Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

проект

вноситься народними

депутатами України

О.Л.Шевченком

Т.І.Батенком

І.М.Констанкевич

В.Л.Шевченком

В.В.Дідичем

О.І.Дубініним

А.С.Денисенком

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони екстрадиції та посилення правового захисту іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 8 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 25-26, ст.131) доповнити частиною третьою такого змісту:

«3. Іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочини за її межами та які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України, підлягають в Україні відповідальності за цим Кодексом у випадку, якщо міжнародним договором встановлено зобовязання України притягти вказаних осіб до кримінальної відповідальності, але які відповідно до законодавства України не можуть бути видані іноземній державі або у видачі яких відмовлено».

2. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 40-41, 42, ст.492):

1) частину першу статті 315 доповнити пунктом 10 такого змісту:

«10) участі у захисті територіальної цілісності та недоторканості України»;

2) статтю 316 доповнити частиною третьою такого змісту:

«Підсудність справ за заявою іноземця або особи без громадянства, який не має постійного місця проживання на території України, про встановлення факту, визначеного пунктом десятим частини першої статті 315 цього Кодексу, визначається за його клопотанням ухвалою судді Верховного Суду»;

3. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88):

1) доповнити статтею 587-1 такого змісту:

«Стаття 587-1. Забезпечення публічності здійснення екстрадиційної перевірки.

1. Центральний орган України, отримавши від компетентного органу держави-агресора, держав, що не визнають територіальну цілісність та суверенітет України, або відмовляються визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, запит про видачу особи (екстрадицію), протягом трьох робочих днів розміщує на офіційному веб-сайті отриманий запит, а також всі долучені до нього докази, надані компетентним органом держави-агресора, держав, що не визнають територіальну цілісність та суверенітет України, або відмовляються визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України.

2. Будь-яка фізична або юридична особа має право звернутись до Центрального органу України щодо видачі особи (екстрадиції) з заявою про наявність підстав відмови у видачі особи (екстрадиції), визначених статтею 589 цього Кодексу. Така заява, а також долучені до неї докази, підлягають перевірці та розміщуються на власному офіційному веб-сайті центрального органу України щодо видачі особи (екстрадиції) та долучаються до матеріалів екстрадиційної перевірки.»;

2) доповнити статтю 588 частиною сьомою такого змісту:

«7. Спрощений порядок видачі особи на запит компетентних органів держави-агресора, держав, що не визнають територіальну цілісність та суверенітет України, або відмовляються визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, не допускається.»;

3) у статті 589:

частину першу доповнити пунктом 5-1 такого змісту:

«5-1) запит про видачу особи, яка є іноземцем або особою без громадянства та брала участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України під час збройної агресії Російської Федерації, надійшов від держави-агресора, держав, що не визнають територіальну цілісність та суверенітет України або відмовляються визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, і якщо є підстави вважати, що такий запит був зроблений з метою переслідування або покарання особи за ознаками її раси, релігійних чи політичних переконань, національної приналежності або іншими ознаками.»;

доповнити частиною четвертою такого змісту:

«4. Забороняється видача особи, яка є іноземцем або особою без громадянства та брала участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України під час збройної агресії Російської Федерації, на запит від держави-агресора про видачу особи за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 205-205-6, 212, 212-1, 275, 280, 280-1, 282-283, 284-1, 319, 323, 329, 331-361 Кримінального Кодексу Російської Федерації.»;

4. У Законі України «Про імміграцію» (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 41, ст.197):

1) пункт 9 частини другої статті 4 викласти в такій редакції:

«9) іноземці та особи без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України один рік з моменту набрання чинності контрактом про проходження військової служби у Збройних Силах України або з дати встановленої рішенням суду, що набрало законної сили, яким встановлено факт участі іноземця або особи без громадянства у захисті територіальної цілісності та недоторканості України.»;

2) пункт 9 частини сьомої статті 9 викласти в такій редакції:

«9) для осіб, зазначених у пункті 9 частини другої статті 4 цього Закону, - документ, що підтверджує факт проходження військової служби у Збройних Силах України або рішення суду, що набрало законної сили, яким встановлено факт участі іноземця або особи без громадянства у захисті територіальної цілісності та недоторканості України.»;

5. Статтю 21-1 Закону України «Про військовий обовязок та військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 27, ст.385) доповнити частиною пятою такого змісту:

«5. Від іноземців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України, які є громадянами держави-агресора, держав, що не визнають територіальну цілісність та суверенітет України, або відмовляються визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України забороняється вимагати надання документів, одержання яких такими особами можливе лише за умови звернення до офіційних органів країни своєї громадянської належності, або якщо одержання таких документів потребує обов'язкового виїзду іноземців до таких держав.»;

6. Частину першу статті 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 14, ст.87) доповнити пунктом 24 такого змісту:

«24) заявники іноземці, або особи без громадянства у справах за заявами про встановлення факту участі у захисті територіальної цілісності та недоторканості України.».

ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

внести на розгляд Верховної Ради України проект закону України про припинення дії Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах.

3. Рекомендувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради

України

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2020 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua