Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про авторське право і суміжні права»

 1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність прийняття Закону України «Про авторське право і суміжні права» в новій редакції обумовлена, з одного, боку, викликами сучасної економіки знань, заснованої на широкому використанні обєктів авторського права і суміжних прав та стрімкому розвитку відповідних індустрій, і з іншого боку застарілістю і неупорядкованістю норм чинного Закону України «Про авторське право і суміжні права», його неузгодженістю із нормами Цивільного Кодексу України, інших законів України, положеннями Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони, актами acquis communautaire.

На виконання зазначених завдань було розроблено проект Закону України «Про авторське право і суміжні права» реєстр. № 10143 від 12.03.2019 р., по відношенню до якого законопроект, що подається, є альтернативним.

Законопроект, що подається, покликаний усунути системні недоліки, які містяться в законопроекті № 10143 від 12.03.2019 р., і суперечать міжнародним договорам у сфері авторського права і суміжних прав та ускладнюють правозастосування. Законопроект, що подається, враховує зауваження, подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі, іншими профільними міністерствами і відомствами, Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України тощо.

 1. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Проект Закону розроблений з метою законодавчого врегулювання питань, повязаних із охороною та захистом авторського права і суміжних прав, зокрема:

- приведення положень Цивільного кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права», інших законодавчих актів у відповідність до норм законодавства Європейського Союзу щодо охорони і захисту авторського права та суміжних прав;

- усунення недоліків положень законодавства у сфері авторського права і суміжних прав;

- вирішення питань, що виникають на практиці та потребують законодавчого визначення;

- узгодження відповідних положень чинного законодавства між собою.

 1. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроект регулює відносини, повязані з виникненням, охороною, здійсненням та захистом майнових і немайнових авторських і суміжних прав. Зокрема, законопроектом передбачено:

 1. упорядкування та оновлення термінології в сфері авторського права і суміжних прав;
 2. встановлення переліку субєктів і обєктів авторського права;
 3. визначення особливостей охорони обєктів авторського права;
 4. визначення умов виникнення і здійснення авторського права;
 5. виклад положень щодо немайнових і майнових прав субєктів авторського права, унормування інститутів співавторства, спільного володіння майновим правом тощо;
 6. визначення правового режиму службових творів, творів, створених на замовлення, аудіовізуальних творів, компютерних програм, баз даних та інших подібних обєктів;
 7. упорядкування підстав для вільного використання творів;
 8. виклад інших питань, що стосуються авторського права;
 9. встановлення переліку субєктів і обєктів суміжних прав;
 10. визначення умов виникнення і здійснення суміжних прав;
 11. виклад положень щодо немайнових і майнових прав субєктів суміжних прав;
 12. визначення випадків вільного відтворення обєктів суміжних прав;
 13. виклад інших питань, що стосуються суміжних прав;
 14. окреслення умов управління і розпоряджання майновими правами, захисту майнових прав.

Проект Закону усуває суперечності між спеціальним законом та Цивільним Кодексом України. Також уточнюються окремі положення, що стосуються колективного управління майновими правами правовласників зокрема, шляхом внесення змін і доповнень до Господарського Кодексу України, Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Законопроект передбачає посилення відповідальності за порушення прав на обєкти права інтелектуальної власності, а також вдосконалює норми процесуального законодавства щодо захисту авторського права та суміжних прав.

 1. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини у даній сфері регулюються положеннями Конституції України, Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального Кодексу України, Законами України «Про авторське право і суміжні права», «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних», «Про гастрольні заходи в Україні», «Про захист економічної конкуренції», «Про кінематографію», «Про телебачення і радіомовлення» тощо.

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття даного законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

 1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Проект Закону передбачає врегулювання проблемних питань у сфері авторського права і суміжних прав, з огляду на сучасні практики використання обєктів авторського права і суміжних прав та з врахуванням міжнародного досвіду. Прийняття проекту Закону є важливим кроком на шляху виконання Україною зобовязань у рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Прийняття даного законопроекту дозволить привести національне законодавство до положень законодавства Європейського Союзу, що регулює відповідні правовідносини; усунути прогалини в законодавстві, запровадити дієві механізми посилення охорони, захисту і вдосконалення реалізації прав та інтересів субєктів авторського права і суміжних прав та інших учасників авторсько-правових відносин.

Народні депутати України Іонова М.М.

Кондратюк О.К.

Геращенко І.В.

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2020 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua