Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Проєкт

Вноситься народним депутатом України, заступником голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, головою підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії

Загоруйко А. Л.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про забезпечення оплати праці

в одномандатному виборчому окрузі № 210

на позачергових виборах народних депутатів України

21 липня 2019 року

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Закон спрямований на забезпечення оплати праці членів виборчих комісій одномандатного виборчого округу № 210 та залучених до роботи в цих комісіях осіб, які не отримали відповідних виплат під час виборчого процесу позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019року та мають на це підстави, передбачені законодавством України.

Стаття 1. Сфера дії цього Закону

1.Дія цього Закону поширюється на відносини з оплати праці членів виборчих комісій з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 210 та залучених до роботи в цих комісіях осіб, які не отримали відповідних виплат під час виборчого процесу позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року та мають на це підстави, передбачені законодавством України (далі члени виборчих комісій, залучені особи).

Стаття 2. Право на отримання оплати праці

1. Право на оплату праці мають члени виборчих комісій та залучені особи за умови наявності документів, передбачених законодавством України про вибори народних депутатів України.

2. Для членів виборчих комісій, які виконували у виборчій комісії свої повноваження на платній основі, документами для оплати праці є: постанова окружної (дільничної) виборчої комісії про виконання членами цієї комісії своїх повноважень на платній основі, постанова Центральної (окружної) виборчої комісії про затвердження рішення відповідної виборчої комісії про виконання членами цієї комісії своїх повноважень на платній основі, договір про виконання обовязків члена виборчої комісії з виборів народних депутатів України, копія відповідних сторінок паспорта, копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, табель обліку робочого часу. Для членів виборчих комісій, звільнених від виконання виробничих або службових обовязків за основним місцем роботи, документами для оплати праці також є: довідка про звільнення від виконання виробничих або службових обовязків за основним місцем роботи, довідка з основного місця роботи про середню заробітну плату.

Документамидля отримання членами виборчих комісій оплати праці за роботу в день голосування і дні встановлення підсумку голосування є: копія відповідних сторінок паспорта, копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, табель обліку робочого часу. У разі відсутності табеля обліку робочого часу підтвердженням участі члена виборчої комісії в роботі цієї комісії в день голосування та дні встановлення підсумку голосування є постанова виборчої комісії про утворення відповідної виборчої комісії чи про внесення змін до її складу та наявність підпису члена виборчої комісії в протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців або у протоколі окружної виборчої комісії про підсумки голосування.

3. Документами для оплати праці залучених осіб є: постанова окружної виборчої комісії про затвердження переліку посад та чисельності залучених працівників, цивільно-правовий договір, копія відповідних сторінок паспорта, копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, копія документа про освіту, акт приймання-передачі наданих послуг.

Стаття 3. Порядок оплати праці членів виборчих комісій, залучених осіб

  1. Міжрегіональний територіальний орган Державної аудиторської служби України, який відповідно до частини десятої статті 46 Закону України "Про вибори народних депутатів України" здійснював контроль за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року (далі орган державного фінансового контролю), проводить перевірку документів окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу №210 з оплати праці членів виборчих комісій, залучених осіб, що розпочинається не пізніш як на пятнадцятий день з дати набрання чинності цим Законом, з метою визначення переліку членів виборчих комісій, залучених осіб та розмірів відповідних виплат.

2. Орган державного фінансового контролю не пізніш як за три дні до дати початку перевірки, передбаченої частиною першою цієї статті, інформує Центральну виборчу комісію про дату початку перевірки та місце її проведення для розміщення цієї інформації у триденний строк з дня отримання на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

3. Для проведення перевірки орган державного фінансового контролю за актом приймання-передачі отримує від відповідної місцевої державної архівної установи документи окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу №210, необхідні для визначення переліку членів виборчих комісій, залучених осіб та розмірів відповідних виплат.

4.Члени виборчих комісій, залучені особи мають право подати до органу державного фінансового контролю за місцем проведення перевірки протягом тридцяти днів із дати її початку оригінали (копії) документів, передбачені частинами другою та третьою статті 2 цього Закону. Приймання документів від членів виборчих комісій та залучених осіб здійснюється на підставі актів приймання-передачі за встановленою Центральною виборчою комісією формою.

5. Орган державного фінансового контролю не приймає документи, зазначені в частинах другій, третій статті 2 цього Закону, якщо вони подані з порушенням строків, передбачених частиною четвертою цієї статті Закону.

6.За результатами проведеної перевірки орган державного фінансового контролю протягом 90 днів з дня набрання чинності цим Законом складає та подає Центральній виборчій комісії акт перевірки за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

Акт перевірки повинен містити прізвище, імя та по батькові
(за наявності) особи, якій належить здійснити виплати, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта громадянина України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), дані паспорта громадянина України та суму до виплати.
7. Документи окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 210 в десятиденний строк з дня прийняття Центральною виборчою комісією акта перевірки повертаються органом державного фінансового контролю за актом приймання-передачі до відповідної місцевої державної архівної установи. Документи, отримані від членів виборчих комісій, залучених осіб згідно з частиною четвертою цієї статті Закону, та акти приймання-передачі документів від членів виборчих комісій та залучених осіб передаються органом державного фінансового контролю за актом приймання-передачі до відповідної місцевої державної архівної установи в ті самі строки.

8. Центральна виборча комісія згідно з актом перевірки протягом 30днів з дня його прийняття здійснює через банк виплати членам виборчих комісій та залученим особам за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України".

9. Інформація про порядок отримання виплат членами виборчих комісій та залученими особами розміщується Центральною виборчою комісією на її офіційному вебсайті.

Розділ II
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та втрачає чинність 31 грудня 2020 року.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування оплати праці членів виборчих комісій, залучених осіб, необхідне для реалізації положень цього Закону.

3. Центральній виборчій комісії протягом десяти днів з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття актів, передбачених цим Законом.

Голова

Верховної Ради України Д. Разумков

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2020 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua