Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

про внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (нова редакція)

(альтернативний до проекту Закону № 9224 від 19.10.2018)

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

З набранням чинності у 2004 році Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» почалася розбудова системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні. За результатами системного аналізу чотирнадцятирічної практичної діяльності у цій сфері було виявлено ряд положень, які потребують модифікації задля підвищення ефективності діяльності системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні в цілому та забезпечення належного рівня захисту прав споживачів фінансових послуг зокрема.

З огляду на зазначене, спільно з представниками галузі недержавного пенсійного забезпечення, було розроблено законопроект 9224-1, який пропонує:

- посилити переваги української моделі недержавного пенсійного забезпечення з урахуванням наявного досвіду роботи недержавних пенсійних фондів в Україні, забезпечити можливість її інтеграції з Європейськими пенсійними моделями та в майбутньому приєднання до Pan-European pension product;

- забезпечити дієвий практичний захист пенсійних активів від знецінення;

- «очистити» чинний закон від непрацюючих норм, які не пройшли випробування практикою, уповільнюють та ускладнюють розвиток недержавного пенсійного забезпечення.

2. Мета прийняття проекту Закону та його основні положення

Проект Закону спрямований на вдосконалення законодавства України, що регулює питання недержавного пенсійного забезпечення та передбачає наступні зміни:

 1. скасування поділу недержавних пенсійних фондів (далі НПФ) на види. Зазначена пропозиція зумовлена відсутністю практичної потреби від розрізнення НПФ за видами. Водночас доцільним є застосування єдиного регулювання до всіх НПФ, які за своєю суттю будуть відкритими;
 2. встановлення вимог до осіб, які обираються до складу ради НПФ;
 3. скасування заборони на перейменування НПФ після їх реєстрації в установленому порядку протягом строку їх діяльності;
 4. пропонується дозволити надавати агентські послуги в сфері пенсійного забезпечення не тільки фізичним особам а й юридичним особам та фізичним особам підприємцям;
 5. запропонована більш досконала модель в управлінні НПФ, коли кожна із обслуговуючих компаній виступає в ролі субєкта для стримування від зловживань іншою обслуговуючою компанією, для чого:
 6. передбачається повна заборона на суміщення діяльності з адміністрування, управління активами та зберігання коштів одного НПФ;
 7. передбачається заборона на самостійне адміністрування пенсійного фонду та управління активами одноосібному засновнику НПФ;
 8. скасовуються виключення, які дозволяли окремим фондам поєднувати в одній особі функції адміністрування пенсійного фонду, управління активами пенсійного фонду та зберігання активів пенсійного фонду;
 9. запроваджується можливість укладання договорів та отримання інформації про власні пенсійні накопичення не лише в паперовій, але й в електронній формі, а також можливість укладення таких договорів шляхом приєднання у процедурі, передбаченій Цивільним кодексом України;
 10. запроваджується можливість здійснення пенсійних внесків в іноземній валюті, а не лише в гривні;
 11. закріплюється принцип поступової інтеграції української системи недержавного пенсійного забезпечення у загальноєвропейський простір з метою запровадження подальшої можливості переведення учасниками накопичень до НПФ не лише в Україні, але й закордоном;
 12. встановлюється заборона на включення пенсійних активів до ліквідаційної маси банку-зберігача пенсійного фонду та інших банків. Такі активи мають повертатися до НПФ до початку процедури ліквідації та формування ліквідаційної маси банку;
 13. лібералізовано процентні обмеження щодо інвестування НПФ в окремі групи інструментів, збільшено можливості інвестування активів НПФ в реальний сектор економіки;
 14. посилюється адміністративна та фінансова відповідальність обслуговуючих компаній та їх посадових осіб за невиконання вимог закону при виконанні ними функцій щодо адміністрування або управління активами фондів;
 15. пропонується зафіксувати, що у разі, якщо протягом 3 років з дня смерті учасника НПФ спадкоємці не звертаються за виплатами його накопичень, то такі накопичення зараховуються як дохід НПФ та розподіляються у складі чистої вартості активів по рахунках всіх інших учасників цього НПФ;
 16. пропонується збільшити можливість спрямовувати частину внесків до НПФ на добровільне страхуванню ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду. Наразі граничний розмір таких платежів не може перевищувати 1% відсотка внесків, сплачуваних до НПФ. Цей ліміт доцільно збільшити до 10%. Така зміна збільшить зацікавленість роботодавців, які здійснюють внески на користь працівників (зниження частини ризиків щодо нещасних випадків на виробництві), самих учасників, та надасть додатковий розвиток страховим продуктам.

Пропонована редакція Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» також не містить чинних сьогодні, проте «мертвих» норм, які стосуються регулювання діяльності НПФ субєктів другого рівня системи пенсійного забезпечення. Сфера обовязкового накопичувального рівня має бути врегульована, однак це має бути здійснено в рамках окремого законопроекту. З огляду на зазначене, першочергових заходом, спрямованим на запровадження обовязкового накопичувального рівня пенсійного забезпечення в Україні, є виконання Кабінетом Міністрів України покладених на нього зобовязань із забезпечення створення інституційних компонентів функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування.

3. Правові аспекти

Основу нормативно-правової бази у даній сфері становлять: Конституція України, Цивільний кодекс України, Закони України «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та інші нормативно-правові акти.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету України.

5. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття проекту Закону сприятиме вдосконаленню державного регулювання ринку недержавного пенсійного забезпечення з урахуванням наявного досвіду практичної діяльності у сфері та, як наслідок, сприятиме посиленню довіри громадян до НПФ та розвитку системи накопичувального пенсійного забезпечення в Україні.

Народні депутати України Р.С. СЕМЕНУХА

А.А. РОМАНОВА

І.В. СИСОЄНКО

О.В. ЛАВРИК

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2020 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua