 6 кВт/год. За умови збереження існуючих пропорцій зарядних пристроїв, отримаємо теоретичну стелю пікового навантаження на електричні мережі у розмірі 0,858 МВт, що цілком не потребуватиме додаткових потужностей, а відповідно і викидів від виробництва електричної енергії.

Оскільки в цінах 2017 року, доступ до швидких зарядних станцій, складає 1 грн/хв., вартість 1 км пробігу., на прикладі Nissan Leaf складає 60 копійок, для порівняння вартість 1 км пробігу, на прикладі Daewoo Lanos складає 2 грн. 60 копійок. Наслідком переходу на електричні авто стане здешевлення послуг таксі на 2 грн за 1 км. Також здешевлення очікується на всі товари та послуги, в собівартості яких відбудеться заміна транспортних видатків на електричні авто.

Зменшення імпорту на 10% нафтопродуктів, на думку авторів, призведе до економії більше 12 мільярдів гривень (в цінах 2017 року) які залишаться в Україні, на цю ж суму автоматично збільшиться зростання ВВП країни.

Зменшення викидів в атмосферу не тільки поліпшить екологічний стан країни, а і покращить імідж України на міжнародній арені, як країни яка не тільки формально приєднується до рамкових угод, а і впроваджує заходи по збереженню клімату планети, разом з розвинутими економіками світу.

Народний депутати УкраїниКуницький О.О.

(посвідчення 370)

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2020 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua