Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про ратифікацію

Гарантійної угоди (Проект з енергоефективності)

між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку»

1.Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України розроблений відповідно до пункту «в» частини другої статті 9 Закону України від 29.06.2004 № 1906 «Про міжнародні договори України», пункту 23 Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1027, та у зв'язку з підписанням 10 червня 2011 року Гарантійної угоди (Проект з енергоефективності) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Прийняття Закону України відповідно уможливить подальший розвиток співпраці з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) щодо реалізації Проекту з енергоефективності (Проект). Підґрунтям для успішної реалізації Проекту є спільні зі Світовим банком Проект розвитку експорту (1997-2004), Другий проект розвитку експорту (ПРЕ-2) (2007 - цей час), спільна з Європейським банком реконструкції та розвитку Програма з енергоефективності в Україні (2007 - цей час), позичальником та відповідальним виконавцем за якими є АТ «Укрексімбанк».

2.Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону України спрямований на набрання чинності Гарантійною угодою (Проект з енергоефективності) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що уможливить вжиття практичних заходів із започаткування спільного з МБРР проекту, в рамках якого АТ «Укрексімбанк» буде залучено кредитні ресурси МБРР для підвищення конкурентоспроможності українських підприємств, в тому числі постачальників комунальних послуг, через розширення доступу до джерел довгострокового фінансування, фінансову підтримку впровадження енергоефективних технологій; покращання стану захисту довкілля; а також розширення спроможності комерційних банків надавати середньо - та довгострокові позики, розвиваючи банківський сектор.

Проект з енергоефективності спрямований на фінансування заходів, які сприятимуть поліпшенню ефективності енергоспоживання українських підприємств та скороченню питомої ваги традиційних енергоносіїв у структурі витрат реального сектора з одночасним позитивним впливом на

стан навколишнього середовища. Реалізація Проекту націлена на досягнення таких кількісних та якісних показників:

 1. Прискорення темпів зниження енергоємності ВВП;
 2. Покращання платіжного балансу за рахунок зменшення видатків на
  імпорт енергоносіїв;
 3. Підвищення рівня відповідальності суб'єктів у напрямі охорони
  довкілля;
 4. Скорочення частки традиційних енергоносіїв у структурі витрат
  суб'єктів господарювання;
 5. Збільшення доданої вартості українського ВВП завдяки модернізації
  виробництв підприємств-учасників Проекту;
 6. Позитивне позиціонування підприємств-бенефіціарів на
  внутрішньому та зовнішніх ринках та, в більш широкому сенсі,
  покращання перспектив просування української продукції на ринки з
  платоспроможним попитом (ЄС, США, країни Близького Сходу, АТР
  та ін.);
 7. Підвищення рівня конкурентоздатності підприємств-бенефіціарів у
  цілому.
 8. Проект відповідає національним, галузевим та регіональним пріоритетам розвитку, зокрема в його основу покладено стратегічні цілі, передбачені Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада», Державною цільовою економічною програмою енергоефективності на 2010-2015 роки (схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 №243), Енергетичною стратегією України на період до 2030 р. (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 року №145-р).

  3. Правові аспекти
  Проект Закону України розроблений відповідно до чинного законодавства України, зокрема:
 9. статті 9 Закону України від 29.06.2004 № 1906 «Про міжнародні договори України»;
 10. пункту 3 статті 17 Бюджетного кодексу (Закон України від 8 липня 2010 року № 2456-УІ);
 11. розпорядження Президента України від 09.04.2011 № 128/2011-рп «Про делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Гарантійної угоди (Проект з енергоефективності) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку»;
 12. - постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1027 «Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями»;

  - постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 328 «Деякі питання реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку інвестиційного проекту «Проект з енергоефективності»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2000 року № 1250 «Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України».

4.Фінансово-економічне обґрунтування

У рамках Проекту з енергоефективності передбачається залучення АТ «Укрексімбанк» позики МБРР на суму 200,0 млн. дол. США під гарантії України до ЗО років з шестирічним пільговим періодом. В рамках Проекту передбачається надання українським підприємствам, в тому числі постачальникам комунальних послуг, середньо - та довгострокового фінансування виробничих потреб: інвестиційне кредитування, в тому числі через відібрані комерційні банки-учасники.

Реалізація Проекту не потребує фінансових і матеріальних витрат з державного бюджету України: обслуговування та погашення позики здійснюватиметься АТ «Укрексімбанк» як безпосереднім позичальником коштів Світового банку. Компенсація видатків, яких державний бюджет може зазнати у разі настання гарантійного випадку в рамках Проекту з енергоефективності, здійснюватиметься за рахунок забезпечення, наданого АТ "Укрексімбанк".

5.Позиція зацікавлених органів

Проект Закону України погоджено без зауважень Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством закордонних справ України, Національним банком України, Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України. Міністерством юстиції України висловлено пропозиції до проекту Закону України щодо вимог нормопроектувальної техніки, які враховано.

6.Регіональний аспект

Проект Закону України не впливає на розвиток адміністративно-територіальних одиниць, тому не потребує узгодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

7.Запобігання корупції

У проекті Закону України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8.Громадське обговорення

У процесі підготовки субпроектів, що фінансуватимуться в рамках Проекту з енергоефективності, з урахуванням вимог Світового банку будуть застосовуватися процедури оцінки впливу на навколишнє середовище. З цією метою розроблено Рамковий документ з екологічної оцінки, який визначає методологічні та організаційні засади забезпечення дотримання позичальниками за Проектом вимог українського законодавства та вимог Світового банку з питань охорони довкілля.

Громадські слухання стосовно Рамкового документа з екологічної оцінки відбулися 28 вересня 2010 р. У підсумку громадських слухань, до участі в яких були запрошені представники органів виконавчої влади та недержавних установ, що працюють у сфері захисту довкілля, Рамковий документ з екологічної оцінки був схвалений в цілому.

Інформація щодо підготовки спільного з МБРР Проекту, в тому числі й щодо проведення громадських слухань, розміщена на сайті АТ «Укрексімбанк». Інформаційне забезпечення за Проектом (опис Проекту, критерії прийнятності, статистичні дані, умови кредитування тощо) забезпечуватиметься АТ «Укрексімбанк» на сайті банку.

9.Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не стосується соціально-трудової сфери

10.Прогноз результатів

Прийняття Закону України сприятиме подальшому розвитку активного діалогу з МБРР та забезпеченню доступу українських підприємств до дефіцитних на ринку середньо - та довгострокових фінансових ресурсів на підтримку впровадження енергоефективних технологій у реальному секторі економіки, комунальному сегменті.

При цьому у розрахунках ефективності Проекту з енергоефективності брався до уваги позитивний досвід упровадження у 1997-2004 рр. Проекту розвитку експорту (ПРЕ), у рамках якого середній показник ефективності залученої позики МБРР (близько 70 мільйонів доларів) становив 2,32 (а в окремих випадках - від 4 до 5), тобто на кожен долар кредиту було ініційовано в середньому 2,32 долара приросту експорту. Також було враховано досвід реалізації спільного з МБРР Другого проекту розвитку експорту та спільної з Європейським банком реконструкції та розвитку

Програми з енергоефективності в Україні щодо стимулювання цими кредитними програмами здійснення капітальних вкладень у розвиток реального сектору економіки.

З урахуванням зазначеного, за рахунок збільшення прибутків підприємств, які долучатимуться до ресурсів МБРР у рамках Проекту з енергоефективності, вірогідно очікувати на збільшення у перспективі обсягів регулярних (податкових) надходжень від учасників Проекту (АТ "Укрексімбанк", банків-учасників та підприємств-бенефіціарів) до бюджетів та фондів. Крім того, впровадження енергоефективних технологій на підприємствах дозволить зменшити витрати на закупівлю енергоносіїв, що в свою чергу позначиться на зниженні енергоємності ВВП, посилить енергетичну безпеку держави та матиме позитивний вплив на захист навколишнього середовища.

Очікуваний ефект від впровадження Проекту:

 1. залучення в економіку України довгострокових ресурсів (до ЗО років)
  інвестиційного спрямування в обсязі 200,0 млн. дол. США;
 2. скорочення енергетичної інтенсивності підприємств: на підставі
  оцінок експертів з енергоефективності ЄБРР очікується скорочення
  споживання орієнтовно понад 6 кВт* годин на рік від кожного долара
  інвестицій в енергозберігаючі проекти, або - у розрахунку на
  загальний очікуваний обсяг інвестицій у рамках Проекту - до 1,2 млн.
  МВт* години щороку;
 3. модернізація, підвищення ефективності, збільшення масштабів
  виробництв та створення нових робочих місць;
 4. підвищення рівня відповідальності підприємств з питань охорони
  довкілля; покращання екологічного стану виробництв: очікувані
  скорочення шкідливих викидів парникових газів, за оцінками
  експертів Світового банку, становлять 1 млн. тонн в еквіваленті
  двоокису вуглецю;
 5. додаткові щорічні надходження від сплати АТ «Укрексімбанк»
  податку на прибуток від реалізації Проекту - в середньому 760 тис.
  дол. США на рік або понад 6,0 млн. грн. (кумулятивний прибуток до
  оподаткування за тридцятирічний період 2011-2040 рр. - 139,5 млн.
  дол. США або понад 1,1 млрд. грн. за поточним курсом).
 6. Голова Правління

  АТ «Укрексімбанк» М.М.Удовиченко  20 липня 2011 року

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2022 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua