Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Митного тарифу України, затвердженого Законом України «Про Митний тариф України» щодо оптимізації ставок ввізного мита на текстильні матеріали

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

При імпорті в Україну застосовуються ставки ввізного мита, затверджені Законом України від 19.09.2013 № 584-VII “Про Митний тариф України”.

У 2008 році при вступі України до Світової організації торгівлі (далі СОТ) Законом України від 10.04.2008 № 250-VI зафіксовано граничний рівень ставок ввізного мита.

Проведений аналіз ставок ввізного мита свідчить про те, що на сьогоднішній день у Митному тарифі України на товари легкої промисловості, які ввозяться на митну територію України, встановлено пільгові ставки мита на однорідні товари в межах товарної позиції (підпозиції) УКТЗЕД із значною диференціацією, що спонукає субєкти зовнішньоекономічної діяльності зловживати з класифікацією товарів, ухилятись від сплати митних платежів у повному обсязі, призводить до корупційних ризиків.

При митному оформленні такі товари практично неможливо візуально відрізнити, що вимагає здійснення складних і вартісних лабораторних досліджень, що призводить до затримок митного оформлення, нераціонального використання та додаткових витрат бюджетних коштів.

Так, наведемо приклади:

нитки шовкові не розфасовані для роздрібної торгівлі товарної позиції 5004 УКТЗЕД оподатковуються за cтавкою мита 2%, інша нитка 1%;

пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 товарної позиції 5205 УКТЗЕД оподатковується за cтавкою мита 0,1%, інша пряжа 4%;

тканини пофарбовані полотняного переплетення позиції 5209 УКТЗЕД оподатковуються за cтавкою мита 8%, інші тканини 0%.

тканини бавовняні полотняного та саржевого переплетення товарної позиції 5211 УКТЗЕД оподатковуються за cтавкою мита 5%, на інші тканини цієї позиції ставка мита складає 0%.

Всього у Митному тарифі України на 208 товарних підкатегорій УКТЗЕД встановлено диференційовані пільгові ставки ввізного мита на текстильні матеріали легкої промисловості груп 50 59 УКТЗЕД.

У Комбінованій номенклатурі Європейського Союзу застосовується підхід щодо встановлення однакового рівня пільгових ставок ввізного мита в межах товарних позицій (перші чотири знаки).

У Митному тарифі України встановлення однакових пільгових ставок ввізного мита на однорідні товари легкої промисловості можливе за умови підвищення або зниження ставок мита на такі товари з урахуванням звязаних ставок СОТ.

Для оптимізації мит Асоціацією «Укрлегпром» запропоновано узгоджену з виробниками галузеву позицію стосовно наступних пільгових ставок мита:

  1. на усі види волокон, пряжі та ниток (гр.50-55) 0 відсотків;
  2. на тканини (50-55 гр. та 58 гр. УКТЗЕД) 1 відсоток,

за винятком:

- тих позицій, де звязана ставка СОТ вже дорівнює нулю;

- товарної позиції 5211 (бавовняні тканини), по якій ввізні ставки мита привести у відповідність до відповідних діючих звязаних ставок СОТ (1 або 5% в межах даної товарної позиції);

  1. на неткані матеріали 5603 4,3 відсотки згідно з СОТ;
  2. на килими 5702 привести у відповідність до діючої ставки СОТ (8 відсотків) по всіх товарних позиціях;
  3. на текстильні матеріали товарної позиції 5903 0 відсотків;
  4. щодо решти позицій 59 гр. - уніфікувати ставки на рівні 4-х знаків відповідно до мінімальних звязаних ставок СОТ по групі.

Законопроектом передбачено з квітня 2020 року зміну пільгових ставок ввізного мита на 382 товарні підкатегорії текстильних матеріалів, допустимих у рамках звязаних ставок СОТ, та встановлення нових мит у розрізі товарних підкатегорій 50-59 груп УКТ ЗЕД, а саме:

0 відсотків -148 видів продукції (у т.ч. 126 видів пряжі, волокон, ниток 50-55 гр.);

1 відсоток 172 види тканин (50-55 і 58 гр.);

2 відсотки 39 товарних підкатегорій (5601-5602 і 59 гр.);

3,5 відсотки 3 види килимів 5701 УКТ ЗЕД;

4% та 4,6 відсотків 7 видів текстильних матеріалів 59 гр.;

5 відсотків 11 видів бавовняних тканин 5211 (ставку «5%» збережено, а на 5211591090 збільшено з 1% до 5%);

8 відсотків 2 види килимів 5702 (ставки піднято з 5% до 8%).

Дана позиція щодо уніфікації пільгових ставок ввізного мита після проведення консультацій та обговорень, узгоджена з національними виробниками даного сектору та ДФС України, оприлюднена на офіційному сайті Асоціації «Укрлегпром».

2. Мета і шляхи її досягнення

Основна мета розроблення проекту Закону України є встановлення однакового рівня пільгових ставок ввізного мита в межах товарних позицій (підпозицій) УКТЗЕД на текстильні матеріали (товарні групи 50-59 УКТЗЕД), що забезпечить зменшення корупційних ризиків та впливу «людського» фактору при митному оформленні, спрощення та прискорення процедури митного оформлення без здійснення лабораторних досліджень, необхідних для правильності визначення кодів УКТЗЕД.

3. Загальна характеристика та основні положення

Проектом Закону України пропонується встановити однаковий рівень пільгових ставок ввізного мита на текстильні матеріали в межах товарних позицій (підпозицій) УКТЗЕД з урахуванням зобовязань, взятих Україною при вступі до Світової організації торгівлі (за винятком товарів, що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів).

4. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Закон України «Про Митний тариф України», Закон України «Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Закон має стратегічне значення для ефективного розвитку легкої промисловості, сприятиме детінізації імпорту сировини, позитивно вплине на підвищення конкурентоспроможності українських товарів на внутрішньому ринку, міжнародну інвестиційну привабливість галузі та нарощування експортного потенціалу. Прийняття закону позитивно вплине на оптимізацію витрат платників податків та задоволення потреб: населення - у якісних товарах народного споживання, народного господарства - у виробах промислово-технічного призначення, професійного, корпоративного, спецодягу і взуття, засобів захисту, Збройних Сил України і силових структур у речовому майні та форменому обмундируванні тощо.

За розрахунками Державної фіскальної служби України, зробленими на основі обсягів імпорту текстильних матеріалів у 2018 році та фактично сплачених сум ввізного мита, втрати надходжень по миту на рік внаслідок встановлення однакових пільгових ставок ввізного мита на однорідні текстильні матеріали орієнтовно можуть скласти 20 млн.грн., проте спрощення та прискорення процедури митного оформлення призведе до збільшення товарообігу, детінізації ринку текстильних матеріалів та компенсуватиме втрати надходжень митних платежів.

Крім того, прийняття Закону сприятиме створенню щонайменше 50 тис. робочих місць, зростанню заробітної плати у легкій промисловості у 2 рази, та збільшенню відрахувань до соціальних фондів до 9 млрд.грн. щороку (за наведеними нижче розрахунками).

1) За даними 2018 р. річний фонд заробітної плати (ФЗпл) розрахунково:

6 735 грн/міс 12 міс. 85 тис.прац. = 6869700 тис.грн

Соціальні відрахування за рік 41,5% від ФЗпл (у т.ч. ПДФО - 18%, ЄСВ 22%, військовий збір - 1,5%):

6869700 тис.грн 41,5% = 2 850 925,5 тис.грн.

Або на кожного працівника

2850 925,5 тис.грн. / 85 тис. прац. = 33,5 тис.грн.

2) При створенні ще 50 тис.робочих місць соціальні фонди додатково отримають від галузі:

50тис.прац. 33,5 тис.грн. = 1675000 тис. грн.

3) А зростання заробітної плати працівників у 2 рази (до 13470 грн/міс.) призведе відповідно і до збільшення річного фонду зарплати та відрахувань до соціальних фондів:

Річний фонд заробітної плати (ФЗпл)

13 470 грн/міс 12 міс. (85+50) тис.прац = 21821 400 тис.грн.

Соціальні відрахування за рік 41,5% від ФЗпл

21821 400 тис.грн. 41,5% = 9055881 тис.грн. 9,1 млрд.грн.

6. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, та отримання висновку за результатами правової експертизи Міністерства юстиції України.

7.Запобігання корупції

У проекті акту відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, і не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8.Громадське обговорення

З метою забезпечення відкритості та прозорості під час розробки нормативно-правових актів проект акту буде розміщено на офіційному веб-порталі Міністерства фінансів України та Державної фіскальної служби України.

9.Позиція соціальних партнерів

Проект акту не стосується соціально-трудової сфери.

10.Оцінка регуляторного впливу

Розробка проекту регуляторного акту обумовлена необхідністю державного регулювання у митній сфері.

Акт підготовлено з урахуванням інтересів субєктів господарювання та держави.

11.Прогноз результатів

Прийняття Закону України забезпечить:

наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

зменшення корупційних ризиків та впливу «людського» фактору при митному оформленні текстильних матеріалів (товарні групи 50-59 УКТЗЕД), прискорення їх митного оформлення без здійснення лабораторних досліджень;

спрощення процедури класифікації та митного оформлення текстильної сировини і матеріалів;

сприяння детінізації ринку імпорту текстильних матеріалів, а значить, і підвищенню соціальної відповідальності, збільшенню офіційної зайнятості та відрахувань до бюджетних фондів.

Також впровадження проекту Закону сприятиме інвестиційній привабливості вітчизняних галузей легкої промисловості, зменшенню собівартості сировинної складової для швейних, трикотажних, взуттєвих й інших виробництв готової продукції. Вивільнені обігові кошти підприємства зможуть спрямувати на розширення виробництва, нарощування випуску конкурентоспроможної продукції, створення робочих місць, підвищення заробітної плати працюючих. Це не призведе до втрат, а навпаки, забезпечить додаткові регулярні податкові надходження до державного та місцевих бюджетів у сумі щонайменше 9 млрд.грн. щороку лише від створення нових робочих місць та підвищення галузевої заробітної плати.

Народні депутати України Задорожній М.М.

Пуртова А.А.

Васильєв І.С.

Дирдін М.Є.

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2020 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua