Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Проект

вноситься народними

депутатами України

Ю.В. Левченком

М.Й. Головком

О.І. Осуховським

А.Ю. Іллєнком

О.О. Марченком

О.А. Корчинська

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про визнання добровольців учасниками бойових дій,

їх соціальний і правовий статус

Цей Закон визначає правовий статус осіб із числа добровольців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, але не були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

Стаття 1. Статус осіб, які у складі добровольчих формувань брали участь у бойових діях під час проведення антитерористичної операції.

Особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, але не були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, визначаються добровольцями.

Райони проведення антитерористичної операції та терміни її проведення визначаються Антитерористичним центром при Службі безпеки України.

Добровольці визнаються учасниками бойових дій у разі залучення їх до проведення антитерористичної операції на строк не менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування в районах її проведення.

Особам з числа добровольців, які отримали поранення, контузії, каліцтва, що унеможливило подальшу участь в бойових діях в зоні проведення антитерористичної операції, статус учасника бойових дій надається незалежно від кількості днів залучення їх до проведення антитерористичної операції.

Стаття 2. Порядок надання добровольцям статусу учасника бойових дій

Статус учасника бойових дій особам із числа добровольців, зазначених в частині третій та четвертій цієї статті, надається міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (далі міжвідомча комісія), утвореною центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

До складу міжвідомчої комісії обовязково включаються представники добровольчих формувань з правом дорадчого голосу.

Міжвідомча комісія діє на підставі положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Підставою для надання особам, з числа добровольців, статусу учасника бойових дій є:

  1. клопотання керівника добровольчого формування, до складу якого входила особа, про надання статусу особі учасника бойових дій із зазначенням прізвища, імя та по-батькові, дати народження, місця реєстрації особи, яка безпосередньо брала участь у бойових діях під час проведення антитерористичної операції у складі добровольчого формування, дати участі особи у бойових діях, із зазначенням районів перебування такої особи у зоні проведення антитерористичної операції;
  2. нотаріально завірені свідчення не менше ніж двох свідків із числа осіб, які разом із такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій або інваліда війни, а також копії довідок про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України щодо осіб, які дають нотаріальні свідчення;
  3. для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва відповідні медичні довідки.

У разі неподання керівником добровольчого формування клопотання, особа із числа добровольців, може самостійно звернутися до міжвідомчої комісії із заявою про надання статусу учасника бойових дій. У такому разі, окрім документів, визначених пунктом 2 та 3 частини четвертої цієї статті, особа додатково подає нотаріально посвідчену копію довідки за підписом керівника добровольчого формування, в якій зазначено прізвище, імя та по-батькові, дату народження, місце реєстрації особи, яка звертається із заявою про надання статусу учасника бойових дій.

Посвідчення учасника бойових дій і відповідний нагрудний знак особам, яких з числа добровольців визнано учасниками бойових дій, видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на підставі рішення міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій.

Відмова в наданні статусу учасника бойових дій може бути оскаржена в судовому порядку у порядку адміністративного судочинства.

Стаття 3. Статус осіб, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, отриманого у бойових діях під час проведення антитерористичної операції у складі добровольчих формувань

Особи, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, є інвалідами війни.

Порядок надання статусу інваліда війни особам, зазначеним в частині першій цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 4. Соціальні гарантії осіб, які брали участь у бойових діях під час проведення антитерористичної операції у складі добровольчих формувань

Особи, зазначені в статтях 1, 3 цього Закону, мають право на гарантії та пільги, передбаченні Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» для учасників бойових дій та інвалідів війни відповідно.

Стаття 5. Соціальні гарантії членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти, визнані померлими) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у ході проведення антитерористичної операції у складі добровольчих формувань

Сім'ї осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, мають право на соціальні гарантії та пільги, передбаченні Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» для осіб, визначених статтею 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Стаття 6. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести зміни до наступних нормативно-правових актів:

2.1 Цивільний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356) доповнити новою статте 1176-1 наступного змісту:

«Стаття 1176-1. Відшкодування шкоди, завданої у звязку із звільненням тимчасово окупованих територій

1. Громадяни України не несуть відповідальності за шкоду заподіяну майновим правам третіх осіб, якщо така шкода була завдана внаслідок дій, спрямованих на звільнення території України від окупації, відновлення цілісності та суверенності держави, відновлення порушених внаслідок окупації прав і свобод людини і громадянина.

2. Держава, Автономна Республіка Крим або органи місцевого самоврядування не несуть відповідальності за шкоду заподіяну майновим правам третіх осіб, якщо така шкода була завдана внаслідок дій, спрямованих на звільнення території України від окупації, відновлення цілісності та суверенності держави, відновлення порушених внаслідок окупації прав і свобод людини і громадянина.».

2.2 В Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131):

статтю 36:

доповнити новою частиною 2 наступного змісту:

«2. Необхідною обороною визнаються дії особи, вчинені з метою знешкодження учасників незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, що діють на тимчасово окупованій території України шляхом заподіяння таким особам шкоди.»,

а частини 2-5 відповідно вважати частинами 3-6;

доповнити частиною 7 наступного змісту:

«7. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для знешкодження учасників незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, що діють на тимчасово окупованій території України.»;

в статті 39:

частину 2 доповнити слова «,окрім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті»,

доповнити новою частиною 4 наступного змісту:

«4. Не є перевищенням меж крайньої необхідності і не має наслідком кримінальну відповідальність заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо дії особи були вчинені з метою знешкодження учасників незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій що діють на тимчасово окупованій території України.»

2.3 В Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 45, ст.425):

в пункті 20 частини 1 статті 6 слова «за умови, що в подальшому» замінити на слова «незалежно від того чи були».

3.Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття та приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Голова Верховної Ради України

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2020 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua