Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

ПРОЕКТ

вноситься народними
депутатами України

Геращенко А.Ю.

Тарута С.О.

Веселова Н.В.

Курило В.С.

Павленко Ю.О.

Рябчин О.М.

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до деяких законів України щодо обліку та реєстрації місця проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Автономної республіки Крим»

______________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (Відомості Верховної Ради України, 2015, № 1, ст.1 із наступними змінами):

1) у статті 1:

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

«Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру та перемістилась у межах державного кордону України»;

2) у статті 4:

абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:

«Для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи така особа звертається із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за фактичним місцем проживання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;

частину девять доповнити абзацом другим в такій редакції:

«Відомості про внутрішньо переміщену особу та її фактичне місце проживання вносяться в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб, відомості про фактичне місце проживання внутрішньо переміщеної особи вносяться до реєстру територіальної громади»;

3) у статті 5:

Назву статті 5 викласти в такій редакції:

«Стаття 5. Реєстрація фактичного місця проживання внутрішньо переміщеної особи»;

частину першу викласти в такій редакції:

«1. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи засвідчує фактичне місце проживання внутрішньо переміщеної особи на період наявності підстав, зазначених у статті 1 цього Закону.

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи не тягне за собою виникнення будь-яких майнових прав на житло або місце компактного поселення внутрішньо переміщеної особи за адресою фактичного місця проживання»;

4) у статті 6:

частину першу викласти в такій редакцій:

«1. Оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), за фактичним місцем проживання внутрішньо переміщеної особи»;

5) у статті 7:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

«Перереєстрація безробітних, яких у подальшому було зареєстровано як внутрішньо переміщені особи, здійснюється державною службою зайнятості за фактичним місцем проживання внутрішньо переміщеної особи у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;

абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:

«Внутрішньо переміщена особа, яка не звільнилася з роботи (не припинила інший вид зайнятості), у разі неможливості продовження роботи (іншого виду зайнятості) за попереднім місцем проживання для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю та соціальних послуг за загальнообовязковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття може припинити трудові відносини, надавши нотаріально посвідчену письмову заяву про припинення працівником трудових відносин з підтвердженням того, що ця заява таким громадянином надіслана роботодавцю рекомендованим листом (з описом вкладеної до нього такої заяви). У разі припинення приймання поштових відправлень на/з території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у звязку з обставинами, визначеними у статті 1 цього Закону, така заява подається до відповідного районного, міськрайонного, міського, районного у місті центру зайнятості за фактичним місцем проживання внутрішньо переміщеної особи»;

частину пяту викласти в такій редакції:

«5. Припинення самозайнятості внутрішньо переміщеної особи здійснюється за її заявою та спрощеною процедурою (без вимог, що застосовуються за звичайної процедури) за фактичним місцем проживання такої особи у відповідному територіальному органі державної виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), на підставі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи»;

частину шосту викласти в такій редакції:

«6. Реєстрація внутрішньо переміщеною особою юридичної особи (за умов її входження до складу засновників такої юридичної особи) або реєстрація такою внутрішньо переміщеною особою фізичної особи - підприємця здійснюється за її заявою та спрощеною процедурою (без вимог, що застосовуються за звичайної процедури) за фактичним місцем проживання такої особи у відповідному територіальному органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, на підставі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи»;

частину сьому викласти в такій редакції:

«7. Взята на облік внутрішньо переміщена особа має право на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, на одержання реабілітаційних послуг відповідно до законодавства за фактичним місцем проживання»;

абзац перший частини десять викласти в такій редакції:

«10. Внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованої території мають право на отримання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг за загальнообовязковим державним соціальним страхуванням у звязку з тимчасовою втратою працездатності і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, безпосередньо у робочих органах Фонду соціального страхування України за фактичним місцем проживання»;

6) У статті 9:

абзац пятнадцять частини першої викласти в такій редакції:

«отримання соціальних та адміністративних послуг за фактичним місцем проживання»;

абзац шістнадцять частини першої викласти в такій редакції:

«проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за фактичним місцем проживання»;

абзац перший пункту третього частини другої викласти в такій редакції:

«повідомляти про зміну фактичного місця проживання структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за новим фактичним місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового фактичного місця проживання»;

7) у статті 11:

пункт третій частини першої виключити;

пункт пятий частини першої викласти в такій редакції:

«5) у разі відсутності документів, що посвідчують особу та підтверджують її громадянство, здійснює ідентифікацію внутрішньо переміщеної особи; забезпечує оформлення, видачу, обмін, продовження строку дії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, за фактичним місцем проживання внутрішньо переміщеної особи»;

частину другу викласти в такій редакції:

«2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоровя, забезпечує організацію надання медичної допомоги та медичного обслуговування, здійснення комплексних заходів щодо санітарно-епідеміологічної безпеки населення та карантинних заходів за фактичним місцем проживання внутрішньо переміщених осіб»;

частину третю доповнити абзацом такого змісту:

«сприяє воззєднанню сімей внутрішньо переміщених осіб шляхом надання інформації внутрішньо переміщеній особі про фактичне місце проживання членів її сімї (за їх згодою)»;

пункт сьомий частини восьмої викласти в такій редакції:

«7) внесення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб структурним підрозділом місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення відомостей про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, у тому числі місце її фактичного проживання, та про надані такій особі послуги»;

пункт восьмий частини восьмої викласти в такій редакції:

«8) набуття відповідно до законодавства внутрішньо переміщеними особами за їх фактичним місцем проживання прав на земельну ділянку із земель державної власності»;

пункт тринадцятий частини восьмої викласти в такій редакції:

«13) влаштування громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які проживали в стаціонарних інтернатних установах та закладах на території, де виникли обставини, зазначені у статті 1 цього Закону, в аналогічні установи та заклади за фактичним місцем проживання таких осіб»;

пункт чотирнадцятий частини восьмої викласти в такій редакції:

«14) організацію роботи медичних закладів з надання необхідної допомоги населенню з урахуванням фактичного проживання на відповідній території внутрішньо переміщених осіб»;

абзац четвертий частини девять викласти в такій редакції:

«вирішують питання щодо набуття відповідно до законодавства внутрішньо переміщеними особами за їх фактичним місцем проживання прав на земельну ділянку із земель комунальної власності»;

доповнити частиною десять наступного змісту:

«10. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад забезпечують:

1) внесення до реєстру територіальної громади та виключення з реєстру територіальної громади відомостей про місце фактичного проживання внутрішньо переміщеної особи, на підставі інформації, отриманої від структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад в порядку встановленому центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального обслуговування населення, волонтерської діяльності, з питань сімї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну»;

8) у статті 12:

абзац сьомий частини першої викласти в такій редакції:

«Рішення про скасування дії довідки приймається керівником структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за фактичним місцем проживання особи та надається внутрішньо переміщеній особі протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення»;

абзац восьмий частини першої викласти в такій редакції:

«У разі неповідомлення внутрішньо переміщеною особою про її повернення до покинутого місця постійного проживання згідно з абзацом другим пункту 3 частини другої статті 9 цього Закону рішення про скасування дії довідки відповідно до пункту 3 частини першої цієї статті приймається на підставі інформації про тривалу відсутність (понад 60 днів) особи за фактичним місцем проживання, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньо переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання»;

абзац тринадцятий частини першої викласти в такій редакції:

«У разі наявності у внутрішньо переміщеної особи обґрунтованих причин для продовження строку її відсутності за фактичним місцем проживання понад 60 днів така особа звертається з відповідною письмовою заявою за фактичним місцем проживання до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад. У такому разі строк відсутності внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем проживання може бути збільшено до 90 днів»

частину першу добавити новим абзацом в такій редакції:

«На підставі інформації про скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, отриманої від структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчий орган сільської, селищної або міської ради, сільський голова (у разі якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено) вносить відомості до реєстру територіальної громади протягом трьох робочих днів»;

2. Частину першу статті 371 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 24, ст.170 із наступними змінами):

доповнити пунктом два в такій редакції:

«2) внесення до реєстру територіальної громади та виключення з реєстру територіальної громади відомостей про місце фактичного проживання внутрішньо переміщеної особи, на підставі інформації, отриманої від структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад»;

3. У Законі України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 20-21, ст.190 із наступними змінами):

1) у статті 23:

абзац перший пункту один частини першої викласти в такій редакції:

«реалізує державну політику в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян - пенсіонерів, осіб з інвалідністю, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, одиноких матерів, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави»;

2) у статті 25:

пункт сьомий викласти в такій редакції:

«проводить роботу, пов'язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування осіб, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, внутрішньо переміщених осіб, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання»;

4. У Законі України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 15, ст.232 із наступними змінами):

1) Статтю 3 викласти в такій редакції:

«Стаття 3. Визначення термінів.

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

свобода пересування - право громадянина України, а також іноземця та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, вільно та безперешкодно за своїм бажанням переміщатися по території України у будь-якому напрямку, у будь-який спосіб, у будь-який час, за винятком обмежень, які встановлюються законом;

вільний вибір місця проживання чи перебування - право громадянина України, а також іноземця та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, на вибір адміністративно-територіальної одиниці, де вони хочуть проживати чи перебувати;

місце перебування - адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком менше шести місяців на рік;

місце проживання - житло, розташоване на території
адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає, а також спеціалізовані соціальні установи, заклади соціального обслуговування та соціального захисту, військові частини;
фактичне місце проживання внутрішньо переміщеної особи - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому внутрішньо переміщена особа проживає, а також спеціалізовані соціальні установи, заклади соціального обслуговування та соціального захисту, місця компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (адреса містечка із збірних модулів, гуртожитку, оздоровчого табору, будинку відпочинку, санаторію, пансіонату, готелю тощо);

особа - фізична особа;

орган реєстрації - виконавчий орган сільської, селищної або міської ради, сільський голова (у разі якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), що здійснює реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради;

орган реєстрації місця проживання особи на тимчасово окупованих територіях Донецька, Луганська військово-цивільні адміністрації та місцева державна адміністрація Херсонської області для тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя відповідно, які для виконання наданих повноважень створюють, ведуть та адмініструють бази даних осіб, що реєструють місце проживання на тимчасово окупованих територіях, відповідно до статей 11, 11-2 та 11-3 цього Закону;

довідка про реєстрацію місця проживання - документ, який видається органом реєстрації особі за її вимогою та підтверджує реєстрацію місця проживання або місця перебування особи;

документи, до яких вносяться відомості про місце проживання, - паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист;

документ, до якого вносяться відомості про місце перебування, - довідка про звернення за захистом в Україні;

реєстрація - внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

внесення до реєстру територіальної громади та виключення з реєстру територіальної громади відомостей про місце фактичного проживання внутрішньо переміщеної особи - внесення до реєстру територіальної громади та виключення з реєстру територіальної громади відомостей про місце фактичного проживання внутрішньо переміщеної особи, на основі інформації отриманої від структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад без внесення відомостей про фактичне місце проживання внутрішньо переміщеної особи до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи;

реєстр територіальної громади - база даних, призначена для зберігання, обробки, використання визначеної цим Законом інформації, що створюється, ведеться та адмініструється органом реєстрації для обліку осіб, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

зняття з реєстрації - внесення інформації про зняття з реєстрації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку»;

2) абзац другий частини третьої статті шість викласти в такій редакції:

«документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла 14- річного віку, подається свідоцтво про народження»;

3) доповнити нову статтю 62 такого змісту:

«Стаття 62. Особливості внесення до реєстру територіальної громади та виключення з реєстру територіальної громади відомостей про місце фактичного проживання внутрішньо переміщеної особи

Внесення до реєстру територіальної громади та виключення з реєстру територіальної громади відомостей про місце фактичного проживання внутрішньо переміщеної особи здійснюється на підставі інформації отриманої від структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад без внесення відомостей про фактичне місце проживання внутрішньо переміщеної особи до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, в порядку встановленому центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального обслуговування населення, волонтерської діяльності, з питань сімї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну.

Фактичне місце проживання внутрішньо переміщеної особи не тягне за собою виникнення будь-яких майнових прав на житло або місце компактного поселення внутрішньо переміщеної особи»;

4) доповнити нову статтю 63 такого змісту:

«Стаття 63. Особливості реєстрації місця проживання осіб на тимчасово окупованих територіях

Органом реєстрації місця проживання особи на тимчасово окупованих територіях є Донецька, Луганська військово-цивільні адміністрації та місцева державна адміністрація Херсонської області для тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя відповідно. Відомості про реєстрацію місця проживання особи на тимчасово окупованій території вносяться до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи.

Подання заяви про реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання таких осіб здійснюється з урахуванням вимог, визначених статтями 6 та 7 цього Закону»;

5) абзац другий частини четвертої статті 7 викласти в такій редакції:

«документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання. Якщо дитина не досягла 14-річного віку, подається свідоцтво про народження»;

6) статтю 11 викласти в такій редакції:

«Стаття 11. Повноваження органів реєстрації та державних органів у сфері реєстрації фізичних осіб

Орган реєстрації здійснює:

формування та ведення Реєстру територіальних громад;

реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

передачу інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері реєстрації фізичних осіб, здійснює:

узагальнення практики застосування нормативно-правових актів з питань реєстрації місця проживання, виявлення проблемних питань у сфері реєстрації місця проживання та розроблення шляхів їх вирішення;

розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері реєстрації місця проживання;

встановлення у межах своїх повноважень вимог до програмного забезпечення реєстрів територіальних громад та стандарти обміну даними між такими реєстрами;

внесення до реєстру територіальної громади та виключення з реєстру територіальної громади відомостей про фактичне місце проживання внутрішньо переміщеної особи у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері реєстрації фізичних осіб:

контролює дотримання органами реєстрації законодавства з питань реєстрації місця проживання; надає методологічну та технічну допомогу у забезпеченні взаємодії між реєстрами територіальних громад;

вносить пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері реєстрації фізичних осіб та бере участь у розробленні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері реєстрації фізичних осіб.

Облік громадян України, які проживають за межами України, ведеться закордонними дипломатичними установами України у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку»;

7) статтю 111 викласти в такій редакції:

«Стаття 111. Адміністративний збір

За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір:

у разі звернення особи протягом встановленого цим Законом строку - у розмірі 0,0085 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку - у розмірі 0,0255 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання.

За внесення до реєстру територіальної громади та виключення з реєстру територіальної громади відомостей про фактичне місце проживання внутрішньо переміщеної особи адміністративний збір не стягується»;

8) у статті 112:

після абзацу зі змістом «місце проживання;» доповнити новим абзацом зі змістом «фактичне місце проживання внутрішньо переміщеної особи;»;

5. Розділ ІІ. Прикінцеві та перехідні положення у Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (Відомості Верховної Ради України, 2014, № 26, ст.892 із наступними змінами):

доповнити частиною вісім в такій редакції:

«8. Органом реєстрації місця проживання на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є місцева державна адміністрація Херсонської області, яка для виконання наданих повноважень створює, веде та адмініструє бази даних осіб, що реєструють місце проживання на тимчасово окупованій території, відповідно до статей 11, 11-2 та 11-3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання»;

6. Статтю 13 Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»:

доповнити частиною 51 такого змісту:

«51. Органами реєстрації місця проживання на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей є Донецька та Луганська військово-цивільні адміністрації відповідно»;

7. Частину третю статті 4 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» (Відомості Верховної Ради, 2015, № 13, ст.87 із наступними змінами):

доповнити пунктом вісімнадцять та девятнадцять в такій редакції:

«18) реєстрації місця проживання особи на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей;

19) створення, ведення та адміністрування бази даних осіб, що реєструють місце проживання на тимчасово окупованих територіях, відповідно до статей 11, 11-2 та 11-3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання»;

8. Частину дванадцять статті 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців» (Відомості Верховної Ради України, 2007, № 20, ст.282 із наступними змінами):

Доповнити новим абзацом в такій редакції:

«Відомості, передбачені цією частиною, стосовно громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, подаються уповноваженою посадовою особою органу, який згідно із законом здійснює реєстрацію місця проживання осіб на відповідній території України».

ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
  2. Дія цього Закону щодо повноважень Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій, обласної державної адміністрації Херсонської області, як органів реєстрації у сфері реєстрації місця проживання особи на тимчасово окупованих територіях, поширюється на період до утворення органу реєстрації відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
  3. Дія цього Закону щодо реєстрації місця проживання на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя поширюється на неповнолітніх осіб, в яких місце проживання батьків чи одного з них або іншого законного представника цієї неповнолітньої особи зареєстровано на тимчасово окупованій території Донецької чи Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
  4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради

України

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2020 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua