Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Проект

вноситься народним депутатом України

Різаненком П.О. (посв.№301)

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення виконання міжнародних зобовязань України в частині розвитку ринків капіталу

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У пункті 24-1 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 51, ст. 292 із наступними змінами) слово «оцінювачів» замінити словами «субєктів оціночної діяльності».

2. Абзац 21 частини першої статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 40, ст. 365 із наступними змінами) після слів «публічну пропозицію,» доповнити словами «професійні учасники фондового ринку,».

3. У статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50 - 51, ст. 384 із наступними змінами):

1) частину другу викласти в такій редакції:

«2. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається за найбільшою з таких:

1) вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

2) середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів;

У разі якщо цінні папери перебувають в обігу на двох і більше фондових біржах та їхній середній біржовий курс за останні три місяці обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, на різних біржах відрізняється, ринкова вартість цінних паперів визначається наглядовою радою (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства - виконавчим органом товариства) в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3) розрахункова вартість чистих активів акціонерного товариства станом на кінець попереднього кварталу на одну акцію.».

2) доповнити статтю частиною четвертою наступного змісту:

«4. Звіт про оцінку майна повинен бути складений та оформлений відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Додаткові вимоги до звіту про оцінку майна встановлюються нормативно-правовими актами Комісії.».

4. У Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2018, № 9, ст. 50):

1) у частині третій статті 3 слова «та банків» замінити словами «, банків та професійних учасників фондового ринку»;

2) у частині другій статті 36 слова «банків, страхових та фінансових установ» замінити словами «професійних учасників фондового ринку, банків, страхових та інших фінансових установ»;

3) доповнити Розділ Х «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 7-1 такого змісту:

«7-1. Установити, що протягом трьох років з дня набрання чинності цимЗакономНаціональна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право відповідно до процедур, установлених нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відхиляти обрану емітентом, цінні папери якого допущені до торгів на фондовій біржі та/або щодо цінних паперів якого здійснено публічну пропозицію, професійним учасником фондового ринку для проведення зовнішньогоаудитуаудиторську фірму або відстороняти аудиторську фірму, яка проводить зовнішнійаудит емітента, цінні папери якого допущені до торгів на фондовій біржі та/або щодо цінних паперів якого здійснено публічну пропозицію, професійного учасника фондового ринку.».

ІI. Прикінцеві положення.

  1. Цей Закон набирає чинності зднянаступногоза днем його опублікування.
  2. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної

Ради України

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2019 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua