Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS

Проект вноситься

народним депутатом України

Мураєвим Є.В.

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення порядку залучення експерта з питань права)»

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56 в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017, ВВР, 2017, № 48, ст.436):

1.1. статтю 70 викласти в наступній редакції:

«Стаття 70.Експерт з питань права

1. Як експерт з питань права може залучатися особа, яка має науковий ступінь доктора або кандидата юридичних наук (доктора філософії в галузі права) та є визнаним фахівцем у галузі права.

З питань щодо змісту норм іноземного права як експерт з питань права може залучатися адвокат іноземної держави, право якої підлягає дослідженню, відомості про якого внесені до Єдиного реєстру адвокатів України. В цьому випадку вимога щодо наукового ступеню не є обовязковою.

Підтвердженням статусу особи як визнаного фахівця у галузі права може бути:

1) наявність публікацій у фахових виданнях України або іноземних держав, включених до міжнародних наукометричних баз даних, з проблематики, що є предметом розгляду у справі;

2) навчання, стажування або робота у галузі права в країні, встановлення змісту норм права якої є необхідним;

3) робота у міжнародних організаціях (установах), основним видом діяльності яких є діяльність у галузі права або правозахист.

2. Рішення про допуск до участі в справі експерта з питань права та долучення його висновку до матеріалів справи ухвалюється судом.

Експерт з питань права може бути допущений до участі у справі за клопотанням учасника справи або за ініціативою суду.

3. Експерт з питань права зобовязаний надати обґрунтований та обєктивний письмовий висновок на поставлені йому питання.

4. Експерт з питань права зобовязаний зявитися до суду за його викликом, відповідати на поставлені судом питання, надавати розяснення. За відсутності заперечень учасників справи експерт з питань права може брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

5. Експерт з питань права має право знати мету свого виклику до суду, відмовитися від участі у судовому процесі, якщо він не володіє відповідними знаннями, а також право на оплату послуг та компенсацію витрат, повязаних з викликом до суду.

Експерт з питань права має право ознайомлюватися з матеріалами справи, необхідними для надання висновку.»

1.2. у назві параграфу сьомого слова «у галузі» замінити словами «з питань»;

1.3. у статті 108:

1.3.1. у назві та тексті замінити слова «у галузі» словами «з питань»;

1.3.2. частину першу доповнити перед словом «учасники» словами та цифрами «З урахуванням вимог статті 70 цього Кодексу».

1.4. у назві та тексті статті 109 слова «у галузі» замінити словами «з питань».

2. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492 в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017, ВВР, 2017, № 48, ст.436):

2.1. викласти статтю 73 у наступній редакції:

«Стаття 73.Експерт з питань права

1. Як експерт з питань права може залучатися особа, яка має науковий ступінь доктора або кандидата юридичних наук (доктора філософії в галузі права) та є визнаним фахівцем у галузі права.

З питань щодо змісту норм іноземного права як експерт з питань права може залучатися адвокат іноземної держави, право якої підлягає дослідженню, відомості про якого внесені до Єдиного реєстру адвокатів України. В цьому випадку вимога щодо наукового ступеню не є обовязковою.

Підтвердженням статусу особи як визнаного фахівця у галузі права може бути:

1) наявність публікацій у фахових виданнях України або іноземних держав, включених до міжнародних наукометричних баз даних, з проблематики, що є предметом розгляду у справі;

2) навчання, стажування або робота у галузі права в країні, встановлення змісту норм права якої є необхідним;

3) робота у міжнародних організаціях (установах), основним видом діяльності яких є діяльність у галузі права або правозахист.

2. Рішення про допуск до участі в справі експерта з питань права та долучення його висновку до матеріалів справи ухвалюється судом.

Експерт з питань права може бути допущений до участі у справі за клопотанням учасника справи або за ініціативою суду.

3. Експерт з питань права зобовязаний надати обґрунтований та обєктивний письмовий висновок на поставлені йому питання.

4. Експерт з питань права зобовязаний зявитися до суду за його викликом, відповідати на поставлені судом питання, надавати розяснення. За відсутності заперечень учасників справи експерт з питань права може брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

5. Експерт з питань права має право знати мету свого виклику до суду, відмовитися від участі у судовому процесі, якщо він не володіє відповідними знаннями, а також право на оплату послуг та на компенсацію витрат, повязаних з викликом до суду.

Експерт з питань права має право ознайомлюватися з матеріалами справи, необхідними для надання висновку.»

2.2. у назві параграфу сьомого слова «у галузі» замінити словами «з питань»;

2.3. у статті 114:

2.3.1. у назві та тексті замінити слова «у галузі» словами «з питань»;

2.3.2. частину першу доповнити перед словом «учасники» словами та цифрами «З урахуванням вимог статті 70 цього Кодексу».

2.4. у назві та тексті статті 115 слова «у галузі» замінити словами «з питань».

3. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446 в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017, ВВР, 2017, № 48, ст.436):

3.1. статтю 69 викласти в наступній редакції:

«Стаття 69.Експерт з питань права

1. Як експерт з питань права може залучатися особа, яка має науковий ступінь доктора або кандидата юридичних наук (доктора філософії в галузі права) та є визнаним фахівцем у галузі права.

З питань щодо змісту норм іноземного права як експерт з питань права може залучатися адвокат іноземної держави, право якої підлягає дослідженню, відомості про якого внесені до Єдиного реєстру адвокатів України. В цьому випадку вимога щодо наукового ступеню не є обовязковою.

Підтвердженням статусу особи як визнаного фахівця у галузі права може бути:

1) наявність публікацій у фахових виданнях України або іноземних держав, включених до міжнародних наукометричних баз даних, з проблематики, що є предметом розгляду у справі;

2) навчання, стажування або робота у галузі права в країні, встановлення змісту норм права якої є необхідним;

3) робота у міжнародних організаціях (установах), основним видом діяльності яких є діяльність у галузі права або правозахист.

2. Рішення про допуск до участі в справі експерта з питань права та долучення його висновку до матеріалів справи ухвалюється судом.

Експерт з питань права може бути допущений до участі у справі за клопотанням учасника справи або за ініціативою суду.

3. Експерт з питань права зобовязаний надати обґрунтований та обєктивний письмовий висновок на поставлені йому питання.

4. Експерт з питань права зобовязаний зявитися до суду за його викликом, відповідати на поставлені судом питання, надавати розяснення. За відсутності заперечень учасників справи експерт з питань права може брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

5. Експерт з питань права має право знати мету свого виклику до суду, відмовитися від участі у судовому процесі, якщо він не володіє відповідними знаннями, а також право на оплату послуг та компенсацію витрат, повязаних з викликом до суду.

Експерт з питань права має право ознайомлюватися з матеріалами справи, необхідними для надання висновку.»

3.2. у назві параграфу сьомого слова «у галузі» замінити словами «з питань»;

3.3. у статті 112:

3.3.1. у назві та тексті замінити слова «у галузі» словами «з питань»;

3.3.2. частину першу доповнити перед словом «учасники» словами та цифрами «З урахуванням вимог статті 70 цього Кодексу».

3.4. у назві та тексті статті 113 слова «у галузі» замінити словами «з питань».

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінетові Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

3. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради

України

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2020 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua