Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків)”

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Протягом останніх років спостерігається швидкий розвиток ринку платіжних систем в Україні. Кількісне зростання показників цього ринку одночасно супроводжується і його якісним розвитком. Зокрема, активно впроваджуються нові платіжні послуги та операції. Усе більшої популярності набувають електронні гроші. Зростає частка розрахунків, які здійснюються через мережу Інтернет. Банки поступово здійснюють перехід з емісії платіжних карток з магнітною смугою на емісію платіжних карток з чипом та переобладнують свою інфраструктуру для приймання смарт-карток. На базі платіжних смарт-карток упроваджуються бонусні, соціальні, транспортні, страхові, медичні та інші проекти. Емітуються мобільні платіжні інструменти, які дають змогу контролювати та управляти банківським рахунком, а також здійснювати платежі за допомогою мобільного телефону.

Безпечні та ефективні платіжні системи відіграють вирішальну роль для успішного функціонування фінансової системи країни. Зокрема, платіжні системи мають важливе значення для ефективної реалізації центральним банком монетарної політики. Через окремі платіжні системи проходять значні грошові потоки і такі системи можуть бути основним каналом поширення ризиків на вітчизняні та міжнародні фінансові системи та ринки. Тому надійні платіжні системи ключовий фактор підтримки і сприяння фінансовій стабільності.

На сьогодні є необхідним упорядкування діяльності платіжних систем, використання електронних платіжних засобів, посилення контролю за функціонуванням платіжних систем і захист інтересів їх користувачів.

Законодавчого врегулювання потребують, зокрема, такі питання:

1. Побудова в державі національної платіжної інфраструктури, тобто національної системи маршрутизації карткових операцій та багатостороннього клірингу.

Навіть за внутрішньодержавними операціями з використанням платіжних карток, емітованих банками-резидентами, інформаційне обслуговування здійснюється іноземними процесинговими центрами міжнародних платіжних систем (далі МПС) за “міжнародними” правилами та тарифами.

Це призводить до:

монополізації національного ринку платіжних карток МПС, розбіжностей між суто комерційними інтересами МПС і стратегічними державними інтересами щодо розвитку національного ринку безготівкових розрахунків. За статистичними даними Національного банку України (далі Національний банк) МПС домінують на українському ринку платіжних систем (зокрема, 93% ринку платіжних карток володіють дві МПС Visa та MasterCard), проте сьогодні тільки близько 0,8% операцій за картками, емітованими українськими банками, здійснюється за кордоном;

залежності внутрішнього платіжного ринку від каналів комунікацій та систем оброблення розрахункових операцій, які перебувають за межами України;

зростання вимог МПС до українських банків щодо сум гарантійних депозитів та їх розміщення на рахунках в іноземних банках, постійного підвищення МПС розміру комісійних виплат, які сплачують українські банки та їх клієнти в іноземній валюті (євро, доларах США, англійських фунтах), уведення МПС дискримінаційних тарифів для України та деяких інших країн СНД та Східної Європи, які суттєво перевищують тарифи для інших країн світу. За останній час банки неодноразово висловлювали власну занепокоєність щодо зростання тарифів та запровадження нових видів комісій з боку МПС.

Разом з тим в Україні немає національної системи маршрутизації карткових операцій та багатостороннього клірингу. Для переважної більшості внутрішньодержавних операцій, які становлять 99,2% від загальної кількості, використовуються картки МПС, інформаційне обслуговування за якими здійснюється іноземними процесинговими центрами МПС за “міжнародними” правилами та тарифами.

2. Нагляд (оверсайт) за платіжними системами та системами розрахунків.

Відповідно до статті 7 Закону України “Про Національний банк України” Національний банк визначає систему, порядок і форми платежів, створює, координує та контролює створення електронних платіжних засобів, платіжних систем. Проте спеціальне законодавство з питань організації функціонування платіжних систем не надає Національному банку повноважень, достатніх для забезпечення дієвого контролю за створенням та функціонуванням платіжних систем та систем розрахунків у державі.

З метою гарантування безперервного та стабільного функціонування платіжних систем центральними банками багатьох країн світу здійснюється нагляд (оверсайт) за платіжними системами та системами розрахунків, який визначено як одну з основних функцій центрального банку. Це свідчить про переоцінку міжнародною банківською спільнотою та центральними банками ролі платіжних систем для підтримання стабільності національних фінансових систем та економіки загалом.

Урегулювання питань нагляду (оверсайта) за платіжними системами та системами розрахунків на законодавчому рівні є необхідним для створення правових умов виконання Національним банком своїх конституційних завдань щодо забезпечення стабільності грошової одиниці України через підтримання високого рівня довіри населення, підприємств та організацій до національної валюти, фінансових інструментів і систем, які використовуються для переказу коштів і здійснення розрахунків.

3. Визначення понять “електронні гроші”, “платіжний пристрій”, а також норм щодо регулювання випуску електронних грошей та їх використання.

Як розвиток науково-технічного прогрессу, так і розвиток фінансового ринку сприяють появі нових форм розрахунків. Для розрахунків як в мережі Інтернет, так і в мережі роздрібної торгівлі, фізичні особи використовують новий платіжний інстумент “електронні гроші”. Електронні гроші є одиницями вартості, які зберігаються на електронному пристрої, та грошовим зобовязанням емітента перед користувачем щодо забезпечення його розрахунків.

Користувачеві для отримання та використання електронних грошей не потрібно йти до банку, він може за допомогою компютера активізувати електронний гаманець і здійснювати з нього платежі.

Розвиток електронної торгівлі напряму повязаний з використанням електронних грошей. Відсутність законодавчо врегульованих норм про емісію та використання електронних грошей стримує легальний розвиток електронної торгівлі.

Останнім часом зростає кількість пропозицій здійснювати платежі за товари та послуги за допомогою платіжних пристроїв.

Зручне розташування платіжних пристроїв, яких на сьогодні в Україні близько 96 тисяч, та цілодобовий режим їх роботи дає змогу громадянам скоротити час для здійснення оплати послуг операторів фіксованого і стільникового звязку, а також комунальних та інших послуг, поповнення поточних і депозитних рахунків у банках, погашення заборгованості за кредитами тощо. За допомогою таких платіжних пристроїв населенню надаються послуги як банками, так й іншими юридичними особами, тому є потреба унормувати питання щодо надання юридичними особами (комерційними агентами) послуги з приймання платежів для подальшого переказу на користь третіх осіб.

Неврегульованість цих питань може призвести до неконтрольованого залучення коштів і зловживання ними і позбавляють фізичних осіб, які ініціюють переказ коштів із використанням електронних пристроїв, можливості захисту своїх прав та інтересів.

  1. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Запропоновані цим законопроектом зміни мають за мету підвищити фінансову незалежність і безпеку України, забезпечивши відповідно до найкращої світової практики регулювання діяльності платіжних систем і систем розрахунків з боку Національного банку. Метою закону є забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжних систем, масове впровадження безготівкових розрахунків і розвиток національної платіжної інфраструктури, зменшення валютних витрат банків шляхом переходу на сплату послуг платіжних організацій платіжних систем у гривні та підвищення якості послуг, що надаються банкам і громадянам України платіжними системами.

Законопроект спрямований на:

забезпечення надійного та безперебійного функціонування платіжних систем і систем розрахунків;

створення сприятливих умов діяльності банків України, членів/учасників платіжних систем;

формування за участю банків України незалежних від волатильності іноземних валют і тарифної політики платіжних організацій-нерезидентів схем розрахунків та операційних правил за внутрішньодержавними операціями;

удосконалення використання електронних платіжних засобів в Україні;

уніфікацію процедур з обслуговування міжбанківських операцій, які здійснені на території України із застосуванням емітованих резидентами України електронних платіжних засобів (платіжних карток);

поширення безготівкових платежів із використанням платіжних карток і скорочення частки готівкових розрахунків, зменшення витрат Національного банку, підприємців та держави на підтримку готівкового обігу;

підвищення прозорості фінансових розрахунків у роздрібній торгівлі;

забезпечення поступового переходу населення на безготівкові розрахунки;

забезпечення ефективності та безпеки безготівкових платежів;

забезпечення потреб громадян інших держав на використання платіжних карток під час перебування в Україні, зокрема під час проведення в Україні Фінального турніру чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

  1. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується врегулювати такі основні питання:

1. Надати визначення ключових термінів і понять “учасник/член платіжної системи”, “користувач платіжної системи”, “платіжний пристрій”, “електронний платіжний засіб”, “оператор послуг платіжної інфраструктури”.

2. Запровадити ведення Національним банком реєстру платіжних систем і систем розрахунків в Україні, їх членів/учасників та операторів послуг платіжної інфраструктури та надавати право здійснювати діяльність в Україні тільки після їх реєстрації в порядку, установленому Національним банком.

3. Забезпечити належне регулювання випуску та використання електронних грошей:

надати визначення терміна “електронні гроші”, ураховуючи те, що електронні гроші є фінансовим продуктом, який випускається іншим, ніж центральний банк, банком (шляхом обміну електронних грошей на готівкові та/або безготівкові гроші), є зобовязанням цього банку в електронній формі та використовується в розрахунках лише між субєктами, які уклали відповідні договори;

визначити, що емітентами електронних грошей будуть банки, за діяльністю яких здійснюватиме контроль Національний банк;

установити відповідальність за неправомірне використання електронних грошей.

4. Надати Національному банку право визначати порядок здійснення в Україні маршрутизації, клірингу та взаєморозрахунків між учасниками платіжної системи за операціями, які здійснені в межах України із застосуванням платіжних карток, емітованих банками-резидентами.

5. Забезпечити формування та розміщення гарантійних депозитів членів/учасників платіжних систем за операціями, що здійснені в межах України із застосуванням платіжних карток, у національній валюті України на рахунках у Національному банку або в банках України.

6. Надати право банкам України на підставі договору розміщувати на платіжній картці одночасно дві і більше торговельні марки платіжних систем (внутрішньодержавних систем та/або МПС).

7. Надати Національному банку право визначати напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створювати та забезпечувати безперервне, надійне та ефективне функціонування і розвиток створених ним платіжних систем і систем розрахунків, координувати та контролювати створення електронних платіжних інструментів, платіжних систем, систем автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації.

8. Урегулювати діяльність комерційних агентів банків з приймання платежів від населення (у тому числі із застосуванням платіжних пристроїв).

9. Запровадити здійснення нагляду (оверсайта) за платіжними системами. Визначити його цілі, обєкти, діяльність Національного банку щодо реалізації повноважень та застосування заходів впливу, відповідальність обєктів нагляду (оверсайта) за недотримання вимог законодавства України.

10. Надати Національному банку право встановлювати граничні суми розрахунків готівкою для фізичних та юридичних осіб, а також для фізичних осіб-підприємців.

11. Надати Державній податковій службі право здійснювати контроль за дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), порядком приймання готівки для подальшого її переказу банком та за дотриманням установлених законодавством обовязкових вимог щодо забезпечення субєктами господарювання можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів.

12. Визначити механізм захисту прав користувачів платіжних систем.

4. Стан нормативно-правової бази

у даній сфері правового регулювання

Діяльність у сфері платіжних систем та міжбанківських розрахунків в Україні регулюється Законами України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, “Про Національний банк України”, нормативно-правовими актами Національного банку України та Кабінету Міністрів України.

Реалізація законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України, крім зазначених у проекті.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує видатків з державного та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально економічних
та інших наслідків прийняття акта

Запропоновані зміни до законодавчих актів України після їх прийняття дадуть змогу вдосконалити правові засади у сфері безготівкових розрахунків, запровадити єдиний підхід до державного регулювання діяльності платіжних систем в Україні, створених як банками, так і небанківськими установами. Будуть створені умови, які сприятимуть збільшенню частки безготівкових розрахунків та зменшенню витрат держави і бізнесу на підтримання готівкового обігу. Запропонований законопроект дасть змогу підвищити рівень економічної безпеки країни та громадян користувачів платіжних систем. Це матиме додатковий позитивний вплив на розвиток економіки держави, підвищення конкурентоздатності субєктів господарювання та фінансового сектору. Норми запропонованого законопроекту підвищать рівень захисту інтересів держателів електронних платіжних інструментів та якості їх обслуговування, а також будуть додатковим чинником зменшення випадків неправомірних дій з їх використанням.

В .о. Голови Національного банку України І. В. Соркін

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2021 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua