Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com RSS для Zakonoproekt.org.ua Про RSS


Запровадження кримінальної відповідальності за екстремістську діяльність 

Сторінка англійською мовою Сторінка російською мовою Сторінка французькою мовою Сторінка німецькою мовою Сторінка  іспанською мовою Версія для друку
16.01.2014

Текст закону України "Про внесення змін до Закону України Про судоустрій і статус суддів та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян" із можливістю внести пропозиції.

Порівняльний аналіз законодавства окремих іноземних держав стосовно законів України, які, на думку Послів США та країн ЄС, суперечать нормам демократичних країн Заходу

Запровадження кримінальної відповідальності за екстремістську діяльність

Запровадження кримінальної відповідальності за екстремістську діяльність обумовлено широким поширенням у суспільстві дій та закликів, які за своїм змістом є екстремістськими, тягнуть за собою вчинення злочинів та інших правопорушень і несуть загрозу національній безпеці, територіальній цілісності держави, громадському порядку, правам та законним інтересам громадян.

Кримінальна відповідальність за здійснення екстремістської діяльності, яка проявляється в різних формах, наявна в усіх європейських країнах. 

Про актуальність та необхідність боротьби з екстремізмом наголошує ПАРЄ:

- у Резолюції №1344 (2003) «Про загрозу для демократії з боку екстремістських партій та рухів в Європі» ПАРЄ закликала держави-члени Ради Європи передбачити у своєму законодавстві можливість обмежень свободи висловлювань, зборів та об’єднань з метою боротьби з екстремізмом, а також запровадити дієві покарання, які б виконували роль стримуючого фактору, зокрема, за публічні заклики до насильства, расової дискримінації та нетерпимості. Крім того, ПАРЄ рекомендує прийняти законодавство з метою запровадження адміністративних процедур,які б перешкоджали розповсюдженню екстремістської ідеології за допомогою нових інформаційних технологій;

- у резолюції № 1754 (2010) "Боротьба з екстремізмом: досягнення, недоліки та невдачі" ПАРЄ також закликало держави-члени Ради Європи забезпечити застосування заходів покарань щодо публічних закликів до насильства, расової дискримінації та нетерпимості, а також запровадити в законодавство положення про боротьбу з розпалюванням расової ненависті або з її пропагандою.

Деякі приклади порівняння законодавства

 

Україна

Стаття 1101. Екстремістська діяльність

1. Виготовлення, зберігання з метою збуту чи розповсюдження, а також збут чи розповсюдження екстремістських матеріалів, в тому числі через засоби масової інформації, мережу Інтернет, соціальні інтернет-мережі, використання чи демонстрування екстремістських матеріалів перед масовим зібранням людей, в тому числі на зборах, мітингах, вуличних походах, демонстраціях, публічні висловлювання чи заклики екстремістського характеру, а також фінансування зазначених дій або інше сприяння їх організації чи здійсненню, в тому числі шляхом надання інформаційних послуг, грошових коштів, нерухомості, навчальної, поліграфічної чи матеріально-технічної бази, телефонного, факсимільного чи інших видів зв'язку, за відсутності ознак більш тяжкого злочину, -

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до вісімсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацію екстремістських матеріалів.

Іспанія

Кримінальний кодекс

Стаття 510 Екстремізм

1. Особи, які провокують до дискримінації, ненависті або насильства проти груп або об’єднань на підставі расизму, антисемітизму, інших ідеологічних питань, релігії або поглядів, належності до етносу чи раси, національного походження, статі, орієнтації, стану здоров’я караються позбавленням волі від одного до трьох років і штрафними роботами від шести до дванадцяти місяців.

2. Так само караються особи, які завідомо або через необізнаність розповсюджують неправдиву інформацію щодо груп та об’єднань по відношенню до їх ідеології, релігії або поглядів, належності їх членів до етносу або раси, їх національного походження, статі, орієнтації, стану здоров’я.

США

Подібні злочини в деяких штатах США кваліфікуються як злочини на ґрунті ненависті. Це спеціальна юридична кваліфікація особливого роду злочинів проти особи скоєних під впливом ненависті до осіб іншої раси чи національності, віросповідання, етнічного походження, політичного переконання, статі і сексуальної орієнтації.

Німеччина

Кримінальний кодекс

Стаття 111. Публічний заклик до здійснення караних діянь

(1) Хто публічно, на зборах або шляхом поширення письмових матеріалів (§11, абз. 3) закликає до здійснення протиправного діяння, карається як підбурювач (§ 26). (2) Покаранням є позбавлення волі на строк до п'яти років або грошовий штраф.

Франція

Кримінальний кодекс

Стаття 412-8

Підбурювання до озброєння проти влади держави або проти частини населення карається п'ятьма роками позбавлення волі і штрафом в розмірі € 75,000.

Також, карається підбурювання, якщо воно було ефективним. У цьому випадку штраф збільшується до тридцятирічного позбавлення волі та штрафу у розмірі € 450,000.

Також карається підбурювання, яке було скоєно через ЗМІ.

Словаччина

Кримінальний кодекс

§ 140а Злочини екстремізм

Злочини екстремізму, тобто підтримка та просування груп, спрямованих на придушення основних прав і свобод відповідно до § 421 і 422, виробництво матеріалів для здійснення екстремізму відповідно до § 422а, поширення матеріалів для здійснення екстремізму відповідно до § 422b, володіння матеріалів для здійснення екстремізму відповідно до § 422C, затвердження і заперечення Голокосту і злочинів політичних режимів відповідно до § 422D, дифамації нації, раси та засудження згідно § 423, всяке підбурювання до національної, расової та етнічної ненависті згідно § 424, підбурювання, наклепи і погрози щодо осіб, що належать до будь-якої раси, нації, національності, кольору шкіри, етнічного або походження роду.

§ 422а Виробництво матеріалів для здійснення екстремізму

(1) Будь-яка особа, яка виробляє матеріали, що застосовуються для здійснення екстремізму карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

(2) карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років особа, що скоює кримінальний злочин, згаданий в пункті 1, у разі:

а ) якщо мали місце серйозні наслідки

б) був здійснений публічно

в) або в якості члена екстремістського угруповання.

§ 422b Поширення матеріалів для здійснення екстремізму

(1) Будь-яка особа, яка поширює, транспорту, закуповує, виробляє, імпортує, експортує, продає, поширює матеріалів для здійснення екстремізму, підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі від одного до п'яти років.

(2) карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, особа, що скоює кримінальний злочин, згаданий в пункті 1, у разі:

а ) якщо мали місце серйозні наслідки

б) був здійснений публічно

в) або в якості члена екстремістського угруповання.

§ 422C Володіння матеріалами для здійснення екстремізму

Володіння матеріалами для здійснення екстремізму,

карається позбавленням волі на строк до двох років.

Джерело: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300

Болгарія

Кримінальний кодекс

Стаття 108

Людина, яка проповідує фашистську або іншу антидемократичну ідеологію чи насильницьку зміну суспільного і державного ладу, встановленого Конституцією Республіки Болгарія, карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом у розмірі до п'яти тисяч левів.

Джерело: http://lex.bg/laws/ldoc/1589654529

Словенія

Кримінальний кодекс

Стаття 297 Публічне підбурювання до ненависті, насильства і нетерпимості

 (1) Будь-який, хто публічно пропагує або розпалює національну, расову, релігійну або інший вид ненависті, ворожнечі та нетерпимості, або сприяє іншої дискримінації за ознакою фізичних або розумових вад чи сексуальної орієнтації, карається позбавленням волі на строк до двох років.

(2) Покаранню також підлягає той, хто публічно поширює ідеї переваги однієї раси над іншою, або надає будь-яку допомогу в расистській діяльності або заперечує, мінімізує, стверджує, применшуючи, глузуючи або підтримуючи геноцид, голокост, злочини проти людяності, воєнні злочини, агресію або інших злочинів проти людяності.

(3) Якщо злочин, згаданий в попередніх пунктах вчиняється шляхом публікації в засобах масової інформації відповідальність також, покладається на редактора або того, хто в даний час здійснює його функції.

(4) Якщо правопорушення, відповідно до пунктів першого або другого цієї статті скоєно шляхом примусу, жорстокого поводження, під загрозою безпеки етнічних, національних або релігійних символів, з пошкодженням іноземної власності, осквернення пам'ятників, меморіалів або могил, винний карається позбавленням волі на строк до трьох років.

Стаття 359 Підбурювання до насильницької зміни конституційного устрою

(1) Хто, для того, щоб загрожувати існуванню або безпеці конституційного ладу Республіки Словенії, закликає або підбурює вчинити злочини, зазначені у статтях 348 - 357 цього Кодексу,

карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

(2) Будь-яка особа що вчиняє злочин, передбачений в попередньому пункті з використанням майнової або іншої допомоги з-за кордону,

карається позбавленням волі на строк від шести місяців до п'яти років.

(3) Хто виробляє або відтворює матеріали, із закликами або підбурюваннями до вчинення злочинів, перелічених у першому абзаці цієї статті, або якщо він сам або хтось інший поширює або хто-небудь з тією ж метою виготовляє або розмножує такий матеріал, карається позбавленням волі до трьох років.

Джерело: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082296

Литва

Кримінальний кодекс

Стаття 122. Публічні заклики до насильства порушувати суверенітет Литовської Республіки

Кожен, хто публічно закликає до насильства порушувати суверенітет Литовської Республіки - зміни конституційного ладу, повалення законного уряду, зазіхає на незалежність або територіальну цілісність, для цих цілей з формуванням озброєних груп або до іншого не передбаченого в даному розділі злочину проти Литовської держави карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

Стаття 169. Дискримінація за ознакою національності, раси, статі, етнічного походження, релігії або іншої груповою приналежністю

Будь-яка особа, дії якої спрямовані на дискримінацію  людини або групи осіб за ознакою статі, сексуальної орієнтації, раси, національності, мови, походження, соціального стану, віросповідання, переконань або поглядів здійснюється втручання в їх право на рівну участь у політичній, економічній, соціальній, культурній, професійній або іншій діяльності або обмеження прав і свобод групи людей або людини, карається громадськими роботами, або штрафом, або обмеженням волі або арештом, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Стаття 284. Порушення громадського порядку

Особа, що здійснює в громадському місці акт насильства, погроз, залякування або вандалізму виявила неповагу до інших людей або навколишнього середовища і порушення громадського спокою і порядку,

карається громадськими роботами, або штрафом, або обмеженням волі або арештом, або позбавленням волі на строк до двох років.

Особа, яка в громадському місці здійснює нецензурні вирази чи непристойну поведінку, чим порушує громадський спокій і порядок, карається громадськими роботами, або штрафом, або обмеженням волі або арештом.

Джерело:http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=111555

Польща

Кримінальний кодекс

Стаття 127

§ 1 Хто, з метою позбавлення незалежності, відділення частини території або зміни конституційного ладу Республіки Польща , в  сукупності спрямованими на досягнення цієї мети, підлягає позбавленню волі на строк не менше 10 років, позбавленню волі на строк у 25 років або довічному позбавленню волі.

§ 2 Хто здійснює підготовку до скоєння злочину, передбаченого в § 1, карається позбавленням волі на строк не менше 3 років.

Стаття 128

§1 Хто, з метою насильницького позбавлення конституційних повноважень Республіки, вживає заходів, спрямованих безпосередньо на реалізацію цієї мети,

карається позбавленням волі на строк не менше 3 років

§ 2 Хто здійснює підготовку до скоєння злочину, передбаченого в § 1,

карається позбавленням волі від 3 місяців до 5 років

§ 3 Хто насильницьким шляхом або шляхом протизаконної погрози здійснює вплив на офіційну діяльність конституційного органу Республіки Польща,

карається позбавленням волі на строк від одного року до 10 років.

Стаття 257

Той, хто публічно ображає групу людей або окрему людину через її національні, етнічні, расові, релігійні ознаки чи через її релігійні переконання або з таких причин завдає фізичних ушкоджень іншій людині, карається позбавленням волі до 3-х років.

Джерело: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553

 

Щоб додати коментар, Ви повині зареєструватися на сайті.
Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редіректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .
Система Orphus Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Теми

Таким чином Ви завжди зможете слідкувати за оновленнями на сторінці Zakonoproekt.Org.UA на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Twitter.com Представництво Zakonoproekt.org.ua на GOOGLE+ Представництво Zakonoproekt.org.ua на Youtube Представництво Zakonoproekt.org.ua на Linkedin.com

Zakonoproekt.org.ua - це незалежне видання, що фінансуються за рахунок реклами та кожного використання читачами рекламних банерів на цьому сайті.

Заходьте до нас на Facebook


Про фінансування сайту

© 2010 www.zakonoproekt.org.ua . Творимо закони разом! Аналіз законів та аналіз і розробляння законопроектів. Сайт - це останні новини щодо Верховної Ради України. Президента України,. Кабінет міністрів України та інші органи державної влади і органи місцевого самоврядування на тему: закони, законопроекти та інше законодавство, політика, економіка, фінанси, технології, право, культура, здоров’я.
Усі права на матеріали, що перебувають на сайті, захищенi відповідно до законодавства України. Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редиректа на http://www.zakonoproekt.org.ua .

Карта сайту | © 2010 - 2022 Zakonoproekt.Org.UA
RSS для Zakonoproekt.org.ua