Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Участь добровольців - іноземців та осіб без громадянства у захисті незалежності, територіальної цілісності та державного суверенітету України на сході України зумовила необхідність розгляду питання щодо їхнього правового статусу.

За часи війни на Сході України, на захист Української держави ставали іноземні добровольці, яким досі не надано належного правового статусу. Водночас, обовязком України є створення правових умов та надання іноземцям певного набору юридичних гарантій та соціальних благ, які будуть в собі містити спрощений порядок набуття громадянства, гарантію невидачі за запитами третіх держав, надання статусу військовослужбовця та відповідних соціальних пільг.

2. Мета та завдання прийняття законопроекту.

Метою даного законопроекту є врегулювання питань захисту прав та законних інтересів тих іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України, із забезпеченням спрощеного порядку надання таким особам громадянства України.

Також, метою даного законопроекту є забезпечення іноземців та осіб без громадянства правом на звернення до суду із заявою про встановлення факту участі у захисті територіальної цілісності та недоторканості України.

Крім цього, метою законопроекту є заборона видачі осіб, які є іноземцями або особами без громадянства, на запит від держави-агресора про видачу особи за вчинення політичних злочинів, а також заборона на видачу осіб, які є іноземцями або особами без громадянства та які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України, якщо запит надійшов від держави-агресор або держав, що не визнають територіальну цілісність та суверенітет України, або відмовляються визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України.

Завданнями вказаного законопроекту є:

1. Встановлення мораторію на видачу Російській Федерації осіб, яких Росія обвинувачує за так званими політичними статтями (ст. 205-205-6, 212, 212-1, 275, 280, 280-1, 282-283, 284-1, 319, 323, 329, 331-361 Кримінального кодексу Російської Федерації).

2. Розширення сфери дії Кримінального кодексу України та відповідної компетенції українських правоохоронних органів, які повинні мати можливість розслідувати повідомлення про злочини, які, можливо, добровольці вчинили за кордоном.

3. Зміна процедури екстрадиції до Російської Федерації. Така процедура має стати публічною, з відповідним оприлюдненням доказів, отриманих від правоохоронних органів вказаних країн.

4. Спрощена процедура отримання українського громадянства. Один рік захисту України на фронті є достатньою підставою для отримання українського громадянства.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом пропонується внести зміни до Закону України «Про громадянство України». А саме, пропонується термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановити один рік з моменту набрання чинності контрактом про проходження військової служби у Збройних Силах України або з дати встановленої рішенням суду що набрало законної сили, яким встановлено факт участі іноземця або особи без громадянства у захисті територіальної цілісності та недоторканості України.

Проектом передбачені зміни до Закону України «Про імміграцію», де встановлено, що дозвіл на імміграцію для іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України встановлюється один рік з моменту участі іноземця або особи без громадянства у захисті територіальної цілісності та недоторканості України.

У законопроекті передбачено внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України, де забезпечується право іноземців або осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України, в окремому провадженні встановлювати факт участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України. Також, законопроектом пропонується звільнити іноземців або осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України від сплати судового збору за подання заяви про встановлення факту участі у захисті територіальної цілісності та недоторканості України.

Законопроектом пропонується внести доповнення до глави 44 Кримінального процесуального кодексу, зокрема до статті 589 та заборонити видачу осіб, які є іноземцями або особами без громадянства на запит від держави-агресора про видачу особи за вчинення «політичних» правопорушень. Також пропонується доповнити статтю 589 Кримінального процесуального кодексу України положенням, якою встановити заборону на видачу особи, яка є іноземцем або особою без громадянства, який брав участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України, якщо запит надійшов від держави-агресора або держав, що не визнають територіальну цілісність та суверенітет України, або відмовляються визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, не допускається.

Також, проектом передбачається доповнення глави 44 Кримінального процесуального кодексу України статтею, яка забезпечить публічність здійснення екстрадиційної перевірки.

Законопроектом передбачається доповнення статті 8 Кримінального Кодексу України новою частиною, щодо розширення сфери дії Кодексу у просторі. Таке розширення необхідне для забезпечення дії ст. 6 Європейської Конвенції про боротьбу з тероризмом (ETS N 90) та недопущення уникнення відповідальності за вчинення терористичних злочинів.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами у цій сфері правового регулювання є Конституція України, Кримінальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Закони України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про громадянство України», «Про імміграцію», «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про судовий збір».

Порядок видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція), визначений у главі 44 Кримінального процесуального кодексу України.

Україна є Стороною Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року, Додаткового протоколу 1975 року та Другого додаткового протоколу 1978 року до неї.

Вказані нормативно-правові акти регулюють загальну процедуру видачі правопорушників на запит компетентних органів іноземних держав.

Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» визнано, що Російська Федерація чинить злочин агресії проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території за допомогою збройних формувань Російської Федерації, що складаються з регулярних зєднань і підрозділів, підпорядкованих Міністерству оборони Російської Федерації, підрозділів та спеціальних формувань, підпорядкованих іншим силовим відомствам Російської Федерації, їхніх радників, інструкторів та іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також за допомогою окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні Російській Федерації самопроголошені органи, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України.

Стан захисту прав людини, функціонування судової системи у Російській Федерації визнаний неприйнятними міжнародними організаціями, а саме: резолюціями Парламентської Асамблеї Ради Європи №2231 «Ukrainian citizens detained as political prisoners by the Russian Federation» від 28.06.2018 р., № 2198 «Humanitarian consequences of the war in Ukraine» від 23.01.2018р., № 2133 «Legal remedies for human rights violations on the Ukrainian territories outside the control of the Ukrainian authorities» від 12.10.2016 р., резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 71/205 «Стан з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)» від 19.12.2016 р.

Отже, чинне законодавство України не враховує зміну міжнародно-політичної та правової ситуації, яка відбулась у 2014 році внаслідок незаконної анексії території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також початку збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей України.

Таким чином, чинне законодавство України не створює достатніх можливостей для захисту іноземців та осіб без громадянства від цілеспрямованих дій держави-агресора, яка намагається послабити обороноздатність України, у тому числі, шляхом направлення запитів про видачу (екстрадицію) іноземців та осіб без громадянства, які брали або беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України.

Прийняття та реалізація законопроекту не потребує додаткового внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону на момент внесення не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту.

Прийняття законопроекту забезпечить гарантії захисту прав та свобод іноземцям, особам без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України, дозволить їм вважатися такими, що на законних підставах перебувають на території України, набувати громадянство України у спрощеному порядку, а також забезпечить гарантію невидачі на запит держави-агресора.

Народні депутати України

О.Л.Шевченко

Т.І.Батенко

І.М.Констанкевич

В.Л.Шевченко

В.В.Дідич

О.І.Дубінін

А.С.Денисенко

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2020 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua