Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо обліку та реєстрації місця проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Автономної республіки Крим»

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Внаслідок збройної агресії Російської Федерації на Сході України та анексії АР Крим близько 1 мільйона 800 тисяч осіб були позбавлені свого житла та можливості проживати на цих територіях.

Внутрішнє переміщення з тимчасово окупованих територій та інша міграція всередині країни вимагає від держави системних зусиль щодо дієвого забезпечення принципу рівності конституційних прав і свобод усіх громадян, стимулювання інтеграції даної групи громадян за новим місцем проживання.

Натомість масовість внутрішніх міграційних процесів в Україні спричиняє необхідність комплексного спрощення процедур реалізації прав і свобод внутрішньо переміщеним особам.

Державна політика у сфері внутрішнього переміщення та трудової міграції, базуючись на стандартах прав людини та недискримінаційних засадах, має враховувати, що значна частина мобільних всередині країни громадян не змінює з обґрунтованих причин або не має практичної можливості змінити формально зареєстроване місце проживання. Остання обставина негативно впливає на можливість реалізації ними власних конституційних прав і свобод.

Внутрішньо переміщені особи в Україні стали масово зіштовхуватися з проблемою реєстрації. Так, стає неможливим внесення до бази реєстрації осіб при отриманні першого паспорту Громадянина України або поновлення втраченого. Набули системного характеру відмови органів ДМС України громадянам України у реєстрації місця проживання/перебування в населених пунктах, на територіях яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, тобто паспорт фактично видається без місця реєстрації.

Слід зазначити про відсутність системи врахування фактичного місця проживання ВПО в громадах при формуванні державного та місцевого бюджетів, на них не розповсюджуються програми органів місцевого самоврядування, хоча всі податки сплачують внутрішньо переміщені особи відповідно до законодавства. Включення внутрішньо переміщених осіб до членів територіальної громади буде сприяти їх інтеграції до місцевих громад, а також розповсюдження на них місцевих програм.

На сьогоднішній день досі не забезпечено належне функціонування Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, що створює серйозні перешкоди для системної, злагодженої та скоординованої роботи всіх органів державної влади, відповідальних за ВПО. Також база не має належного обміну даними з базами даних інших органів влади.

Над розробкою проекту працювала робоча група до складу якої входили народні депутати України, представники Міністерства соціальної політики, Державної міграційної служби, Міністерства внутрішніх справ, а також Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою зазначеного законопроекту є унормування процедури обліку внутрішньо переміщених осіб, зокрема, щодо внесення відомостей про місце проживання таких осіб до реєстру територіальної громади. Також законопроектом передбачається надати можливість громадянам України, які проживали або проживають на тимчасово окупованих територіях, зареєструвати своє місце проживання через орган реєстрації місця проживання особи на тимчасово окупованих територіях, яким визначаються Донецька, Луганська обласні військово-цивільні адміністрації та обласна державна адміністрація Херсонської області для тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя відповідно.

В Рекомендаціях парламентських слухань на тему: "Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на тимчасово неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 18, ст.203) також зазначена необхідність:

  • інтеграції та включення внутрішньо переміщених осіб до числа членів територіальних громад за новим місцем постійного проживання;
  • спрощення процедури отримання паспорта дітям, які проживають на тимчасово неконтрольованій українською владою території, скорочення строку оформлення та видачі такого документа, зокрема надання права законним представникам дитини звертатися до територіальних підрозділів Державної міграційної служби України для оформлення цього документа без присутності дитини;
  • внести зміни <…> щодо проставляння підрозділами Державної міграційної служби України відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово непідконтрольній території України у паспорті громадянина України у разі оформлення паспорта, його обміну, видачі нового паспорта замість утраченого або викраденого.

В Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи 2198 (2018) «Про гуманітарні наслідки війни в Україні» в пункті 11 зазначено:

11. Асамблея закликає українські органи влади:

11.7 надавати необхідні фінансові ресурси місцевим адміністраціям, відповідальним за допомогу ВПО та іншим жертвам війни;

11.15 запровадити адміністративні процедури для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, із метою відновлення їхньої цивільної документації.

Саме ці питання врегульовує даний законопроект, шляхом включення внутрішньо переміщених осіб до реєстру територіальної громади, а також визначення органу, який буде здійснювати реєстрацію місця проживання дітей на тимчасово окупованих територіях при отриманні першого паспорту, обміні документу, а також за необхідністю.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Проектом Закону України ««Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення обліку та реєстрації місця проживання внутрішньо переміщених осіб»» (далі - проект) запропоновано внести зміни до законів України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», «Про військово-цивільні адміністрації» та «Про Державний реєстр виборців».

Зокрема, проектом пропонується:

приведення визначення «внутрішньо переміщена особа» у відповідність до Керівних принципів ООН щодо внутрішнього переміщення усередині країни;

приведення Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» у відповідність до Керівних принципів ООН щодо внутрішнього переміщення усередині країни та відповідних Стандартів Ради Європи;

гарантування конституційних прав внутрішньо переміщених осіб щодо скасування дискримінаційних процедур стосовно реєстрації місця проживання;

уніфікація процедури обліку внутрішньо переміщених осіб до процедури реєстрації місця проживання;

створення органу та механізму реєстрації місця проживання особи на тимчасово окупованій території.

Також, проектом передбачено внесення відомостей про місце проживання внутрішньо переміщеної особи до реєстру територіальної громади.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, закони України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання», «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» та Закон України «Про Державний реєстр виборців».

5. Фінансово-економічне обгрунтування

На момент внесення проект не потребує додаткових витрат Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття Закону буде сприяти інтеграції внутрішньо переміщених осіб за фактичним місцем проживання, приверне увагу органів місцевого самоврядування до їх проблем, приведе розподіл державних субвенцій та інших бюджетних дотацій у відповідності до фактичного навантаження на соціальну та адміністративну інфраструктури територіальної громади.

Прийняття Закону забезпечить проведення процедури реєстрації на окупованих територіях через орган реєстрації місця проживання особи на тимчасово окупованих територіях Донецька, Луганська військово-цивільні адміністрації та місцева державна адміністрація Херсонської області для тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя відповідно, що значно вирішить проблему отримання перших паспортів громадян України, зареєстрованих на окупованих територіях.

Народні депутати України

Геращенко А.Ю.

Тарута С.О.

Веселова Н.В.

Курило В.С.

Павленко Ю.О.

Рябчин О.М.

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2020 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua