Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Питання створення заповідної території в межах зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення порушувалось науковцями й громадськістю не один рік поспіль. За участю Національного екологічного центру України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного агентства України з управління зоною відчуження, вчених НАНУ та інших організацій з 2013 року було проведено низку робочих зустрічей, які мали на меті заснування біосферного заповідника. І лише в
30-ті роковини аварії на ЧАЕС Указом Президента України від 26 квітня 2016 року № 174 створено Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, який є найбільшим за площею в Україні обєктом природно-заповідного фонду (226 964,7 гектарів землі).
Метою створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника (далі Заповідник) є, зокрема, збереження в природному стані найбільш типових природних комплексів Полісся, забезпечення підтримки та підвищення барєрної функції Чорнобильської зони відчуження та зони безумовного (обовязкового) відселення, стабілізації гідрологічного режиму та реабілітації територій, забруднених радіонуклідами, сприяння організації та проведенню міжнародних наукових досліджень, у тому числі досліджень поточних явищ природи та процесів, які відбуваються в екосистемах, забезпечення охорони території заповідника з усіма природними об'єктами, проведення екологічної освітньо-виховної роботи.

Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 3 лютого 2017 року № 43 затверджено Положення про Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Станом на сьогодні вже утворено адміністрацію Заповідника, призначено виконуючого обовязки директора, почалася активна робота з формування штату працівників та вироблення концепції подальшого його функціонування.

Серед першочергових заходів, які наразі потребують невідкладної реалізації, визначено розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Заповіднику, завершення розроблення проекту організації його території, оновлення та формування матеріально-технічної бази Заповідника спеціальними устаткуванням та засобами, які необхідні для здійснення науково-дослідницької діяльності, створення умов для таких досліджень, для організації протипожежних заходів захисту території, для охорони території та розвитку туризму.

Окреслені заходи потребують значних фінансових та матеріальних ресурсів. Водночас граничний обсяг видатків на 2018 рік для Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника становить 23200,00 тис. грн, з яких на капітальні видатки (на видатки розвитку) коштів не передбачено зовсім.

Такий обсяг виділених коштів є вкрай недостатнім для повноцінного функціонування Заповідника, оскільки фактична річна потреба Заповідника становить у сто разів більше. На самі капітальні видатки потрібно не менше 100 млн. грн для створення матеріально-технічної бази для ведення науково-дослідницької діяльності, для організації протипожежного захисту територій Заповідника, а також для організації охорони його територій.

Слід зазначити, що відсутність належного фінансування Заповідника не сприяє повною мірою проведенню наукових досліджень у зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення території, залученню до цієї діяльності міжнародної наукової спільноти. Для порівняння наші сусіди з Білорусі надали спеціальний природоохоронний статус своїй зоні відчуження майже одразу після трагедії 1986 року. Зараз там ведуться активні наукові дослідження, а землі прилеглих до зони територій, поступово рекультивують та повертають до господарського фонду.

Реабілітація територій, забруднених радіонуклідами, забезпечення підтримки та підвищення бар'єрної функції зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення, стабілізація гідрологічного режиму території через створення умов для належного функціонування такого важливого природоохоронного обєкта, як Заповідник, є основою, суттєвим поштовхом для зміни відношення до цієї території, до відновлення та повернення її до життя. Нові дослідницькі і технологічні об'єкти в Чорнобильській зоні, розвиток інфраструктури проведення наукових досліджень, розвиток туризму, експериментальне вирощування певних видів рослин мають стати тими інфраструктурними проектами, які допоможуть розвивати національну економіку.

На сьогодні значний інтерес до проведення наукових досліджень на території Заповідника в межах зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення проявляють не тільки національні, а й закордонні наукові установи. Сфера їх зацікавленості дуже широка: радіоекологічні, екологічні, інженерно-технічні дослідження. Проте ті дослідження, які наразі ведуться в зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення, не дозоляють використати повною мірою весь науково-дослідний потенціал цієї території.

Одним із довготривалих та гарантованих джерел фінансування заходів з реабілітації та розвитку території Заповідника може стати спрямування на ці цілі десятої частини коштів, які на сьогоднішній день спрямовуються замовником будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) на спорудження об'єктів соціального призначення у місті Славутичі, Іванківському і Поліському районах Київської області відповідно до статті 3 Закону України «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій».

Такий механізм залучення коштів стане суттєвою підтримкою реабілітації та розвитку зазначеної природоохоронної території.

Крім того, для уникнення проблем у тлумаченні окремих норм при реалізації статті 3 Закону України «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій» потребує уточнення та конкретизації відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності терміну «спорудження» об'єктів соціального призначення, що здійснюватиметься в рамках соціально-економічного розвитку прилеглих до зони відчуження та зони безумовного (обовязкового) відселення територій, замовником будівництва централізованого сховища за визначений законом обсяг коштів.

  1. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Метою ухвалення законопроекту є створення гарантованих умов фінансової підтримки розвитку та забезпечення повноцінного функціонування Заповідника, виконання ним своїх функцій в повному обсязі, а також забезпечення спрямування коштів на будівництво та ремонт об'єктів соціального призначення, що здійснюватиметься в рамках соціально-економічного розвитку прилеглих до зони відчуження та зони безумовного (обовязкового) відселення територій.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 3 Закону України «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій», зобовязавши замовника будівництва ЦСВЯП реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій перераховувати на видатки розвитку Заповідника не менше десятої частини всього обсягу коштів, які на сьогоднішній день спрямовуються ним на спорудження об'єктів соціального призначення у місті Славутичі, Іванківському і Поліському районах Київської області (10% загальної кошторисної вартості будівництва).

90 ж відсотків від названого обсягу коштів (від (10% загальної кошторисної вартості будівництва) буде спрямовуватися на будівництво та ремонт об'єктів соціального призначення у місті Славутичі, Іванківському і Поліському районах Київської області.

Таке перерахування коштів має здійснюватися за відповідним переліком заходів, затверджених Київською обласною державною адміністрацією, пропорційно фактично освоєним капітальним інвестиціям за даними бухгалтерського обліку, без урахування податку на додану вартість.

Крім того, законопроектом пропонується використану у статті 3 названого Закону термінологію привести у відповідність до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про архітектурну діяльність».

4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання

Відносини у зазначеній сфері регулюються положеннями Бюджетного кодексу України, Законами України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про природно-заповідний фонд України», «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність».

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

  1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття цього законопроекту дасть змогу врегулювати проблемні питання здійснення наукової, природоохоронної діяльності на території Заповідника в межах зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, впорядкувати реалізацію владних повноважень органами виконавчої влади на цій території, а також забезпечити соціально-економічний розвиток прилеглих територій, будівництво та ремонт об'єктів соціального призначення у місті Славутичі та Іванківському і Поліському районах Київської області.

Народні депутати УкраїниІ.П. Рибак

П.В. Дзюблик

М.В. Люшняк

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2020 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua