Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до

Закону України «Про державну службу»

щодо удосконалення питання просування по службі»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Реформування системи державної служби в Україні, її адаптація до стандартів Європейського Союзу потребує уважного аналізу досвіду функціонування цього важливого інституту в розвинутих державах.

В усіх сучасних державах застосовується одна з трьох основних моделей публічної служби карєрна, посадова та змішана, що поєднує елементи карєрної та посадової моделей. Більшість країн Європейського Союзу і власне Європейський Союз побудували свою публічну службу за принципом карєрної моделі.

Карєрна модель базується на принципі специфічності публічної адміністрації, що зумовлює наявність персоналу, наділеного особливими можливостями, який присвячує все своє професійне життя службі в державному органі. Службовець, який отримав підготовку, необхідну для найму на роботу, та пройшов конкурс або успішно склав державний іспит, піднімаючись ієрархічною структурою посад відповідно до існуючого механізму просування по службі, реалізує свій карєрний потенціал. Карєрна система передбачає встановлення ієрархічного порядку для посад таким чином, щоб державний службовець, прийнятий на певний посадовий рівень, міг за визначений термін перебування на тій чи іншій посаді пройти послідовну низку рівнів, аж до найвищого.

Отже, проголошення Україною курсу на європейську інтеграцію і необхідність досягнення критеріїв та вимог, що висуваються до кандидатів для вступу до ЄС, ставить на перший план завдання створення високопрофесійної державної служби як ключового елементу ефективної системи державного управління, що потребує врахування досвіду розвинених країн під час обґрунтування параметрів моделі державної служби відповідно до вимог сучасного етапу державотворення.

Приписи Рекомендацій № R(2006) 6 Комітету Міністрів Ради Європи Державам-членам Ради Європи про статус публічних службовців у Європі, ухвалені 24 лютого 2000 року, передбачають призначення на вищу посаду «на основі достоїнств публічного службовця» (п. 7) оцінка, ж «достоїнств («merits») може бути отримана й у більш оперативний спосіб (вже наявний послужний список, наприклад). Доречно зауважити, що законодавча практика європейських країн застосовує аналогічні способи оцінки державних службовців при просуванні по службі: Закон про публічну службу Литви допускає переведення на вищу посаду публічного службовця без конкурсу за рішенням субєкта призначення на основі оцінки Комісії (стаття 18), в Іспанії встановлений механізм внутрішнього конкурсу для службовців відповідного органу, тільки після відсутності результатів якого проводиться зовнішній конкурс (чим забезпечується професіоналізм служби). Крім того, в системі державної служби Естонії збережено інститут резерву публічної служби (що цілком виправдано для формування професійної державної служби і в нашій країні), призначення з якого здійснюється без проведення конкурсу (§147 Закону про публічну службу).

Натомість в Україні відповідно до частини 5 статті 22, частини 2 статті32, пункту 2 частини 1 статті 41 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-VIII (далі Закон № 889) без конкурсу в порядку переведення державного службовця можна прийняти лише на рівнозначну чи нижчу посаду. Призначення ж на вищу посаду державного службовця, що є просуванням по службі, здійснюється тільки на конкурсній основі (ч.1 ст. 40 Закону № 889).

Ще на стадії розгляду у Верховні Раді України проекту вище зазначеного Закону №889 у висновках Головного науково-експертного управління Апарату ВРУ (далі ГНЕУ) до проекту Закону України «Про державну службу» було зазначено, що невиваженим і недоцільним з огляду на зайву бюрократизацію виглядає визначений у проекті процес призначення на посаду державної служби і відсутність можливості при просуванні по службі застосування інших випробуваних механізмів (статті 22, 39, 40 проекту).

Законодавство, що діяло з метою реалізації норм Закону України «Про державну службу» 1993 року (закону, що втратив чинність), передбачало можливість просування по службі державного службовця без проходження конкурсу за наслідками проходження стажування, або перебування в кадровому резерві. Так, наприклад, Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» мала норму, в якій передбачалось, що переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному державному органі, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору. Аналогічну норму містила Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 р. N 423 «Про деякі питання застосування статей 4,15і27 Закону України «Про державну службу», де було зазначено, що просування по службі державного службовця, якого зараховано до кадрового резерву чи який пройшов стажування, може здійснюватися за рішенням керівника відповідного державного органу без конкурсного відбору.

Також, звертаю увагу на те, що Проектом Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» поряд з конкурсом для службовців передбачено можливість просування на вищі посади без конкурсу в межах своєї категорії (стаття 35 та 40 проекту Закону).

Тому вбачаю за необхідне запропонувати внесення змін до чинного законодавства, в якому передбачити спрощення процедури просування державного службовця по службі з метою запобігання зниження інтересу державних службовців до свого професійного розвитку, до праці, що може призвести до деградації фахового рівня службовців.

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект розроблено з метою адаптації Законодавства України про держану службу до законодавства країн Євросоюзу шляхом удосконалення інституту просування по службі державних службовців, яке повинно забезпечити формування якісного складу державних службовців та їх ефективної діяльності.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 22, 40, 41 та 48 Закону України «Про державну службу», передбачивши норми, відповідно до яких просування по службі державних службовців може здійснюватися без проведення конкурсу.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Закон України «Про державну службу».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребуватиме додаткового фінансування з Державного та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття Закону сприятиме удосконаленню процедури просування державного службовця по службі та зменшенню зайвої бюрократизації цього процесу.

Народний депутат України Ю.В Бублик

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2020 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua